Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Спомняте ли си големия шум около евентуална трета световна война в Сиатъл? Прогнозите на “Симпсъните” и други подобни? Режисьорът на тази мултипликация е масон и вмъква улики за плановете на световния елит в своите карикатури. Така и за коронавируса също беше „предсказано“. Това не се прави за предсказания. В английския Интернет това се нарича “Прогнозиращо програмиране”. Тоест, целта на всички тези послания е да се подготви населението за вече планирани събития и най-важното – да се програмира нужната реакция на населението на тези събития. Например, те показват огнище на епидемия, обхващаща цялата планета, след което те въвеждат съобщения, че единственият изход от тази ситуация е ваксинирането на цялото население на планетата, както и биометрична идентификация на цялото население, включително дивите племена в Африка. Въпреки че последното изглежда абсурдно, благодарение на програмирането чрез телевизията, то ще изглежда изключително необходимо за населението.
Изводът е: събудете се! Вас просто ви програмират чрез телевизионните кутии. Нивото на оглупяване шокира дори мен. Такъв сценарий като този е бил планиран още преди години. Всичко се развива по сценарий. И в него мнозинството хора имат ролята на редови овце, които ще бъдат закарани до желаната от овчарите “кошара”.

Теософията – 7

Хората искат да знаят къде е истинският живот. Истинският живот е от другата страна на гроба, както се казва. Земният живот е само временно училище, училище, в което трябва да научим кои сме и защо живеем тук, на Земята.
Повечето хора смятат, че когато умрат, те ще видят Бога. Но колко малко хора имат представа какво изобщо означава понятието Бог! Бог е животът на всички неща! Колко малко хора мислят за този земен свят, за това какво представлява той в действителност. Но той е само една мъничка частица от Вселената.
Някога вярвах в прераждането. Известно време бях теософ. Теософията до известна степен е вярна. Нейните мисли и учения са красиви. И защо трябва да се въплъщаваме отново и отново на тази малка планета? Ако вътрешната нужда не ме принуди да ви разкажа за по-висшия и истинския живот, който идва за вас, не бих се замисляла някой ден да се върна на Земята. И не бих почувствала и най-малкото желание някога да се върна в земния живот като малко дете и не виждам защо това трябваше да се направи, защото какво бих научила благодарение на това? Може ли души като нас да бъдат доволни, ако се върнат на Земята като деца?
Когато се запознаете с живота на по-високо ниво, губите всякакво желание за друго материално въплъщение. Докато живеете на Земята, трябва да научите и да съберете достатъчно опит, така че след прехода в другия свят да не изпитвате желание да се върнете и да повторите целия „тренировъчен курс“.
Вече тук, на Земята, можете да научите много за отвъдния живот; а след прехода ще научите все повече и повече за неща и явления, за които не можете да научите тук, на Земята, защото те са недостъпни за човешкото разбиране.
О свят на световете! Ако можехте да направите обиколка на тези други светове и да видите цялата им възвишена прелест!
Трябва да служим и на другите, за да ги приведем в същото психическо равновесие, на което се радваме ние. Не можем да се върнем и отново да станем бебета; но ние редовно се спускаме на Земята, за да помагаме на своите близки и приятели.
Беше време, когато мислех, че отново живея въплътена. По време на автоматичното писане (в транс) ми се стори, че вече съм живяла като човек на Земята. Но след това предположих, че това са духовете, мислено работещи върху мен, те ме водеха с ръка, внушавайки ми чувството, че вече съм била тук. Тоест, това беше просто отражение на съдържанието на мислите на други хора в съзнанието ми. Делото, което правите тук е отлично и съжалявам, че не разбрах за него по-рано, за да ви помогна. Толкова много жители на другия свят се нуждаят от подкрепа и образование. Мнозина просто не могат да бъдат достигнати от нашето ниво, защото са обвързани с наклонените формули на вярата, както и с всякакви страсти, които постоянно извеждат на земното ниво.
Имаме нужда от много помощни центрове като вашия, където можем да докараме духове, вързани за Земята, да отворим очите им, така че да могат да видят истинската светлина. Тогава най-накрая ще ни видят и ние ще можем да им помогнем по-добре и по-пълно да осъзнаят положението си.
