Духове-мъчители. Разстройство на браковете – 3

Сеанс от 15 септември 1920 г.
Дух: Едуард Стърлинг. Пациент: г-ца Р.Ф.

Духът влезе в медиума, стана от стола и се опита да избяга; беше много възмутен, когато беше здраво хванат за ръцете.
Доктор. Вие не искате да седнете?
Дух. Не!
Доктор. Къде искате да отидете?
Дух. У дома.
Доктор. У дома? Къде е вашият дом?
Дух. Ще го потърся. (Опитва се да се освободи.)
Доктор. Вие сте толкова хубава дама, защо се държите така?
Дух. Аз ли съм дама? Аз не съм дама, аз съм мъж.
Доктор. Откъде идвате?
Дух. Това е без значение, искам да се прибера вкъщи.
Доктор. Къде е вашият дом?
Дух. Където ще го намеря. Знам само, че вече не мога да седя тук. Аз ще отида, казвам ви!
Доктор. (Начинът на говорене на пациентката беше познат.) Защо отрязахте косата си? (Пациентката в пристъп на буйство я отрязваше).
Дух. Мислите ли, че искам да нося дълга коса като жена? Не, господине, няма начин! А сега ще отида, ще отида – и това е всичко!
Доктор. Къде искате да отидете? Нямате дом!
Дух. Тук няма да остана, ще отида.
Доктор. От колко време вече сте мъртъв?
Дух. Аз не съм мъртъв, сега отивам! Не искам да ми забият отново тези ужасни неща, те проникват в цялото тяло (електротерапия). Чувства се, сякаш сте прободен с игли, истински остри игли.
Доктор. Това е лечението с електричеството, което пациентката получава.
Дух. Два пъти се опитвах да избягам, но те ме върнаха.
Доктор. Защо накарахте дамата да си подстриже косата?
Дух. Никого не съм карал да си подстригва косата. Това е моето тяло и мога да отрежа косата си, ако искам. Задрямах и заспах, вероятно за много дълго време; събудих се, видях, че имам дълга коса; но не исках да ходя с дълга коса и да приличам на жена. Не можех да отида до фризьорския салон, защото се срамувах да се появявам на улицата по този начин и сам отрязах косата си.
Доктор. Това не беше вашата коса – тази, която сте подстригал. Вие остригахте косата на дама, която сте обсебил.
Дух. Това беше моята собствена коса – тази, която отрязах. Защо ме държите толкова здраво? В края на краищата, аз не съм направил нищо на вас или на някой друг.
Доктор. Много сте досадил на една дама и сте й причинил много мъка. Вие твърдите, че сте мъж, а носите женска рокля. Как си обяснявате това?
Дух. Нямаше къде да намеря мъжко облекло.
Доктор. Този факт не отваря ли очите ви, не доказва ли, че нещо специално се е случило с вас?
Дух. Мога ли да седна?
Доктор. Да, ако обещаете да стоите неподвижно. Не искате ли да се опитвате да разберете какво ви се е случило?
Дух. Няма да остана тук; ще се прибера вкъщи.
Доктор. Ако седите тихо и ме слушате внимателно, ще ви обясня настоящата ситуация. Вие сте умрял, както се казва.
Дух. Аз не съм умрял и мога да ви го докажа. Просто ме пуснете.
Доктор. Аз изобщо не държа вас, а моята жена. Най-накрая трябва да осъзнаете, че се намирате в много особена ситуация. А именно: напуснал сте смъртното си тяло, но не сте наясно с промяната, която ви се е случила.
Дух. Пуснете ме; искам да се махна от тук! Защо ме държите толкова силно?
Доктор. Не държа ръцете ви, държа ръцете на жена си.
Дух. Ръцете на жена ви? Никога не съм ви виждал и не съм ваша съпруга. Мислите ли, че мъж може да се ожени за друг мъж? Никога не съм чувал такива глупости!
Доктор. Но това, което ви казвам, е истина. Вие сте невеж дух, не сте наясно с промененото си състояние.
Дух. Оставете ме на мира, аз искам да се прибера вкъщи!
Доктор. Мислил ли сте някога какво се случва с човек, когато той умре?
Дух. Не съм умрял, просто заспах.
Доктор. Това беше смъртен сън.
Дух. Спах толкова дълго, че ми израсна много дълга коса. Видях я, когато се събудих.
Доктор. Косата ви не само израсна, но все още имате женска рокля на вас. От къде я взехте?
Дух. Въпреки всичко това не съм мъртъв, както казвате!
Доктор. Вие сте загубил вашето смъртно тяло; а когато човек го изгуби, той се счита за “мъртъв”.
Дух. Ако бях мъртъв, те щяха да ме поставят в гроб, където щях да лежа до последния съд. В края на краищата, мъртвите лежат в гробовете, докато Гавриел не затръби!
Доктор. Това е суеверие. Просто сте бил мързелив, за да помислите сериозно за тайните на живота.
Дух. Бях научен, че след смъртта ще отида на небето, ако вярвам в Бога и Христос, и че Христос е умрял, за да изкупи нашите грехове.
