Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Има хора, които след известно ровене в езотериката рязко изоставят този егрегор и се отправят към религията. От окултна гледна точка те се опитват да преминат от пети клас в осми, но не разбирайки програмата му, се връщат в пети. Прави впечатление, че след подобен опит са абсолютно сигурни, че знанията в пети клас са достатъчни и няма нужда да учат допълнително, в което убеждават и другите, транслирайки волята на религиозния егрегор.