Много бих искала сериозно да помислим за организацията на училища, където да можем да докараме духове, обвързани със Земята, за да ги образоваме.
Може да сте изненадани как дойдох тук тази вечер. Вече се опитах да използвам същата тази дъска с букви и цифри, за да ви информирам за себе си, и не само с нейна помощ. Но тук мога просто да вляза и да говоря точно като вас. Това е подобно на говорене по телефона и в същото време се чувствам силна и весела. Сега имам ясно чувство, че съм наистина духом и тялом сред вас.
Всички ние трябва да се обединим и да направим всичко по силите си, за да допринесем по всякакъв начин за тази кауза; защото центровете за спасение като вашия са необходими навсякъде.
Когато това се случи, ще има медиуми, способни да приемат съобщения от другия свят и да ги предават на хора, живеещи на Земята. Надявам се скоро, чрез посредник от другия свят, да дойде съобщение, което ще откъсне хората от техните инертни учения за вярата. Това послание ще събуди всички църкви за познанието на истината.
В началото всички църкви ще бъдат празни; но не за дълго, защото ще дойде нова религия – религия, основана на фактите за общуване с духове, а не на втвърдените формули на вярата. Тогава всички хора ще живеят един за друг, ще престанат алчно да събират съкровища за себе си, за да ги притежават. Църквите ще служат на хората, а не на различни вероизповедания.
Хората ще даряват пари на църквите, но само за по-нататъшното разпространение на просветлението на прекрасната истина за живота след смъртта в другия свят. Всички проповеди за опрощаване на греховете и спасението на душата ще престанат. Ще се обясни на хората, че ние, духовете, сме сред тях. Ще се появят църкви, където вратите винаги ще бъдат отворени както за духовете, така и за хората.
Дори по време на моя земен живот наистина исках да отида в Калифорния, за да видя плодовете на вашата работа. Чух за вас и благодарение на вашата листовка станах много заинтересована от вашата работа.
Дори написах нещо за вас, но си помислих, че бих могла да направя повече, ако лично се запозная с вас. Въпреки това, преди да успея да дойда при вас, се преместих в другия свят.
Сега съм тук, за да видя работата ви със собствените си очи. Ако знаехте само какви безброй тълпи невидими жители на другия свят стоят на вратата ви и чакат да им бъде позволено да влязат!
Всички тези нещастни хора искат да знаят истинския смисъл и цел на живота, и като се струпват пред вашите врати, жадуват помощ.
Не искам повече да ви отнемам ценното време, но все пак бих искала да ви благодаря, че ми позволихте да дойда тук. Ще се радвам по някакъв начин да ви помогна в работата ви, но искам да ви благодаря, че ми позволихте да дойда тук. Ще се радвам да ви помогна по някакъв начин. Нека храбростта бъде с вас! Хората са против да признаят обсебването за факт, защото смятат, че това ще доведе до отричане на появата на духове като цяло. Но бях изцяло и напълно убедена в това, защото добре познавах Библията, а Библията е факт, факти.
Аз съм Ела Уилър Уилкокс. За мен беше много важно да дойда тук и да ви подкрепя в работата ви. Продължете да работите за доброто на множеството обсебени, както и духовете, които ги измъчват; вашата дейност е изключително важна и необходима, и ние от своя страна ще ви помогнем в това.
Моля, разберете ме правилно: бих участвала в сеансите ви отдавна, но на опашка при вас има такава тълпа страдащи, които чакат момента, в който могат да дойдат при вас. И можете да ги въведете само един след друг. Днес за моя радост редът достигна до мен.
Тази работа е абсолютно необходима, за да помогне на човечеството. Доколкото знам, има само един такъв кръжец, където се провеждат сеанси, по време на които медиумът осигурява тялото си за прояви на духове, привързани към Земята.
За съжаление това е така. Само малцина са готови да предоставят телата си на обвързани със Земята духове. Поне аз знам само един такъв медиум и дълго време търся допълнителни възможности за подобна работа.
Борбата срещу обсебването, която водите тук, трябва да се води във всеки голям и малък град. Всеки медиум трябва да участва в нея. Ще дойде време, когато всеки свещеник ще говори за истинския смисъл на живота, за контактите и за взаимното разбирателство с мъртвите. Тогава всички “изми” ще загубят всякакво значение, ще бъдат отхвърлени!
Не мога да остана повече тук. Искам да ви благодаря от все сърце за привилегията да дойда тук. Надявам се, че след известно време ще успея да се върна отново.

