Духовете и наркотици, алкохолизъм, амнезия – 1

Колкото и жестока зависимост от наркотиците да задържа жертвите си по време на живота, от другата страна на гроба наркотиците още по-страшно показват своята власт над човека. В крайна сметка, всяка патологична зависимост се корени дълбоко в душата и мъката на обвързаните със земята духове, чиято всепоглъщаща страст след загубата на тялото остава завинаги неутолена, е просто неописуема.
Такива духове често си дават частично удовлетворение чрез това, че владеейки телата на хора, предразположени към медиумизъм, ги принуждават и учат да употребяват наркотици. На нашите сеанси често идват духове, тежко страдащи от последствията от употребата на наркотици. Често чувахме настоятелни предупреждения от мъртвите, които бяха роби на тази пагубна страст в живота.
Двадесет и пет години изминаха откакто ние – още когато изучавах анатомия – проведохме първия си сеанс с Мини Морган. И ето тя, бидейки морфинистка през живота си, отново дойде в нашия кръг, за да ни разкаже нещо за условията на живот в земната сфера, както и за по-високи нива в духовния свят.

Сеанс от 26 юли 1922г
Дух: Мини Морган. Медиум: Мисис Уикланд

Чувствам обич към вас; не знам кои сте, но вие ми помогнахте. Това беше наистина чудодейна помощ, когато мисълта, че животът след смъртта наистина съществува, се пренесе в моето съзнание.
В духовния свят всеки се познава както трябва да бъде, а не като на Земята, с всякакви задни мисли.
Като диво стадо животни човечеството се носи по бойното поле на собствения си егоизъм и ревност. Малко хора дори мислят за любовта. Те дори не знаят какво е истинската любов, защото не познават Бог, който е любов и пребивава в любовта! По-голямата част от човечеството се задоволява с голи догми, представяйки си небето като място над облаците, в което човек просто влиза, когато умира.
Всеки път, размишлявайки върху подобни въпроси, твърдо възнамерявах да живея възможно най-дълго с най-голямо удоволствие за себе си; мислейки, че когато дойде време да умра, бързо ще се подготвя да си тръгна, защото в последния момент просто хвърлям всичките си грехове върху Христос и се оказвам „чисто измита“, бяла като сняг. С тази вяра живеех. Казвах си: „Защо да не живея за собствено удоволствие, както правят другите? Бъдещето някак ще се подреди”.
С такива идеи и намерения живеят много хора, сеещи зло и дивачество, вярвайки, че когато дойде последният им час, някой ще се помоли за тях и тогава със сигурност ще могат да влязат в Царството Небесно.
Мислех по същия начин. Мечтаех за живот, пълен с блясък и щастие – или по-скоро това, което считах за блясък и щастие. Как хората си представят такъв живот? Иска им се, позволявайки си всичко, да живеят небрежно ден след ден, в никакъв случай не мислейки какво ще се случи с душата.
Казвах си: „Ще живея за свое удоволствие и колкото по-дълго, толкова по-добре!“ Понякога живеех зле, беше лошо на душата ми, но всеки път отново ставах напълно щастлива. Но това, което нарекох щастие, въобще не беше такова.
Така е установено, че не можем да нарушаваме законите на природата нито за йота или за момент, без по някакъв начин да не го платим. Всеки път, когато нарушим закона, ние го плащаме както с психическо, така и с физическо страдание. И въпреки това отново и отново правим една и съща грешка, като повече или по-малко рискуваме щастието на целия си живот.
Водих много безразсъден живот, смятайки се за щастлива. Въпреки това, мъката и грижите се чувстваха. И така, дори според светските представи, живеех много безразсъдно. Вярно, понякога ходех на църква, за всеки случай, „да се погрижа за душата“. Дори дарявах пари за нуждите на църквата, мислейки си, че като подредих всичко по най-добрия начин, отново мога да се потопя в светски удоволствия.
Известно време живеех добре. Но всеки път, когато бях особено щастлива, както го наричах, трябваше да го плащам с физическо или психическо страдание. Опитах се да ги „отърся“ от себе си, за да се насладя на малко повече щастие. Но в крайна сметка бях в кулоарите на живота. И скоро физическата ми сила се изчерпа, и аз станах нещастна и болна.
Някога се смятах за много красиво момиче. Имах ухажори и за известно време всичко беше наред, но потъвайки все по-надолу, най-накрая потънах напълно. Физически станах развалина, но все пак още живеех.
Никога не позволявайте на някой да ви даде дори и най-малката доза морфин. След като сте опитали тази отрова, попаднали на този път, вече сте пропаднали. Не защото душата може някога да пропадне и изчезне; но човек губи себе си, докато консумира тази отрова. Той става смъртоносно болен. Няма нищо по-лошо от това да си в наркотична зависимост от морфина, да нямаш възможност да го получиш. Изглежда, сякаш всеки нерв в тялото трепери от необходимостта да приемате доза.
