Духовете и самоубийството – 10

Сеанс от 22 февруари 1919 г.
Дух: Ралф Стивънсън. Пациент: г-жа Р.

Доктор. Откъде идвате?
Дух. Случайно минах, видях светлината и отидох към нея.
Доктор. Можете ли да ни кажете кой сте?
Дух. Не, аз самият не знам.
Доктор. Не можете да си спомните името си?
Дух. Не помня нищо. Какво не е наред с главата ми? Тя ме боли много.
Доктор. И така, какво мислите че става с главата ви?
Дух. Трудно ми е да мисля. И защо съм тук? Кои сте вие?
Доктор. Аз съм д-р Уикланд.
Дух. Доктор? По какви науки?
Доктор. Аз съм лекар по медицина. Как е фамилното ви име?
Дух. Моето фамилно име? Странно, но не мога да си спомня фамилията си.
Доктор. От колко време сте умрял?
Дух. Казвате, че съм мъртъв? Защо? Въобще не съм мъртъв; а много бих искал това да е така.
Доктор. Толкова ли сте уморен от живота?
Дух. Да, уморен съм! Ако съм наистина мъртъв, тогава се оказва, че да си мъртъв е много горчива съдба. Многократно се опитвах да умра, но всеки път се оказваше, че сякаш се връщам към живота. Защо няма да умра?
Доктор. Всъщност няма смърт.
Дух. Как няма? Разбира се, има.
Доктор. Откъде знаете, че наистина има смърт?
Дух. Не знам нищо. (В пълно отчаяние.) Аз наистина искам да умра! Искам само да умра! Животът е толкова мрачен. Имам само едно желание – да умра и да забравя, да забравя, преди всичко да забравя. Защо не мога да умра? Понякога ми се струва, че все още съм умрял, но след това изведнъж отново оживявам. А аз искам да забравя всички притеснения и страхове, които трябваше да изпитам! Къде трябва да отида, за да умра най-после? Понякога обаче успявам да отида някъде (в аурата на човек, предразположен към медиумизъм), но всеки път ме изхвърлят в тъмнина и така отивам от едно място на друго. Вече не мога да намеря пътя към дома и не мога да умра. Какво става? О, дайте ми забрава, поне за известно време! Помогнете ми да се махна от болезнените мисли и да се махна от мрака! Защо, защо не мога да умра?
Доктор. Вие сте на грешен път, скъпи приятелю!
Дух. Тогава ми кажете къде да намеря истинския път.
Доктор. В себе си.
Дух. Беше време, когато вярвах в Бога; и беше време, когато и аз вярвах в ада и в рая; но това беше преди много време. Всичко е толкова мрачно за мен и съвестта ми се обажда. Дайте ми забрава! Да забравя, о, как искам да забравя всичко!
Доктор. Знаете ли, че сте загубил вашето смъртно тяло?
Дух. Не знам нищо за това.
Доктор. Защо тогава сте тук?
Дух. Виждам ви пред мен, но не познавам никой от вас. Въпреки че, гледайки ви, мисля, че трябва да сте добри хора. Бихте ли се съгласили да ме вземете със себе си, да ми дадете малко светлина и радост? Нито едното, нито другото не съм виждал от много години.
Доктор. Защо сте толкова нещастен?
Дух. Не излиза ли, че изобщо няма Бог? Защо допуска да седя в такава тъмнина и мрак? Бях добър човек, но бях … о, не мога да кажа.
Доктор. Успокойте се и кажете какво толкова ви потиска.
Дух. Аз извърших ужасно престъпление; никога няма да ми го простят. Бог не може да прости на човек като мен! Не, не, не!
Доктор. Така, сега трябва да внимавате, за да постигнете яснота за сегашната си ситуация. Ние можем да ви помогнем. Вие казвате, че сте мъж.
Дух. Да, аз съм мъж!
Доктор. Но вие сте в тялото на жена.
Дух. Не мога дори да си представя как при всичките ми беди, също така ще се превърна в жена. Не знам нищо за това. (Поглежда към нещо невидимо и много се вълнува.) Не идвайте тук! Не, не идвайте тук! Махайте се! Виждате ли? Виждате ги! Там, насреща! Махай се! Не мога да го понеса.
Доктор. Какво сте направил?
Дух. Ако кажа това, те веднага ще ме арестуват. И вече не мога да остана тук, ще трябва да се махам! Трябва да тръгна спешно, трябва. (Пациентът, г-жа Р., многократно се опитваше да бяга.) Те вече ме преследват и ако остана, ще ме хванат. Пуснете ме! Те вече са тук – онези, които ме обвиняват.
Доктор. Какво направихте все пак?
Дух. В Ню Йорк.
Доктор. Ню Йорк е много далеч оттук. Вие сте в Лос Анджелис, Калифорния. Как мислите, коя е годината сега? Знаете ли, че сега сме 1919 г.?
Дух. 1919? Това не може да бъде!
Доктор. Коя година смятате, че е?
Дух. 1902.
Доктор. Оттогава са минали 17 години. Все още ли не разбирате, че сте изгубил смъртното си тяло? Няма смърт като такава, но има някакъв преход, в който човек само сваля смъртното си тяло. Изобщо занимавал ли сте се сериозно с въпросите за живота и смъртта?
Дух. Никога не съм правил подобно нещо. Винаги съм вярвал. Казвам се Ралф, но забравих фамилното си име. Мъртъв ли е баща ми?
Доктор. Не повече от вас.
Дух. Разбира се, аз не съм умрял. Бих искал да умра! Моля ви, изведете ме оттук и ме убийте, но така, че наистина да съм мъртъв. (Г-жа Р. често е искала да бъде убита.) О, те са се върнали! Но аз не искам да призная! Ако си призная, те ще ме хвърлят в затвора, а и така ми е трудно.