Скъп приятел на нашето семейство д-р Дж. М. Пийбълс, който някога е бил консул в Турция, обикалял света и изнасял лекции за медиумните изследвания в продължение на шестдесет години, почина на 99-годишна възраст. Оттогава той неведнъж ни говори чрез жена ми и доведе със себе си различни духове, привързани към Земята, за да ги просветли.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Готови ли сме за роботизацията на човечеството и пълното премахване на личния живот, включително свободата на мисълта? Колко от нас биха искали да предадем целия си живот, включително и най-тайните си мисли на “големия брат”? Има обаче технология за създаване на тоталитарен Нов световен ред. Съществуват скрити неврологични комуникационни системи за противодействие на независимото мислене и за контрол на социалната и политическата дейност в интерес на користните частни и военни интереси.

Теософията – 6

Сеанс от 8 ноември 1922г
Дух: Ралф С.

Изминаха само три години, откакто напуснах земния живот, но през тези три години научих много. Видях, че животът в другия свят изобщо не е такъв, какъвто си го представях.
Много съжалявам, че толкова дълбоко се впуснах в теософското учение, мислейки, че трябва отново и отново да се връщаме към земния живот, ако искаме да постигнем по-високо ниво на развитие.
Откакто съм на духовната страна на живота, никога не съм мислил да се върна – само ако мога да помогна на любимата си жена. И двамата много се опитвахме, четейки книги, да проникнем в смисъла на живота. Но откакто съм тук, се опитвам да й обясня, че религията, на която сме отделили толкова много духовна сила, вече не може да преподава нищо, защото няма нищо общо с истинската религия.
Ако исках да се върна към земния живот, нямаше да мога да се въплътя, както исках. По-скоро бих помогнал на жена си, като й обясня всичко, което знам за комуникацията и взаимното разбирателство с нас, които напуснахме, колкото е възможно повече, отколкото да чакам тук известно време, след това да дойда на Земята като малко дете.
Съгласих се със съпругата си, че дори няма да се опитвам да се проявявам, защото исках да напредвам в развитието си и да стана „господар“. Концепцията за „господар” предполага, че той, без да прави нищо, просто трябва да бъде „свят”.
Така че е по-добре да не се престаравате, за да станете такъв “господар”, защото самите “Велики господари” трябва да служат.
Колкото повече знания получаваме в духовния свят, толкова повече чувстваме нужда да служим и да помагаме на другите. Тук, в другия свят, нещо ни кара да помагаме и да се учим.
Христос е почитан като “господар”. Но той превъплъти ли се? Той отиде при бедните и нуждаещите се, за да ги научи на истината, да ги научи как да служат на хората и да им помогне да научат истината и да се доближат до висшия живот.
Търсете истината, предавайте знанията си на другите и служете на ближния си.
Бъдете майстори в учението, но смирени в служенето.
Когато се научим да служим на другите, тогава ще разберем на какво ни е научил Христос.
Само когато достигнем това ниво на развитие, можем да обичаме враговете си като себе си, да обичаме Бог повече от всичко друго. И тогава ще станем „господари“. Но това не означава, че тогава ще се издигнем толкова много, че вече няма да можем да слезем при нашите братя на Земята, за да им помогнем и да ги просветлим.
За нас най-важното е да станем господари и повелители на всички свои егоистични желания.

