Няколко думи за “конспиративните теории”

Всъщност псевдо-скептичното отношение към конспиративните теории идва от структурите, контролирани от световния “елит”. Е, кой друг е печеливш от това – глупавото и покорно “стадо” да продължи да влиза в руслото на “новия световен ред”? Разбира се, тези, които се смятат за “световно правителство”. Но наистина ли се нуждаем именно от такава планетарна полицейска държава на пълния контрол, към чието формиране ни подтикват чрез създаването на социална нестабилност в различни точки на Земята, структурата на планетарната пирамида на властта?
Предлагаме на вашето внимание мнението на И. Осовин, което той изразява в книгата си “Забранен Марс. Тайната доктрина”. И ето какво той пише за това: “Косвената, но не и най-незначителна по своята значимост причина за популярността на конспиративната теория е скрита в начина, по който се държат критиците на конспиративната теория. Някои от тях, както в Русия, така и в чужбина, предлагат нееднократно да прехвърлят центъра на изследованията от теорията конспирация към нейния носител, напълно вярвайки, че без да се изучат характеристиките на последния, всеки анализ ще бъде непълен.
С други думи, такива изследователи смятат, че конспиративната теория е един вид форма на психични заболявания, а самата конспирология и конспиративните теории напълно се разпадат при появата на научен подход.
Тоест акцентът на критиката се премества от това, което се казва, върху този, който го казва, внимателно изследвайки фактите от личния живот и биографията на теоретиците на конспирацията. И ако има съмнителни или дори криминални моменти там, толкова по-добре. Съмнителни и криминални, а и дори открито престъпни в очите на критиците вече са теориите и идеите, изразени от конспиролозите.
Може да се каже другояче: критиките на конспирологията много често се ръководят от стария доказан “принцип” – това не може да бъде, защото това никога не може да бъде!”
Подобно е мнението и на Михаил Хлебников, който в своята книга “Теория на конспирацията” пише: “Факт е, че противниците не просто се разминават в онтологичните предпоставки на тяхното мислене. Ние сме изправени пред двоен проблем в този аспект. От една страна, дори да е странно, хипотетичното обсъждане е обречено на провал просто поради съвпадения, но не и заради разлика във видовете мислене.
Освен това трябва да се има предвид, че “теорията на конспирацията” не е теория в строго ограничената интерпретация на това понятие, тя е по-широка от класическата научна теория. Следователно всички критични аргументи, формулирани на езика на цифрите и фактите не разкриват абсурдността на конспиративните конструкции, а абсурдността на критиките им”.
От себе си искам да добавя, че опитът от комуникацията в блогосферата показва, че темите, свързани с “теорията на конспирацията” причиняват постоянна болезнена реакция от страна на определени сили в лицето на нахлуването на “тролове” и “контрольори”. И това е характерен признак, че тематиката на “теорията на конспирацията”, въпреки опитите на някои сили да внушават към нея псевдо-скептично отношение, доста точно разкрива целите и усилията на тези сили във връзка с човечеството.
Затова просто “включете” мозъка си и се научете да мислите самостоятелно. Не вярвайте на никого сляпо, уповавайки се на думите на някого (включително и на мен). Просто самостоятелно анализирайте информацията, като я проверите с интуицията си. Ключът към истината е у вас. Включително във вашата генетична памет. Това е, от което се страхува световният елит, но то ви дава възможност да станете собствени създатели на вашето бъдеще.