Доктор. Защо не сте отишъл на небето, когато сте умрял? За земния свят вие “умряхте”; и въпреки че сте тук, ние не можем да ви видим. Виждам само жена си!
Дух. Никога не съм виждал жена ви, не я познавам.
Доктор. Чували ли сте за медиуми?
Дух. Да, но не вярвам.
Доктор. Сега говорите чрез устата на медиума. Твърдейки, че сте мъж, вие все пак говорите чрез тялото на една жена.
Дух. Лъжа, пълна лъжа!
Доктор. Не, това е вярно. Освен това носите женска рокля и сам забелязвате нещо специално в сегашното си състояние. Вероятно дори не знаете, че сте в Лос Анджелис, Калифорния.
Дух. Не, определено не съм там.
Доктор. И така, къде сте, според вас?
Дух. Пътувах за известно време.
Доктор. Погледнете ръцете си; това не са вашите ръце.
Дух. Никога през живота си не съм ви виждал, докато не започнахте да вкарвате електричество през тялото ми. С какво удоволствие бих ви ударил добър шамар. Какво бихте казал, ако някой ви третира с електричество? Пронизваше ме навсякъде. Не можете да си представите как боли. Никога повече няма да позволя да се извършват такива глупави опити върху мен. Дълго време го понасях, но после станах и се канех да си тръгна; но тогава огромен индианец (дух) ме сграбчи и ме заключи в затвора. След известно време излязох оттам и се озовах тук.
Доктор. Ужасно сте досаждал на една жена, нашата пациентка. Ние лекувахме тази пациентка с електричество и в резултат ви изгонихме от нея.
Дух. Какво всъщност се случва с мен, много ми е тясно.
Доктор. Все още не можете да разберете, че сте в много особена позиция? Трябва да сте бил висок, силен човек а сега ви е тясно, защото в момента сте в тяло, което е по-малко от земното ви тяло. Защо не искате да използвате ума си и да направите изводи от фактите?
Дух. Какви изводи може да има?
Доктор. Трябва да е минало много време, откакто сте загубил тялото си. Коя е годината?
Дух. Спах много дълго и упорито и затова не мога да знам коя е годината.
Доктор. Защо, след като сте в странното си състояние, не задавате никакви въпроси? Не можем да ви видим, чуваме само това, което казвате.
Дух. Какъв е смисълът да говорите с някого, когото не виждате?
Доктор. Тази дама е медиум; а вие – дух, и говорите чрез устата на тази дама.
Дух. Не ви вярвам.
Доктор. Това е тялото на жена ми. Говорите с мен, но дали сте моята жена?
Дух. Аз не съм вашата жена, аз съм мъж.
Доктор. Аз ви изгоних от жената, която бяхте обсебил. Вие сте виновен бедното момиче да се държи като луда! Как стигнахте дотук?
Дух. Кажете ми как!
Доктор. Вие сте невидим дух, но не знаете, че сте умрял. Дамата, на която толкова досаждахте, беше в състояние на нервно изтощение и следователно особено податлива на духовно влияние. По това време влязохте в контакт с нея, правейки я обсебена, провокирайки я към много безумни постъпки. Какво мислите за действията си?
Дух. Няма да твърдя, че това е героична постъпка, но не познавам тази дама.
Доктор. Вие сте причината тя да отреже косата си и да се опита да избяга през цялото време.
Дух. Защо ми е дълга коса? Отидох да легна и когато се събудих, имах много дълга коса, така че я остригах, това е всичко.
Доктор. Това е косата на жената.
Дух. Тя беше твърде дълга.
Доктор. Но това не е ваша работа, а само на тази жена. Нека да разгледаме всичко от другата страна. Да предположим, че вашето тяло все още е с вас, а някой ви отреже косата – бихте ли се съгласил?
Дух. Не, разбира се; но тя не можеше да помогне.
Доктор. Не мислите ли, че това беше доста безцеремонно от ваша страна?
Дух. Не знам. Но кажете ми, ако съм умрял, както казвате, тогава защо не съм нито на небето, нито в ада?
Доктор. Няма такива места.
Дух. Не съм видял нито Бог, нито Христос, нито дявола, а вие казвате, че съм мъртъв.
Доктор. Вие сте умрял, но не сте “мъртъв”!
Дух. Уау! Преди пет минути вие казахте, че съм мъртъв.
Доктор. Вие сте мъртъв за този свят.
Дух. Казахте, че съм мъртъв!
Доктор. Казах, че сте умрял в общия смисъл на думата. Вие сте напуснал смъртното си тяло.
Дух. Казахте, че съм мъртъв.
Доктор. Разберете най-накрая, иначе ще ви заведа в моята стая и отново ще ви обработя с електричество.
Дух. Изобщо не искам това, усещането е като че ли сте изгорен на клада!
Доктор. Просто искахме да ви изгоним от пациентката и успяхме.
Дух. И какво ви интересува дали аз ще остана в нея или не?
Доктор. Искахме да освободим дамата от вас.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”