В кратък разговор с една починала жена, чиито съчинения вероятно са познати на мнозина, една вечер отново говорихме за учението за прераждането.

Сеанс от 28 януари 1920 г.
Дух: Ела Уилър Уилкокс

Добър вечер! Вярно, никога не съм била тук, но чух много за вас, когато все още живеех на Земята. Научих много за вашите занимания и прочетох вашата листовка.
Всички трябва да се опитаме да получим истинска представа за Бога; но колко малко хора сериозно се опитват да разберат каква е истинската истина. Истината е прикована отново и отново към кръста. Необходимо е да се провъзгласява само чиста истина, необременена от никакви формули на вярата.
Когато все още живеех на Земята, аз бях напълно несвободен човек, с вързани ръце и крака от лъжливи понятия и глупави представи за истината. Но към края на моя живот въпреки това ми се разкриха елементарната истина и правилното разбиране на отвъдния живот и аз ги приех.
Едва когато ме порази сериозна болест, се почувствах готова да приема истината. Ние хората сме така устроени, че не търсим истината, докато не изпитаме силна душевна болка, например, когато загубим любимия си съпруг или приятел. Едва тогава сърцето ни започва да търси утеха в истината и вече не се задоволява с инертни догми и празни фрази.
Тогава ние сме нетърпеливи да научим нещо за другия живот и наистина искаме да знаем дали нашите близки и приятели ще ни срещнат там, за да станат наши съветници и помощници. Загубата на любимия ми съпруг ми причини такава болка, че сърцето ми почти се счупи. Не можех да си представя, че никога повече няма да го видя и няма да бъда с него. И тогава светлината на истината дойде при мен и разбрах, че всъщност няма смърт; и сега често усещам, че той е някъде близо до мен.
Тази прекрасна истина ще бъде разкрита на всеки, който сериозно иска да я намери. Но ако я намерите, трябва открито и честно да я защитите! И ако не направите това, тогава съмненията и страхът ще се промъкнат в душата ви и те ще затворят вратата за нашите любими, които по-рано са се преместили в другия свят, за да подготвят обител за нас във вечната ни родина. Колко дълбоко са затънали в съмнение хората! И дори ако дъвчем и слагаме в устата си истината за продължаването на живота след смъртта, пак ще се съмняваме. Библията е пълна с тази прекрасна истина, разкрита на светите хора и въпреки това хората все още се съмняват в нея.
Като открих истината, исках да я обявя на света; физически обаче аз вече не бях в състояние да направя това, колкото и да ми се искаше. Опитах се да просветя войниците, защото от моя собствен опит знаех, че тази истина трябва да бъде за тях истински Божи дар в техния скитнически живот – днес тук, утре там. Не трябваше ли, като открих истината, да им обясня, че смърт изобщо няма? Ако разберат това, те биха влезли в битка без страх, защото щяха да знаят, че смъртта не е краят на живота. В крайна сметка, смъртта унищожава само “дрехите”, тялото.
Бяха изпълнени със смелост и спокойствие, когато им обясних, че няма смърт, че смъртта е само преход към по-красиво и щастливо съществуване. Искаше ми се да мога да им дам още повече.
Земният ми живот премина в твърда правоверност, но през целия си живот се опитвах да правя добро. Направих добро, но мисленето ми беше оплетено в мрежи от догми за вяра от различни видове. Накрая открих истината.
Но, уви, любимият ми Робърт трябваше да си тръгне преди мен, за да отвори вратата, преди да разбера какво ме чака! Благодарение на истината, която открих, бих могла да направя още много добро – нека не забравяме за това!
Хората често се подиграват на вас и на вашата работа, но вие не им обръщате внимание; не позволявайки да ви извадят от равновесие, ще спечелите само сила и скоро ще забележите, че бързо се движите по пътя на знанието.
Вярно, открих истината, но по доста опасен начин; трябваше наистина да се боря за нея. Специална дъска с букви и цифри, която позволява да влезете в контакт с отвъдните сили с помощта на махало, е много опасно нещо, но разбрах как да го използвам. Но това наистина ме отегчи.
Внимавайте, когато търсите истината, защото пътеката е пълна с опасности. Първо, трябва да научите как да действате по този начин, за да сте сигурни в необходимите насоки и помощ.
Често влизах в остри спорове с несъгласните, защото когато разговарях с войниците, бяхме обкръжени от духове, привързани към Земята. Ако можехте само да си представите колко духове се струпваха около войниците! Те се нуждаят от светлина – тук и там. (Войниците, като духовете, нямат представа за по-висшия живот.)
Тук, на Земята, аз просвещавах войниците, но нямам представа и на колко мъртви хора изнасях лекциите си. Напрежението беше прекалено голямо и аз се прибирах у дома, макар и не сломена по дух, но физически едва жива.
Душевният натиск върху вече силно отслабеното ми тяло беше твърде тежък, така че в крайна сметка се пречупих. Не издържах на тези натоварвания и мислите на други хора и духове, които проникваха в мозъка ми с хиляди, ме измъчваха.
Сега се радвам, че имах възможността да помагам на другите. Сега също съм в света на духовете, където отново мога да живея с този, когото толкова нежно обичам.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Теософията – 5

