Правоверност – 14

Лекарят. Сега имате духовно тяло, но духовно сте сляп. Спомнете си какво каза апостол Павел за душевното тяло и духовното тяло? „Има душевно тяло, има духовно тяло“.
Дух. Искате да кажете, че още като духовен пастир вече бях духовно сляп?
Лекарят. Да. Когато се отворят духовните ви очи, вие също ще разберете какво е имал предвид Исус, когато каза: „Аз и Отец сме едно“. Исус каза, че трябва да бъдем съвършени, точно както нашият Отец е съвършен на небето. И Библията казва, че знанието трябва да се добави към вярата. И Исус също каза, че ще познаете истината и истината ще ви освободи. Освен това Библията казва, че благословен и свят е този, който участва в първото възкресение. Това означава човек, който е достигнал духовни знания още в земното тяло. И по-нататък в Писанието се казва, че над такива другата смърт няма сила. А това означава, че ако духовното познание заеме мястото на невежеството, тогава човек е постигнал духовно просветление.
Дух. Искате да кажете, че не съм разбрал истината?
Лекарят. Имахте вяра, но нямате знания. Имахте само дълбока вяра в думите!
Дух. Значи мислите, че всички мои последователи и енориаши, които присъстваха на моите проповеди, са духовно слепи?
Лекарят. Много от тях – със сигурност, ако са следвали вашите проповеди. Ако погледнете внимателно, вероятно ще видите някои от тях тук.
Дух. Имаме голяма аудитория и всички ни слушат внимателно. (На такива сеанси ние събираме много духове, привързани към Земята, за да могат те да се възползват от това, което духът в медиума преживява и научава.)
Лекарят. Само нашата духовна инертност ни задържа. Необходимо е само усърдно да използваме великолепния ум, даден ни от Бога. Трябва да изследваме цялата вселена, пълна с чудеса, и да се опитаме да разкрием нейните тайни. Замислял ли сте се как растат плодовете? В земята се засажда семе, то се разтваря в почвата и от него расте дърво.
Дух. Това е цялата природа.
Лекарят. Природата е Божието тяло. Бог е всичко във всичкото. Вие самият го проповядвате в църквата.
Дух. Наистина често казвах това, но не го възприемах по начина, по който го описвате.
Лекарят. Ако Бог е всичко във всичкото, тогава не е ли творението част от Бога?
Дух. Никога не съм гледал на това в тази светлина. За мен е странно и неприятно, че аз самият съм в мрак, въпреки че някога проповядвах истината на хората. Кажете ми, свещеник ли сте?
Лекарят. Не, но се опитвам да разбера чудесата на Бога, както и смисъла и целта на живота.
Дух. Вие сте изучил Библията доста задълбочено и изглежда, че я знаете много по-добре от мен.
Лекарят. Гледам библейските учения от различна гледна точка от вашата.
Дух. Мисля, че знаете цялата Библия наизуст. Бихте ли могъл да напишете каквото ми казахте, за да го предам на хората – по начина, по който ми обяснихте всичко. Ще бъда много щастлив.
Лекарят. Вашите духовни очи ще се отворят сега и вие ще видите други хора, на които можете да преподавате същото. Висшите духове ще ви насочат, така че вие, вървейки по разумен път, ще се движите напред в духовния свят и там ще научите много повече, отколкото мога да ви кажа. Вече няма да останете в мрака. Ако погледнете внимателно, може да видите някои от приятелите си, които са преминали в другия свят преди вас.
Дух. Можем ли да ги повикаме обратно?
Лекарят. Да ги повикаме обратно – откъде?
Дух. От небето.
Лекарят. Исус каза: “Защото, Божието царство е вътре във вас …” В Библията намираме следните думи: “Не знаете ли, че сте Божият храм и Божият дух живее в вас?”
Дух. Не мислите ли, че всички трябва да отидем на небето?
Лекарят. Небето не е конкретно място, където стигаме и стоим там.
„Небесата“, „раят“ – са състояние на нашето съзнание. Когато човек е щастлив, не е ли „рай“? Колкото повече блаженство разпространявате около вас, толкова повече „небето“ отива при вас. Блаженство означава рай!
Дух. Но имаме нужда от място, където да останем.
Лекарят. Вие сте в света на духовете. Вече ви казах това. И можете да постигнете „небето“ или блаженство само, ако се развивате духовно.
Дух. И къде е това място – светът на духовете?
Лекарят. То обхваща целия земен свят. Все пак ще научите всичко това. Исус каза: „Търсете и ще намерите; почукайте и ще ви отворят”.
Дух. Има толкова много хора (духове). Някои са щастливи и доволни и изглежда, че искат да ме поканят да отида с тях в родината на познанието, истинския живот, блаженството – в света на духовете. Какъв е светът на духовете?
Лекарят. Това е светът на онези духове, които вече са узнали най-висшите закони на природата.
Дух. Преди да замина с тях, бих искал да оставя съобщение на жена си. Може ли някой да го предаде?
Г-жа Х. В. Ще го направя с удоволствие.
Дух. Кажете на жена ми, че сега аз съм много по-сериозен към живота от преди и че всички трябва да се стремим да научим повече за божествените чудеса, а не просто да вярваме сляпо. (Тук пред починалия се откри картина на духовния свят и под силен поток от знания той вдигна очи и протегна ръце.) Искам да уведомя съпругата си, че тук научих повече за чудесата на другия свят, отколкото някога съм знаел. Духовните ми очи се отвориха и наистина искам тя да получи същите доказателства, каквито ми разкриха.
Както ми обяснихте, аз съм мъртъв от няколко години. Бях в мрак; но това беше, както каза този господин, духовна тъмнина. Сега очите ми са отворени и виждам всичко.
Пред мен лежи красив свят. Бих искал да сведа всичко това до съзнанието на жена ми, за да не попадне в мрака, като мен. Моля, кажете й, че тя не трябва да се ограничава до сляпа вяра, а трябва да се опита да разбере, за да бъде убедена в това, което всъщност е другият свят.
Бих искал така визуално да изобразя на хората този красив друг свят, които виждам пред себе си. Има прекрасни пейзажи и къщи от всякакъв вид. Очите ми са отворени и сега виждам. Тук има една красива къща, а там има и друга. Един човек стои тук и ми обяснява, че не можеш да купиш къщи в духовния свят срещу пари, те са придобити от добри дела, извършени тук, на Земята.
Този човек, този учител казва: „Бъдете безкористни, обичайте другите, тогава ще получите прекрасен дом в света на духовете. А онзи, който живее само за себе си, ще получи малка колиба, защото не направи нищо, за да помогне на ближните си. Помогнете на хората и обслужвайте тези, които се нуждаят от помощ. Така Исус ни научи”.
Виждам удивително красиви къщи навсякъде, но къде е моята сред тях? Нямам дом тук. Не съм го видял все още.
Лекарят. Ако помагате и служите на другите, скоро ще намерите такъв дом.
Дух. Искам да уведомя съпругата си, че трябва да живеем на Земята според тези закони, за да влезем в нашия красив духовен свят и да намерим дома си там. Трябва да правим това, което ни казва нашата вътрешна и по-добра природа.
Лекарят. Сега изнасяте прекрасна проповед.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”