Мушитрънчета

Много от нашите „блага на цивилизацията“ всъщност се оказват истински „троянски кон“ и човек може напълно да се досети: от кои точно „данайци“ е направен този „дар“ за човечеството под формата на налагане на технологичен път на развитие.

Правоверност – 1

Всъщност религиозната наука би трябвало да направи това – с ясни и сбити изрази да разясни и обясни на хората същността на Бога и живота след смъртта.
Вместо това човечеството, използвайки страх, суеверие, догми на вярата и най-разнообразните форми на религия, се държи в някаква зависимост и все още не е достигнало свобода, защото няма яснота какво наистина се случва с мъртвите.
Повечето хора преживяват голяма промяна, която ние наричаме „смърт“, без да осъзнават това, а след това дори не знаят, че са мъртви. В пълно игнориране на променената им житейска ситуация, вкопчени в лъжливи възгледи, те остават дълго време на земното ниво. Такива невежи духове се придържат много силно към религиозните си вярвания, често отрицателно засягащи хората, които все още живеят в земно тяло. Масовите психози, често срещащи се като странични ефекти от движенията на „религиозното пробуждане“, ни дават примери за такива случаи на обсебване, външните признаци на които са известни като глосолалия, или просто екстаз, които многократно възникват при този вид „събуждане“.
Религиозните проповеди, призоваващи към покаяние, лесно могат да причинят подобни изкривявания, защото те винаги са посещавани от невидими религиозни фанатици. Самите те още не знаят, че са умрели, но не са намерили по-висшия живот. Следователно те остават пленници на своите човешки тесни и застояли убеждения относно вярата, довеждайки с присъствието си религиозния плам на своите (все още живи) братя във вярата към пристъпи на безумие.
Гласовете на тези духове често достигат до ушите на развълнувани, чувствителни хора, тъй като на такива срещи участниците им се призовават да слушат „тихия нежен глас“, който уж идва от устата на Бог. В състояние на религиозно умиление медиумните способности рязко се увеличават, което дава както на злонамерени, така и на фанатични духове желаната възможност, чрез тяхното влияние, „да подлудят лековерните хора“.
Такива низши създания не се спират пред нищо с цел да заблудят, представяйки се за „ангели“, като „Светия Дух“ или като „Божия Дух“. В резултат на това техните безмозъчни жертви, разбира се, чувстват някакво вътрешно възвишение и в никакъв случай не слушат гласа на разума. Те чуват само тези „шепоти“, лесно се поддават на обсебване, което завършва с безумие и други психични разстройства!
От всички духове, обвързани със Земята, е най-трудно да се вразумят религиозните фанатици. В земния си живот те са били доминирани от една тясна инертна идея, противоречаща на всяка логика и на всяко свободно мислене. После, след смъртта, те са в състояние на „автопсихоза“, безкрайно повтарящи празни фрази, които са чували в своите секти. За тях изобщо няма нищо, освен техните формули на вяра и те са толкова обсебени от укрепването на своята вяра, че често може да отнеме много години, преди тънък лъч разум да проникне в съзнанието им.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”