Сеанс от 17 март 1920 г.
Дух: Ралф С. Медиум: Мисис Уикланд

Дух. Преди бях тук и оттогава изпитвам неудържимо желание да дойда при вас отново.
Лекарят. Кой сте вие, приятелю?
Дух. Не знаете ли кой съм? Аз съм Ралф С. Работих много усилено върху теософията и исках да открия закона, според който човек се развива духовно от дъното до върха. В същото време напълно изгубих от поглед необходимостта да проуча доколко това се основава на истината. Съпругата ми и аз направихме теософски изследвания в името на вътрешното си развитие, като си поставихме най-високите цели. Но зад всичко това забравихме, че трябва да търсим отговори на най-простите факти от живота след смъртта. Колко малко знаем за другия свят! Как бих искал аз и жена ми да знаехме повече за смисъла на живота.
Има твърде много вероизповедания. И сега трябва да се разделя с толкова много от наученото, за да преодолея трудностите и да продължа напред.
Лекарят. “Любовта е изпълнението на закона”.
Дух. Да, трябва да служим.
Въпрос. Щастлив ли сте?
Дух. От една страна – да, от друга – не. Само вратата да не беше заключена.
Въпрос. Каква е вратата?
Дух. Имам предвид връзката със земния свят. Жена ми вероятно ще се уплаши, ако се опитам да се явя пред нея. И боли много. Ние сме чели и изучавали толкова много; така че това беше тежък удар за мен, когато от духовната страна на живота забелязах, че знам много малко и затова бях в тъмнина. За щастие виждам, че ти, мила майко, не се страхуваш да отстояваш истината. Дайте колкото можете от знанията си, тогава и другите ще ви помогнат.

Сеанс от 14 април 1920 г.
Дух: Ралф С.