Стигах до истински буйства, когато загубих възможността да се сдобия с дрогата. Не мислех за нищо друго. Бях готова да продам душата си, само за да получа морфин. Отхвърлих всяка приличност, загубих всички морални принципи. Имах само една цел – морфин!
Струваше ми се, че не издържам на това мъчение. Просто исках малко морфин! Само малко! (Изглежда, че духът отново изпитва всички мъки, които вече е изпитал на Земята. Освен това беше напълно очевидно, че починалата се обръщаше не само към видимите участници в сеанса, но и към невидимите слушатели сред духовете, прикрепени към Земята)
В това ужасно състояние аз умрях. Изгубих земното си тяло. Използвах го напълно, напълно го разбих. После то беше отворено (след смъртта ми), но аз все още живеех и исках да си върна тялото.
Някой безсрамно се отнасяше с тялото ми и след известно време почувствах, че съм нарязана на парчета (това е аутопсия). Крещях, опитах да се съпротивлявам, защото исках да си върна тялото, за да задоволя ненаситната си нужда. Цялата изгарях от неудържимото желание!
Разрязваха всеки нерв, изследваха сърцето, цялото ми тяло от раменете до краката и чувах звука на всеки разрез!
В пълно отчаяние се опитах да се съпротивлявам и накрая успях да се отърва от някои мои мъчители, след което те вече не ме докосват. Бяха петима или шестима мъже със скалпели, които ме режеха и режеха!
Но тогава се появи друг; той ме преглеждаше отново и отново, правейки разрез след разрез, което ме вбеси. Мислех си, че ако мога само да го хвана за ръката, щях да го ударя в целта. Но той не обърна никакво внимание на мъките ми. Опитах се да го уплаша, както уплаших тези другите, но не можах да го изгоня. Той не се отдалечи и на крачка от тялото ми.
Тогава отидох след него, за да се опитам да го дразня по някакъв начин в къщата му. И тогава изведнъж отново се почувствах добре (обсебила е медиум) и с всички сили го нападнах, за да го пребия заради това разрязване на тялото ми.
За моя голяма изненада, след като поговорих малко с този джентълмен (д-р Уикланд), се убедих, че съм мъртва. Преди този разговор не разбирах, че съм напуснала тялото си, защото изобщо не се чувствах „мъртва“. Този джентълмен ми каза, че онези хора, които така ревностно изследваха тялото ми са били студенти, които подготвяха телата, за да проучат цялостно човешкото тяло, преди успешно да издържат изпита по анатомия. Изгоних пет от тях и те вече не ме пипаха, но не можах да се отърва от този.
(Към д-р Уикланд.) Но днес дойдох да ви благодаря. Успяхте да ме просветите и да ми дадете правилната представа за живота в другия свят. Разбрах, че не мога да хвърля всичките си грехове на Христос. Той беше наш Учител, но всеки от нас трябва да живее собствения си живот, както ни е учил, и да не хвърля греховете и грешките си на Него.
Това е фалшиво учение! Той е живот, светлина и път! Той казва: „Аз съм светлината на света; който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота ”(8 Йоан 12). Мнозина преди него са учели на подобно. Разбрах, че в по-ранни времена е имало много учители, които са проповядвали като Христос. В Стария Завет намираме същите основни учения, които Христос ни даде; в Стария, както и в Новия Завет се съдържат едни и същи твърдения. Затова нека направим всичко по силите си, за да намерим Бог в нас. Научете се да живеете по завета на Христос: „И ще обичате Господа, вашия Бог, от цялото си сърце… и ближния ви като себе си!“
Все още нямаше да имам прекрасната си къща в света на духовете, ако не бях събудена и не ми бяхте дали правилната представа за истинския живот.
Паднах ниско и знаете колко голямо беше моето желание за морфин. Тази тяга остана с мен дори след като напуснах смъртното си тяло. Защото всяко желание се корени в душата, а не в тялото. Тялото е само черупката, облеклото на душата. Всички желания, изпитани от нас в живота, всички способности на душата отиват с нас в гроба, оставайки с нас и отвъд чертата.
Какво би станало с мен, ако не ми бяха показани средствата и начините да огранича лошите си желания? И до днес все още щях да съм обвързан със Земята дух, непрекъснато попадайки в магнитната аура на чувствителни (сензитивни) хора. Бих превърнала тези нещастни хора в морфинисти – само за да задоволя моята пагубна страст; но животът на тези чувствителни хора би бил безвъзвратно унищожен. След като веднъж се озовах в такова положение, щях да прекарам много години в земната сфера и със сигурност бих погубила много хора, неспособни да устоят на порока.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”