Правоверност – 15

Дух. Това не го проповядвам аз. Този човек (дух) ми казва правилните думи. Той стои отдясно и казва: „Библията учи:… по-удобно е на камила да мине през ухото на игла, отколкото богатият човек да влезе в Царството Божие“. Казва, че ще ми покаже как изглежда къщата, която се получава от човек, който продава душата си на мамона и не помага на другите.
Това е домът на милионер, който взимал пари от бедни хора, събирал е всичко, което може. В духовния свят жилището му е обикновена землянка, защото не му е позволено да влиза в тези красиви къщи. Тези къщи са възникнали в резултат на добри дела, извършени за други хора, но не и за собственото им „аз“. Този милионер ще трябва да работи усилено, за да придобие разбиране за по-висшия живот чрез служба. Има най-различни къщи, дори дворци! И учителят казва, че тези прекрасни дворци принадлежат на духовете, които на Земята са били бедни стари вдовици и презрени от всички хора, но които са живели не за себе си, а за другите. В действията си те се ръководеха от любов към ближния, а не от егоизма. Жертвали са много. Има много различни жилища – като започнете от дворци и завършите с по-малки и по-примитивни жилища, до тези, които са направени от кал и заобиколени от змии – наистина мизерно състояние, през което егоистичните духове трябва да преминат!
Сега, сочейки към една от къщите, той казва: „Това е вашата малка къщичка – малка, много мъничка. Вие честно проповядвахте онова, което смятахте за необходимо, и тук имате къща, макар и малка. Мнозина изобщо нямат дом.
Не сте търсил истината; приехте всичко така, както са ви научили.
Сега трябва да работите за другите, като по този начин създавате дом за себе си, за съпругата и децата си; сега трябва да работите и да им помогнете да добият ясна представа за всичко красиво, което съществува в отвъдния живот”.
Не е ли по-добре да видим духовния свят в истинския смисъл на живота, отколкото да проповядваме евангелието за вечното проклятие? Защо не отворим духовните си очи, не се опитаме да разберем Бог, какъв е Той всъщност, а си го представяме, че е жестоко чудовище? Той казва: „Християните убиват своите ближни. Войната се разрази от егоизъм. Скоро църквите ще се разпаднат и ще възникне нова религия, която ще донесе истински знания; всички хора на Земята ще отворят очите си и те ще познаят прекрасните откровения на Бог в цялата им реалност и истина”.
Не е ли прекрасно? Как бих искал да се върна към земния живот и да разкажа на хората за истината, както я виждам сега. Бих казал на хората, че съм ги учил неправилно и затова не мога да им помогна. Но сега можех да проповядвам истината и да им помогна.
Не бих им казал, че ще отидат в ада, ако водят нечестен живот. Защото „адът“ е само нашето невежество и егоизъм.
Ах, ако можех да предам тази истина на енориашите си! Иска ми се да се върна към живота и да проповядвам сред тях това, което сега знам.
Бих направил всичко възможно да им помогна да придобият истински знания, а не да говоря за вечното проклятие, както често го правех. Бих се опитал да им помогна да отворят очите си и да се научат да разбират какво всъщност означава животът. Иска ми се да видят красивата страна и великолепните домове, които сега видях.
Ще работя, ще работя усилено, за да създам дом за жена си и децата си. Къщата, която така бих искал да имам, все още не ми принадлежи; но вече направих – дори малка, но първа стъпка. Ще работя, за да осигуря на жена си и децата си къща, която винаги съм искал да имам. Какво е това (в голямо вълнение)? Този човек казва: това, което виждам сега, е по-ниската сфера, където невежи духове бродят в мрак. И ето още една сцена – плод на моята работа. Колко са болни тези духове, колко са грозни! Те са слепи и се кълнат помежду си.
Лекарят. Показва ви се ниската земна сфера.
Дух. Показват ми резултата от инертните ортодоксални учения. Погледнете само тези пияници и убийци!
Лекарят. Тези сцени ви ги показват с цел, когато напуснете това тяло (на медиума) и напреднете в развитието си, да успеете да помогнете на другите.
Дух. Той казва, че това състояние е причинено от фалшиви учения и човешки егоизъм. Тези духове са като змии. Вижте тези нокти! Това е ужасно! Някои пълзят на колене, други ходят на четирите си крака. Това, и това, и това е всичко, което съм направил! О, боже! Това са всички плодове на фалшивите учения. Това е просто страховито! А сега един мъж ми показва къща за безумните. Той е пълен с луди духове, заобикалящи болните. О, това е ад – истински ад! Плачат и стенат. Каква картина, каква страшна картина! Показват ми нещата такива, каквито са в действителност. Ето човек, около когото пълзят три, не – четири духа.
Сега той ми показва друго място – тази болница е наблизо (залата на нашия институт). Тук, в тази стая, стои духовна къща – един вид „вътрешна зала“ с много духове. Сега той ми казва: „Ние, след като ги изгонихме от обсебените хора, събираме тези духове тук и ги задържаме, докато не ги образоваме. Често се налага да ги принуждаваме да говорят чрез нашия медиум, така че да се вразумят. И когато по този начин някой от тях се свести, в същото време и за много други се отваря врата към разбирането на собствената ситуация. На един или двама е позволено да използват тялото на медиума, докато други гледат и слушат как и на какво ги учат; в същото време и тези, и другите разбират, че трябва заедно с духовните помощници, приятелски настроени към тях, да отидат в другия свят. И ако ние проповядваме само истинското Евангелие, тогава няма да има духове, привързани към Земята в такова състояние, което е следствие от невежество и егоизъм”.
Ах, ако можех да се върна дори за един ден, за да обявя тази велика истина, която току-що открих!
Лекарят. Е, сега пътят е посочен за вас и трябва да тръгнете с духовете-съветници; те ще продължат да ви помагат.
Дух. Може ли да отида с този човек?
Лекарят. Да, той ще ви разкрие още много велики истини.
Дух. Той казва, че само фалшивите учения на свещениците довеждат хората до такива адски мъки. Той казва, че трябва да отида; но преди да замина, искам да благодаря на всички вас, че ми помогнахте да намеря дом в света на духовете. (Към г-н А.) Този мъж иска да ви помоля за прошка. Не исках да навредя на жена ви; това беше просто моето невежество.
(Към г-жа А.) Искам да се извиня и на вас. Ще ви помогна с всичко, което мога, но не и преди да се запозная как да го направя. Ще направя всичко по силите си, за да ви помогна да излезете от сегашното си състояние. Съпротивлявайте се – и ние ще ви помогнем да спечелите победа. Искам да благодаря и на вас, г-жо В., че ми помогнахте. Този човек казва, че вие ми помогнахте да дойда на себе си.
Бог да благослови вас и любимата ми жена. Моля, предайте й тези думи.

Три години след този сеанс, когато г-жа Х. В. отново беше сред нас, духът на пастора се появи отново и проговори чрез устните на медиума.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s