Правоверност – 11

Лекарят. Бог ви призова да направите това, или го направихте, за да имате парче хляб?
Дух. Направих всичко възможно да спася хората от греха и мога с основание да предполагам, че понякога съм успявал.
Лекарят. Но не можахте да се спасите!
Дух. Тази дама (сочейки г-жа Х. В.) е трябвало да отиде в ада; тя не се отнасяше към църквата както трябва.
Лекарят. Вие самият сигурно сте бил верен на църквата и въпреки това сте бил в ада, както вие самият казвате.
Дух. Да, това е вярно.
Лекарят. Откъде знаете, че вашата църква и вашите проповеди са били базирани на истината? Вие бяхте „слуга на Бога“ и въпреки това отидохте в ада. Освен това трябва да предположим, че сте бил по-напреднал човек от своите енориаши.
Дух. (Сочи към нея.) Това ли е госпожа В.?
Лекарят. Да.
Дух. (Към г-жа В.) Защо не ходите на църква?
Г-жа В. Понякога ходя.
Лекарят. Тя не иска да отиде в ада, в който сте били, както ни казвате. Вие редовно ходехте на църква и все пак отидохте в ада! Не сте проповядвал истината! Нали не искате тя да тръгне по вашите стъпки, да ви следва?
Дух. Не й пожелавам ада, в който бях.
Лекарят. Тогава вашата църква е пълна заблуда.
Г-н А. Вашето име е Нелсън – Дж. О. Нелсън? Жена ви все още живее в същата къща на Форстер авеню.
Дух. Да, това е моето име, сега си го спомням.
Г-н А. Вие умряхте преди осем години. Това беше инцидент.
Дух. Отдавна не съм виждал жена си и децата си.
Лекарят. Опитвайки се да спасите душите на другите, четяхте проповеди, в които нямаше истина. И не можахте да спасите собствената си душа. Значи сте прекарал много години в чистилището на невежеството.
Дух. Как се справя жена ми? Тя много ме обичаше.
Г-н А. Тя се справя добре.
Дух. Как можа да ме остави в беда?
Г-н А. Съпругата ви не ви е оставила в беда; тя погреба тялото ви в Грейсленд. Познавате ли гробището в Грейсленд?
Дух. Да.
Лекарят. Вярвате ли в духовете?
Дух. Какво искате да кажете?
Лекарят. Призраци.
Дух. Не.
Лекарят. Не се ли казва в Библията за духовете?
Дух. Във всеки случай, не явно.
Лекарят. О, не, доста е явно. Исус постоянно гонеше нечисти духове, апостолите правеха същото. Срещнахте ли Исус?
Дух. Не, не съм срещал никого. Бях в гъста тълпа, където постоянно ме блъскаха.
Лекарят. Това бяха всички онези хора, на които вие тук в земния живот представихте всякакви лъжливи учения.
Дух. Веднъж видях малка светлина.
Лекарят. Попаднахте в аурата на тази дама, г-жа А.
Г-н А. Това е жена ми. Защо й досаждахте толкова много? Защо не отидохте на небето, за което проповядвахте? Защо все още се лутате тук на Земята?
Дух. И вие ли сте в ада?
Г-н А. Не, все още сме на Земята. Вашият “ад” беше простото електричество, което се пускаше върху вас.
Лекарят. Това беше единствената възможност да ви изгоня от тази дама.
Г-н А. Защо вие самия не поехте по пътя, за който учехте другите?
Дух. Не знам.
Г-н А. Защо не научихте хората на истината, когато още живеехте на Земята?
Дух. Аз преподавах това, което самият аз съм учил, каквото ми е казал епископът. Аз преподавах религията, която е обичайно да се преподава на Земята.
Лекарят. Това, разбира се, е напълно изкривена гледка. Сам виждате, че тук нещо не е наред. Вие сте мъртъв от осем години, но все още оставате привързан към Земята дух.
Дух. Но аз очаквах да отида на небето.
Лекарят. Във вашите проповеди нямаше истина. Тази дама (г-жа Х. В.) е по-вероятно да отиде на небето от вас.
Дух. Наистина ли? Откъде знаете това?
Лекарят. Тя знаеше истинската истина, знае, че има свят на духове и духовен живот. Апостол Павел учеше за съществуването на духове, а Исус гонеше нечисти духове.
Дух. Но ние не можем да бъдем равни с Исус, Той беше Син Божий.
Лекарят. Библията казва: „Всички ние сме Божии деца“, а Исус каза: „Аз и баща ми сме едно.“
Дух. Той беше любимият Божи Син. Бог Го изпрати да изкупи проклятието на нашите грехове.
Лекарят. Сега ще ви кажа кой е казал това. През 325 г., след Рождество Христово на Никейския събор, Константин провъзгласил: „Исус е Божият Син и истинският Бог“. И това изявление по-късно беше прието от християнската църква.
Дух. Христос беше възлюбеният Божи Син и ако вярваме в Него, тогава всички ние ставаме наследници на спасението.
Лекарят. Защо не станахте един от тези наследници?
Дух. Исус е Божият Син и който вярва в Него, ще бъде спасен.
Лекарят. Е, къде сте сега?
Дух. Вярно, не разбирам съвсем това.
Лекарят. Но вие самият казахте, че сте в ада. Съвестта ви не ви ли казва, че тук нещо не е наред? Мисля, че трябва да го усетите.
Дух. Съвестта ми ме обвинява.
Лекарят. Ако ме слушате внимателно сега, скоро ще разберете, че грешите. Никога не сте бил напълно доволен от историята на сътворението, нали?
Дух. Няма нужда да спорим за Бога. Бог е съвършен, а ние сме Негови деца; и ако вярваме в Него, тогава наследяваме вечното блаженство.
Лекарят. Казвате, че Бог е съвършен. Вие също казвате, че Бог е създал всичко и знае всичко. Тогава Той би трябвало да знае предварително, че Неговото творение ще стане несъвършено и че човекът ще се предаде на греха. Бихте ли започнал да създавате света, а след това да го унищожавате?
Дух. Хората се предават на греха и Божият Син дойде да ги спаси.
Лекарят. Бог знаеше ли, че светът ще бъде грешен? Той знаеше това и все пак го е създал? Това звучи ли разумно? Знаеше ли, че „падналите ангели“ ще поразяват хората с обсебване? Нали Той беше мъдър? Проповедниците грешат в своето учение.
Дух. Но бяхме научени по този начин. И ако ние сами учим другите на Евангелието, тогава трябва да живеем по неговите закони и да вярваме в него.
Лекарят. Вероятно никога не сте се замислял сериозно за това, иначе не бихте повярвал на това, което сте научил. Хората, които сега са ви заобиколили в гъста тълпа, очевидно са тези, които сте искал да спасите. Те също бяха в тъмнина и не можаха да намерят рая на небето.
Какво казва Библията? „Не знаете ли, че сте Божият храм и Божият дух живее във вас?” „Бог е любов, а който пребивава в любовта, пребивава в Бога, а Бог в него.” Според проповедите ви би трябвало отдавна да сте намерил Бога. Но това не се случи. Учението на Исус съдържа прекрасни истини, но те са разбрани погрешно. По-лесно е да проповядваме, че Исус е умрял за нашите грехове и по този начин ние ще бъдем спасени; и всичко ще бъде в пълен ред.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s