Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Ако заниманията с духовната практика не предизвиква растеж на разбирането, появата на системно мислене и виждане за събитията от плътния свят като проявления на финия свят, тогава не се занимавате с вашето дело. Не може да се отиде надалеч само с любовта, колкото и велико чувство да е.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s