Отново съм тук; аз съм Ралф, мамо! Толкова искам да съм до жена си, но не мога, защото вратата е затворена. (Той и тя се съгласиха, че ако някой от тях умре по-рано, оцелелият ще трябва да се опита да осъществи контакт с починалия, защото те виждаха смъртта само като пречка за егото в издигането му до Девачан.)
Знам, че вината е и моя, и на жена ми. Вратата е затворена за мен и ще остане затворена известно време, защото поради нашето догматично отношение към живота все още има много фалшиви идеи в нас. Ако жена ми можеше да разбере истината, защото тя е толкова проста, но това са прости истини, които хората винаги отхвърлят. А нещо мистериозно винаги се приема.
Смятахме, че всичко ще е наред, ако изживеем нашата карма докрай, но с това подбудихме само егоизма си. Защото това е най-чистият егоизъм, когато се откажеш от всичко, за да станеш господар на всяка цена.
Господар на какво? На първо място, трябва да мислим за формирането на нашата личност, да познаваме всички явления и процеси и да бъдем пропити с усещането, че Бог е във всичко; защото Той е любов и мъдрост. Не можем да се считаме за по-добри от другите, само защото ние, опитвайки се да станем „Велики господари“, сме научили малко повече от другите. Говорим за неща, чиито значения изобщо не разбираме. Така ние сме подложени на психични влияния, като в крайна сметка ставаме обсебени.
Сега съм напълно наясно колко опасна е фалшивата доктрина за прераждането. Ако беше истина, щеше да ми дойде време да се превъплътя. Бих ли го направил, ако за това беше необходимо да поразявам дете с обсебване и да се свързвам с него в едно тяло, докато това дете загуби земното си тяло? Защо, защо трябваше да се “прераждам”, превръщайки нормално дете в лудо?
Трябва да отхвърлим всички догми и да започнем да търсим простата истина в живота: трябва да обичаш Бог повече от всичко на света и да обичаш ближния като себе си! Тогава би било радостно, ако всички се стремят да живеят по този принцип; тогава ще дойде универсалното блаженство! Различните видове учения и догми само възпрепятстват развитието ни, подхранвайки нашата упоритост; и точно в това е коренът на злото.
Аз съм виновен за настоящото поведение на жена ми. (Тоест, тя отказва да получава съобщения от другия свят.) Моята работа сега е да се спусна на Земята и да помогна на тези, които са се присъединили към това учение и като мен го изучават с нечовешко постоянство. Трябва да положа невероятно усилие, за да ги доведа до осъзнаването на истината.
И правя всичко възможно, за да обясня на жена си, че тя трябва да се откаже от по-нататъшното разпространение на своите учения. В крайна сметка, ако тя продължава да се занимава с това, тя ще става все по-податлива на чужди влияния и най-накрая ще стане обсебена от една или друга фалшива доктрина. Нямам предвид обсебване с духове, а с идеи.
Вярвах много повече в прераждането, отколкото жена ми, защото бях отишъл много по-далеч в своите изследвания. Разгледах този въпрос по-подробно, отколкото тя. И двамата бяхме толкова уверени във възгледите си, че още от прага отхвърляхме всички други учения. Смятахме се за по-добри от много други, защото в начина си на живот направихме определени жертви на своите вярвания. (Те са спазвали строга диета, считайки това като необходимо за духовно израстване.)
Тялото е само „облеклото” на самия духовен човек. Трябва да ядем това, което Бог изпраща, като мислим възможно най-малко за храна и напитки. Но не трябва да жертваме тялото си, искайки да го разпнем, за да станем по-духовни. Това не беше в нашите мисли.
Внимателно се грижете за тялото си и не позволявайте да му липсва това, от което се нуждае. Бог ви го е дал, за да се грижите за него. Поддържайте го в добро здраве, тогава духът може най-добре да действа чрез него.
Ние не ставаме по-духовни, ако се лишим от определени храни. Нуждаем се от основни вещества за тялото, така че трябва да се грижим добре за тялото си.
Жена ми е много трудна за достигане. След смъртта се съгласихме да не търсим контакти помежду си. Толкова сме пристрастени към нашето теософско учение, че смятахме, че не трябва да се месим в нашите карми и вратата към по-висш живот ще ни се отвори само, ако вървим бавно напред. Сега това наистина ме притеснява.
Виновен съм за това, както и тя. Затворих вратата към нея – точно както беше затворен достъпът до земния свят. Отказах се от спиритизма, смятайки, че светогледът ни е единственият истински, а всичко останало е невярно. Разбира се, спиритизмът има и свои грешки и заблуди, защото всяка насока има своите плюсове и минуси.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Припомнете си неотдавнашните събития с пожарите. Милиони хектари изгорена гора по света – Сибир, Бразилия, Гърция, Португалия. Това са местата, които посочих по памет. Всички тези пожари не бяха случайни, те бяха организирани. За какво? Както знаем, при изгарянето се отделят много сажди и въглероден окис. Саждите са въглерод, който е много електропроводим. Мисля, че световното правителство сега презарежда небето над нас, а може би наночастиците се създават точно в атмосферата. По друг начин не мога да обясня изгарянето на милиони хектари гора. Целта, превъзхождаща печалбите от тази гора може да бъде само целта да се упражнява власт. Тотален контрол. Жаждата за власт обикновено надделява над страстта към сребролюбието.

