Характерно е, че точно сляпата вяра в отсъствието на астрални същества, както и различни паранормални явления (когато се проявяват) причинява голям шок за човешката психика. Оттук можете да предположите, чии послушни “агенти” обявяват подобни феномени за “суеверия”, “мистификация” и “шарлатанство”, превръщайки хората в безпомощни жертви на астрални и други паразитни същества. В крайна сметка, не знаейки за тяхното съществуване, е невъзможно да се разработи система за защита срещу тях. Точно това е, което е необходимо за всички представители на върховете на паразитната матричка!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s