Правоверност – 13

Лекарят. На първо място, Бог не е личност. Той е Бог, всемъдрият, всемогъщият и вездесъщият.
Бог е всичко във всичкото.
Ако Бог е всичко във всичко, както казва Библията, тогава Той, както твърдят християнските учения, би ли направил такава груба грешка, като прокълне човека, така че той да изпадне в грях, а после само чрез посланието на Спасителя като единствено средство за спасението би поправил тази грешка?
Църквата учи, че някои ангели са паднали. Това означава обаче, че те са се спуснали на по-ниско ниво. Как може това да се случи, нали те са излезли от Божия собствен дух? Това върховно същество създаде света и ни настани в него. Нима на Бога липсваше далновидност и предвидливост, за да види какво ще се случи след това?
Дух. Ние сме родени в този свят и изпаднахме в грях.
Лекарят. Но не знаеше ли Бог какво ще ни се случи?
Дух. Мисля, че той е знаел.
Лекарят. Сега ще ви покажа, че православните църковни учения са грешни. Голяма част от Библията е само колекция от алегорични разкази. В крайна сметка Исус винаги говореше в притчи.
Духовното може да бъде оценено само духовно. Когато Исус искаше да обясни на хората, че трябва да обичат ближния като себе си, какво направи той?
Той им разказа историята на добрия самарянин – историята на човек, пътуващ от Йерусалим до Йерихон и попадащ в ръцете на разбойници, които го бият и го оставят полумъртъв да лежи на пътя.
По същия път вървял свещеник и като видял лежащия човек, преминал на другата страна. След това се появил левит и също не се спрял. Но след това самарянинът се появил и като видял лежащия човек, проявил състрадание, превързал раните му, завел го в сиропиталище и се грижел за него. А когато самарянинът трябвало да тръгне на път, той дал пари на собственика, за да продължи да се грижи за болния.
Тогава Исус попита книжника: кой се оказа негов ближен? А книжникът отговори, че е онзи, който проявил милост към него.
Дух. Но това е истинско събитие.
Лекарят. Не, това е само притча.
Дух. Откъде знаете?
Лекарят. Самата Библия ни разказва това. Исус разказа тази история като притча. С каква цел? Е, за да покаже нагледно основното в своето учение. А вашите догми напълно ви заслепиха!
Дух. Значи не вярвате, че това наистина се е случило?
Лекарят. Не, Исус говори в притчи.
Дух. Бях обучен по различен начин. И ако съм научен погрешно, откъде да получа по-точни знания? И как, и какво проповядвах – другите проповедници правят същото. Тълкуването ви не ми е съвсем познато.
Лекарят. Но това е истинското учение на Исус.
Дух. Вярвате ли, че Той умря за нашите грехове?
Лекарят. Не, нима Исус умря, за да угоди на Бога?
Дух. Не, Той умря, за да ни избави от греховете ни.
Лекарят. По този начин искате да кажете, че Бог специално е създал Сина, така че хората да Го убият и да бъдат спасени чрез Неговата смърт?
Дух. Не можем да се бунтуваме срещу Бога.
Лекарят. Аз се бунтувам само срещу фалшивите учения.
Дух. Вярвате ли в това, госпожо В.?
Г-жа Х. В. Да, сега вярвам в това.
Лекарят. Исус каза: “… ако не се обърнете и не сте като децата, няма да влезете в царството небесно”. Какво правят децата? Те задават въпроси. Всичко искат да знаят. Копнял ли сте някога за знания? Не, само с голям труд се опитвахте да разпространявате църковните догми. Мислил ли сте някога за цветята?
Дух. Но цветята са само част от природата. И не можем да се покланяме на природата.
Лекарят. Бог създаде природата. И ние не трябва да се покланяме на природата, създадена от Него, а на Бога, Твореца, който е навсякъде и в природата също. И Той ни говори чрез природата. Правилните преводи на Библията ни казват, че Исус е казал: „Бог е Духът“. Той не казва, че Бог е определен дух, но казва: „Бог е Дух, а тези, които Му се покланят, трябва да се покланят в дух и в истина!“ Къде искате да намерите Бог, освен в себе си? Какво е любовта? Как изглежда любовта?
Дух. Не мога да опиша как изглежда. Просто я усещаш.
Лекарят. “Любовта е законът на изпълнението”. „Обичай ближния като себе си“.
Дух. Свещеник ли сте?
Лекарят. Не, във всеки случай – не във вашия смисъл. Почитам Бога, но не и догмата. Ясно ми е, че Вселената не е създала себе си. Бог е духът, силата и душата на цялата вселена. Той наистина е нещо, в което се движат всички небесни тела.
Дух. Ако искаме да разберем Бог, първо трябва да се научим да разбираме себе си. Трябва да се опитаме да осъзнаем защо сме създадени като живи същества. Какъв е образът на духа, докъде се простира, независимо дали е голям или малък?Казвате, че съм дух и говоря чрез устните на тази дама. Как може да бъде това? Вие също твърдите, че съм обсебил друга дама. (Г-жа А.)
Лекарят. Това е психологически закон, според който духовете могат да обладават смъртните хора. Ако внимателно спазваме този закон, тогава ще имаме перфектна комуникация на духовете. Но ако нарушиме този закон, това ще доведе до обсебване.
Госпожа А. притежава дарбата на медиум, а вие и други духове, попадайки в нейната магнитна аура, насилствено се намесвате в живота й. И така тя дойде в Калифорния, за да й помогнем. Сега тя е тук, в Калифорния, както и вие.
Дух. В Калифорния? Как попаднах тук?
Лекарят. Благодарение на още един прекрасен закон. Вие просто я последвахте. Фактът, че хората могат да бъдат обсебени от духове, е известен факт от древни времена.
Дух. Не искате да кажете с това, че досадих на дамата?
Лекарят. И още как! А вие – заедно с други духове – почти напълно отровихте живота й!
Дух. И как изобщо стигнах до нея?
Лекарят. Как стигнахте тук? Как стана така, че се озовахте в тялото на жена ми?
Дух. Не мога дори да си представя, че някога съм навредил на някого.
Лекарят. Трябваше да проведем с дамата електротерапевтична сесия, която да ви изгони от аурата й. Но вие не сте единственият, който изгонихме от нея.
Когато няколко духа се опитват да се изразят чрез един смъртен наведнъж, възниква объркване.
Незнаещите хора могат да кажат, че в момента жена ми е обсебена, защото сега говорите чрез устата й, твърдейки, че сте мъж и свещеник. Има и друго мистериозно обстоятелство – жена ми сега е в безсъзнание.
Дух. Как попаднах в това тяло?
Лекарят. Духовни помощници ви доведоха тук и ви позволиха да влезете в тялото на жена ми, защото тя е медиум.
Дух. Никога не съм имал намерение да навредя на някого. Просто вървях заедно с тълпата и в крайна сметка ме блъснаха тук. Наистина не познавах нито един от тези хора. Бях сляп, не видях нищо и затова се държах за тях.
Лекарят. Знаете ли защо сте сляп?
Загубихте физическите си очи, но не осъзнахте този факт. Бидейки в духовния свят, не знаехте нищо за духовните закони. Вие бяхте, както казва Библията, „във външна тъмнина“.
Дух. Под „външна тъмнина“ трябва ли да разбираме своето невежество?
Лекарят. Да, след като сте загубил смъртното си тяло, сте загубил и физическите си очи, без сам да го осъзнаете; и тъй като не сте имал представа за по-висшия живот, способността ви за духовно възприятие не е “проработила”.
Дух. Но аз имах и тяло, и очи.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”