Християнската наука – 4

Имам нужда от помощ. Моите последователи идват при мен и искат помощ, но междувременно аз самата се нуждая от помощ толкова много. Те висят на мен като тежък товар, пречейки ми да стана, а аз, оказва се, блокирах пътя им към вечното блаженство.
Имаме само един разум и знаете как, още като човек, аз стигнах до моите възгледи и убеждения. Мислех, че всичко, което чух и видях, трябва да бъде проповядвано тук, на Земята; но всичко това започва да действа само отвъд гроба, от другата страна на “завесата” и е предназначено за духове, вързани към Земята, живеещи в тъмнина и прилепнали към материята. Тоест, това учение действа само от „другата страна“, а не на земното ниво.
Култивирайте приятелство и любов в себе си, правете добро на другите според вашето разбиране. Не можех да направя друго, трябваше да го кажа и имам чувството, че трябва да го направя, защото ме измъчва.
Дойдох тук в този кръг, защото толкова много хора вече са намерили помощ тук. Премествам се от едно място на друго и от време на време ще чувате за мен. И тъй като мога да обясня всичко на поне няколко души, моите последователи ще разберат всичко в крайна сметка.
Вярно, сега можем да направим малко; но ще ми позволите ли да се върна при вас след известно време, ако чувствам, че това може да ми помогне?
Знаете ли, че има толкова много хора около мен, които не ме оставят да се издигна и ми казват: „Защо ни научихте на това? Защо блокирахте пътя ни? Дайте ни светлина, дайте ни светлина сега и ни просветете!“
Има много мъртви хора, но всички те се вкопчват в материята. И много от моите ученици също са тук; и говорейки с вас, аз едновременно говоря с тях.
Разбирате, че знаех истинската истина, но не я пуснах в душата си. И сега пред толкова много мои привърженици не мога да отворя вратата, водеща към правилното разбиране на живота и смъртта, защото я затворих точно пред тях, като по този начин затворих пътя на истината за себе си. И когато се преместят в друг свят, те просто стоят безпомощно, не знаейки какво да правят след това. И тогава те изискват от мен „искрено“ да им обясня истинското състояние на нещата, но после не ми вярват, те казват, че аз изобщо не съм госпожа Еди, защото тя преподава по съвсем друг начин.
Благодаря ви, че ми отделихте час от вашето време. Много от моите последователи дойдоха тук с мен тази вечер и разговорът ми с вас беше много полезен за тях. Подсъзнанието им все още спи и трябва да се събуди.
Въпрос. А тази малка, издадена наскоро листовка, озаглавена „Изповедта на госпожа Еди от света на духовете“ – наистина ли е ваша?
Дух. Да, разбира се! Просто исках да се изявя по този начин и тук вероятно ще е за последен път. Ще използвам всяка възможност, която имам, за да се свържа с хората си и да им съобщя истината.
Ще чуете и от другите, че съм говорила с тях. Винаги и навсякъде ще повдигам тази тема в речите си. Сега хората не ми вярват, но аз няма да се откажа; няма да се успокоя, докато не формулирам всичко, с което мога да повлияя на хората.
Бих искала всички вие, събрани тук, да ми помогнете да разпространя тези мои твърдения. За да направите това, трябва малко – просто помислете малко за това от време на време. Само това ще ми помогне. Ако ми позволите да дойда отново тук, тогава ще се обадя на всички свои съмишленици и ще ги докарам тук, за да говоря с тях тук. Защото във ваше присъствие е по-лесно да се свържа с тях, когато съм в тялото на медиума.

Друго доказателство за факта, че госпожа Еди, дори по време на своя земен живот, е имала представа за другия свят и състоянието на „привързаност към Земята“, намираме в едно от първите издания на учебника по християнска наука, в глава „Познание за битието“.
Там се казва: ако хората все още не разбират основата, закона и явленията на битието, преди така наречената смърт да ги изпревари, тогава те не се изкачват по стълбата на битието до момента на истината, а остават толкова материални, колкото са били преди смъртта си, продължават да търсят щастието в материалното, а не в духовното отношение към живота, действайки от низши егоистични мотиви. Докато се намират в оковите на фалшивата вяра, че животът и духът са крайни и земни явления, които могат да се проявят само през мозъка и нервите, те продължават да страдат от болести и остават в хватката на греха и смъртта. Но за другите, духовни хора се казва в Писанието, че втората смърт няма власт над тях.
Като пример за трудностите, които среща в своята просветителска работа сред своите последователи, г-жа Еди ни доведе дух, фанатично пристрастен към учението на християнската наука.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s