Теософията – 4

Лекарят. Искате ли да използвате малко повече от съобразителността си, за да тръгнете по директен път, водещ към духовен живот?
Дух. Искам да отида в Девачан – това е най-доброто място за мен. Там можете да станете “господар”.
Лекарят. По-добре станете господар на собствената си съдба.
Дух. Исках да стана „Велик господар“. Тогава вече нямаше да бъда сакат и щях да преодолея кармата си.
Лекарят. Какво ви е осакатено?

Дух. Краката.
Лекарят. Изобщо не можехте да ходите?
Дух. Не, имах прекалено слаби колене и глезени. Но сега съм напълно осакатен.
Лекарят. Можехте ли да мислите и да говорите?
Дух. Да.
Лекарят. Хареса ли ви полентата? (Каша, направена от царевично брашно.) (Пациентът не я понася.)
Дух. Не разбирам какво искате да кажете.
Лекарят. Придирчив ли сте в храната?
Дух. Не обичам месо, понякога ям риба, но всъщност харесвам сурови зеленчуци. Предпочитам храна “узряла под слънцето”. Искам да бъда в Девачан, за да стана „господар“ там.
Лекарят. Господар на какво?
Дух. Господар на висшите явления! Искам да стана господар! Искам да стана господар!
Лекарят. Мадам Блаватска сега опровергава учението за прераждането, казва, че това е глупаво.
Дух. Самата тя не знае какво говори.
Лекарят. Искате ли да се възстановите напълно?
Дух. Но тогава ще трябва да се реинкарнирам, тоест да се превъплъщавам.
Лекарят. Събудете се, най-после се вразумете. Разберете, че сте дух и сега сте в тялото на жена ми.
Дух. Никога повече не съм се въплъщавал в тялото на друг човек. Просто мислех, че следващия път по време на инкарнацията всичко трябва да се случи по различен начин. И сега вие твърдите, че съм жена. Не искам да съм жена, искам да бъда мъж.
Лекарят. Но сега сте в женско тяло.
Дух. Тогава трябва да се преродя отново и може би ще бъда сакат.
Лекарят. Не бъдете глупак. Разберете най-накрая, че вече не сте сакат.
Дух. Как можете да убедите някого, че вече не е сакат, ако все още е сакат?
Лекарят. Сега вие сте свободен дух, само за известно време попаднал в тялото на жена.
Дух. Не разбирам за какво всъщност говорите.
Лекарят. Вашият Девачан няма значение за вас. Заниманията ви са били повърхностни.
Дух. Те бяха дълбоки! Просто не съм много усърден.
Лекарят. Не говорете глупости. Хората с такива възгледи лесно се трансформират в духове, привързани към Земята.
Дух. Трябва да се превъплътим, за да се научим и да придобием различен опит.
Лекарят. Тогава, най-вероятно, няма да влезете в Девачан, докато не придобиете целия нужен опит?
Дух. Необходимо е да се върнете към земния живот и да придобиете опит.
Лекарят. Не разбирате ли какво правите? Непрекъснато поразявате хората с обсебване, доставяйки им много неудобства. Невежият дух често отравя човек, склонен към медиумизъм през целия му живот, живеейки в аурата му за много години. Вие сте доведен тук, за да можем да ви помогнем, и ви позволихме да влезете в тялото на жена ми за известно време.
Дух. Какво – трябва да се превъплъщавам в жена ви? Не, трябва да се превъплътя в дете, сякаш се раждам наново.
Лекарят. Това не е вашето тяло. Принадлежи на жена ми и няма да го използвате дълго.