Доктор. Това, че сте в тъмнина, се дължи само на вашето невежество. Изповядайте всичко и можем да ви помогнем.
Дух. Не мога да призная. Опитах го веднъж преди, но се оказа невъзможно. Миналото ми винаги е пред очите ми.
Доктор. Съдейки по вашата история, вие очевидно сте обсебвали хората и с многократните ви опити да се лишите от живот сте ги довеждали до самоубийство. Чувствали ли сте се някога в доста странно положение?
Дух. Дори не се опитах да разбера положението си. (Развълнуван.) О Алиса (дух), не, не, уплашен съм! Не, Алиса, не ме обвинявай!
Доктор. Ако просто ни кажете какво ви притеснява, можем да ви помогнем.
Дух. Ние се договорихме с нея да умрем заедно, но по някаква причина не сме умрели. Алиса, защо настояваше да те убия?! Защо направи това? Първо застрелях теб, после себе си; но така и не съм умрял. О, Алиса, Алиса!
Доктор. Тя е по-наясно с положението си от вас.
Дух. Тя казва: “Ралф, направихме много глупаво нещо!” Ще ви кажа всичко, въпреки че знам, че ще ме арестуват, когато кажа всичко. Алис и аз бяхме сгодени и щяхме да се оженим, но родителите й бяха против, защото като жених не им подхождах. Но ние се обичахме с цялото си сърце и решихме, че първо ще убия нея, а после и себе си. И аз го направих; но аз не умрях. И тъй като Алиса също е тук, изглежда, че нея не можах да убия. Оттогава, когато се опитах да го направя, тя идва при мен и ме обсипва с укори. А тогава – бяхме сами с Алиса – тя постоянно повтаряше: „Убий ме! По-скоро! Застреляй ме! “Поколебах се, защото я обичах, но тя продължаваше да настоява: “Хайде! Побързай! Направи го!”. Все още не смеех; но Алиса каза: “Стреляй по-скоро!” Но не можех да стрелям. Тогава тя каза, че не може да се върне у дома и също, че не можем да се оженим; защо да не умрем заедно? Но тя не искаше да се застреля, а аз просто не можех да я застрелям. Но тя продължаваше да настоява да я убия, така че накрая затворих очи; и преди тя да падне, се застрелях. Но след това, като я видях как лежи на земята и се издигаше, помислих само за едно нещо – да избягам. Оттогава бягам и бягам, без прекъсване, искам да забравя всичко и не мога. Алиса понякога идва при мен, но всеки път й казвам: „Не, не съм виновен за смъртта ти, изчезвай!” Все бягах и бягах, за да се измъкна от полицията и от всички останали.
Не толкова отдавна ми се струваше, че съм станал стара жена и дълго време не можех да се отърва от това усещане. Няколко пъти успях да „се измъкна от образа“, но скоро ставах отново жена.
Доктор. Тогава сте обсебил старата жена.
Дух. Аз? Обсебване? Какво имате предвид?
Доктор. Никога ли не сте чел за нечистите духове в Библията?
Дух. Да, разбира се! Но когато бях тази стара жена, наистина исках да умра, но не можех. И не можех да се отърва от тази стара жена, която толкова здраво се привърза към мен. Не можех да се отърва от нея. (Много развълнуван.) Алиса, не се приближавай до мен! Когато бях в “свръзка” с тази стара жена, нямаше никаква причина да се появят такива парещи искри, сякаш ме удариха светкавици. Помислих си, че ще умра от това и с радост щях да умра. (Пациентката също често изразяваше надеждата си, че ще умре от лечението с електричество.) Беше като светкавица, удари ме силно, но все пак не умрях.
Доктор. Тези искри бяха резултат от електротерапията, с която лекувахме нашата пациентка; явно сте поразил тази болна жена с обсебване, защото тя постоянно говореше за смъртта – точно като вас. Вие, намирайки се в нея, сте отровил живота й. Благодарение на електротерапията, вие бяхте изгонен от този пациент, така че сега тя отново е здрава и ние ще ви помогнем сега. Когато ни напуснете, непременно отидете заедно с Алиса; тя ще ви помогне да разберете сегашното си положение. Все още не сте напълно наясно, че сте загубил вашето смъртно тяло, но въпреки това все още сте жив. Алиса е дух, точно като вас. Вие сте невидим дух, който сега използва тялото на жена ми. Духът и душата изобщо не могат да умрат.
Дух. Мислите ли, че аз отново ще намеря мир и спокойствие? О, дано имам поне един час почивка!
Доктор. За това ви предстои цяла вечност.
Дух. Ще ми бъде ли простено за престъплението ми?
Доктор. Достатъчно е, че сте признал престъплението си и искрено се покайвате за извършеното. Просто имайте търпение и позволете да ви обясни всичко, тогава те ще ви помогнат.
Дух. Майка ми дойде! (Дух.) Майко! Не съм достоен да се наричам твой син. Много те обичах, но сега ми е толкова трудно да те гледам. (Плаче.) О, мамо, можеш ли да ми простиш? Обичам те и сега! Ще приемеш ли отново блудния си син, ще му простиш ли? Ще ми дадеш ли малко щастие? Страдах, о, колко тежко съм страдал! Моля те, вземи ме със себе си, ако можеш да ми простиш! Единствената ми добра майка!
Доктор. Майка ви отговаря ли ви?
Дух. Мама казва: „Сине мой, синко! Любовта на майката е по-силна от всичко друго. Опитвах се толкова често и толкова усърдно да се доближа до теб, но ти бягаше през цялото време”.
После първият дух ни напусна, а след това майка му ни заговори чрез медиума.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s