В основата на проекта за поробване на човечеството слугите на тъмните използват най-вече лихвения процент, а оттам и създадената на тази основа паразитна световна финансова система. Именно тя е основното ядро на съществуването на всички проблеми на съвременното човечество и благосъстоянието на социалните хищници, които го експлоатират и ограбват.
Паразитната световна финансова система съществува за сметка на лихвения процент. Тя също така организира периодично финансови кризи, за да вкара хората в още по-големи дългове към системата.