Дух. Тогава трябва да се превъплътя отново в жена ви.
Лекарят. Не, още малко ще използвате нейното тяло. Погледнете тази ръка – позната ли ви е?
Дух. Превъплътих се в тялото на жена ви. Но не – трябва да се превъплътя в дете, за да се родя отново.
Лекарят. Говорите за неща, които изобщо не разбирате. Ако разбирахте истинското значение, нямаше да кажете такива глупости, както сега. Вие сте дух, привързан към Земята и превръщате децата в сакати.
Дух. Това е моята карма. Трябва да живея по този начин, докато стигна до Девачан.
Лекарят. Трябвало е да живеете сакат само, защото не знаете истинските причини за вашето състояние.
Дух. Ако някой има възможност за вторично въплъщение, защо това не трябва да се прави?
Лекарят. Ако получите възможност да владеете тялото на друг човек и го тровите през целия му живот, смятате ли, че това е правилно?
Дух. Толкова исках да стана духът на това ново тяло!
Лекарят. Лудниците са пълни с хора, обсебени от духове, привързани към Земята, като вас. Отровихте живота на децата. Сега явно сте изгонен от момчето, което всички тук познаваме. Действайки на момчето с ток, ние ви изгонихме от него. Засега ви е разрешено временно да използвате тялото на жена ми и ние се опитваме да ви изясним вашето състояние.
Дух. Това няма нищо общо с моята карма.
Лекарят. Отдавна сте загубил смъртното си тяло. Разберете, че сега сте в тялото на жена ми.
Дух. Това е моята карма и не ме интересува.
Лекарят. Жестоко досаждахте на малкото момче и сега трябва внимателно да слушате какво ви казват.
Дух. Знам, че има само една истина – истината за прераждането. Въплътих се вече много пъти и ще го правя отново и отново.
Лекарят. Ако не можете да се вразумите, ще трябва да заминете веднага!
Дух. Няма да можете да ме сплашите, аз се превъплътих отново.
Лекарят. Къде е майка ви?
Дух. Тя е в Девачан. И е готова да се превъплъти.
Лекарят. Скоро ще видите духове, които ви показват нещо друго.
Дух. Това са само астрални черупки.
Лекарят. Ще ви затворят в затвора. Вие дори не знаете началото на теософията. И не искате да го научите.
Дух. Не можете да ми затворите устата – искам да говоря. Превъплътих се и искам да изживея тази карма докрай. Ако ме убият, тогава това е предопределено от моята карма. Грешите, искам да науча нещо, за да вляза във „вътрешния кръг“, за да съм сигурен, че Бог е моят създател. Вече се въплътих и ще го направя отново, за да вляза в Девачан и да стана щастлив. Искам да изживея кармата си докрай.
Лекарят. Сега излезте и вземете кармата си със себе си.
Дух. Мислите ли, че можете да отнемете нещо от моята карма? Това не можете. Абсолютно доволен съм от положението си и вече си тръгвам.
И с щастлива усмивка духът изчезна.

Ще последват откъси от съобщения, направени в различно време от починалия Ралф С., зет на една дама, която активно участваше в нашите сеанси.
Ралф С. и съпругата му се занимавали с теософия и когато по-късно той се озовал в духовния свят, за него било много трудно да се освободи от възгледите си.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”