Правоверност – 4

Дух. Той каза: “Вземи моя кръст и ме последвай, и ходи на църква всеки ден”.
Лекарят. Исус никога не е казвал нищо за ходенето на църква. Учението му се отнасяше само за по-висшия живот.
Дух. Рая, небето?
Лекарят. Не така, както го разбираш. Раят е вътрешно състояние на щастие в душата. Ако би могла да си купиш нова рокля, както си искала, ще бъдеш ли щастлива?
Дух. Да, наистина исках нова рокля. Не се занимавам с мода. Но все пак исках да си купя хубава нова рокля, която да не е същата, както свещеникът ни казваше да носим. Но трябваше да дадем всичките си пари на Господ.
Лекарят. Не, не дадохте пари на Господа, а на свещеника.
Дух. Той ни даде няколко стари рокли, някога дарени на църквата; и майка ми каза, че в замяна трябва да направим дарение. Когато се противопоставих на това, майка ми каза: „Ще отидеш в ада, ако не направиш това, което Господ иска“.
Лекарят. Няма място, което би могло да се нарече „ад“.
Дух. Няма ад?
Лекарят. Разбира се, че не!
Дух. Адът – това не е ли горящ огън? Видях го да гори и все още го виждам.
Лекарят. Може би майка ти е подпалила къщата в религиозния си екстаз.
Дух. Не, не може да бъде. Мисля, че беше земетресение и тогава започна пожара.
Лекарят. Кой е президентът сега?
Дух. Не знам това. Искам да ви кажа, че дълго не ходех на училище. Аз отидох на работа, когато бях само на девет години.
Лекарят. Не си ли имала баща?
Дух. Не познавах баща си.
Лекарят. Това, че не си посещавала училище за дълго няма значение; напуснала си смъртното си тяло и си станала дух.
Дух. Изгубих ли смъртното си тяло? Но аз имам тяло.
Лекарят. Това не е твоето тяло; то принадлежи на жена ми.
Дух. Откъде взех тази рокля?
Лекарят. Това е роклята на жена ми.
Дух. Но бих искала да имам собствени дрехи.
Лекарят. Ще ги получиш скоро.
Дух. Но не мога да я взема от жена ви. Съжалявам, но няма да мога да я нося.
Лекарят. Погледни обувките си.
Дух. Сигурно съм на небето!
Лекарят. Чувстваш ли се по-добре тук, отколкото когато трябваше да се молиш непрекъснато?
Дух. Усещам силата в мен. Дадоха ми нещо за ядене, а аз набрах сили.
Лекарят. Просто в момента си в здраво тяло. Това е тялото на жена ми.
Дух. Но аз не искам да седя в тялото на жена ви.
Лекарят. Остава да поседиш още малко.
Дух. А къде мога да отида след това? Не искам да се връщам при този свещеник – вече не мога да слушам как всички тези луди хора пеят постоянно. Разбирате ли ме? Когато свещеникът говореше за ада и вечното проклятие, аз сякаш наяве видях огромен пламък и дявола с вилица, с която той бута хората в огъня.
Лекарят. По време на проповедта той е помислил за адския огън и в мислите си живо си е представил тази картина, която някои от вас видяха, мислейки, че е така в действителност. Но тази картина е само плод на въображението му.
Дух. Но това беше много страшно.
Лекарят. Това, което той е проповядвал, това ви се струва реалност.
Дух. Но изглеждаше напълно нормално. И мисля, че в ада всичко е така, както е. Но аз искам на небето, в рая.
Лекарят. Майка ти и свещеникът ти са станали духове; но те дори не знаят, че са мъртви.
Дух. Искате да кажете, че всички тези хора тук са духове? Вероятно има около хиляда от тях и всички непрекъснато пеят. Понякога ни даваха само хляб и вода и спяхме на пода. Винаги трябва да сме близо до свещеника, в противен случай той би се ядосал; той каза, че ако не коленичим, тогава ще отидем в ада.
Лекарят. Всичко това са чисти глупости. Всички тези хора са загубили земните си тела и са във външната тъмнина, която е описана в Библията. Те са почти заслепени от религиозно невежество и ще останат слепи за дълго, ако не променят мисленето си. Те са пълни с религиозен фанатизъм!
Майка ти беше доведена при нас за духовно пробуждане; тя беше в същото тяло като теб.
Дух. Някой я доведе тук и тогава вече не можех да говоря с нея. Цялата тълпа долу там не иска да слуша никого; те само пеят и се молят.
Лекарят. Те могат да правят това още много години. Техният „Господ“ не се трогва много от тези песнопения.
Дух. Ах, вижте, вече няма никакъв ад.
Лекарят. Свещеникът мисли за ада и дявола, създавайки съответните образи със силата на въображението си, а невежите духове ги приемат за реалност.
Дух. Ще помогнете ли на майка ми?
Лекарят. Висшите духове ще се погрижат за нея. В крайна сметка именно те я въведоха в тялото на жена ми, за да можем да я вразумим. Разликата между вас и майка ти е, че ти искаш да слушаш, а тя не го прави!
Дух. Значи не мислите, че Бог се ми се сърди?
Лекарят. Не, разбира се не.
Дух. Това сигурно ли е?
Лекарят. Бог знае всичко. Той е всичко във всичко. Той е и Творецът, и самото Творение.
Дух. Но не съгрешаваме ли?
Лекарят. Не, никога. Когато казват, че съгрешаваме, по този начин се потвърждава, че Господ Бог е направил грешка, като ни е създал. Но Той е Всемъдър, Всемогъщ и Всесъществуващ. Ако Бог като Него е създал целия свят и човечеството, тогава Той вероятно нямаше да обрече хората да умрат в греха. В противен случай Той нямаше да бъде всемъдър!
Дух. Но защо тогава говорят така?
Лекарят. Хората се вкопчват в думи. Истината е представена в Библията в образна форма.
Дух. Исус умря ли за нашите грехове?
Лекарят. Разбира се, че не.
Дух. Свещеникът каза, че силата е в кръвта.
Лекарят. Не, това не е вярно. Някои от хората, за които говорите, вероятно са умрели отдавна. Не можем да ги видим.
Дух. Не виждате ли всички тези хора изобщо? (Показва нанякъде.)
Лекарят. Не, те са духове и отдавна са загубили земните си тела, но все още не са прозрели за по-висшия живот. Не си доволна от глупавата им общност. Ти задаваш въпроси и затова можем да ти помогнем да разбереш правилно своето състояние. Не трябва да вярваме сляпо, а да проверяваме всичко с разума. Може да си загубила смъртното си тяло преди много години.
Дух. Всичко беше смесено вътре в мен, нещо ме удари силно по главата.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”