Теософията – 8

Сеанс от 4 октомври 1922г
Дух: д-р Дж. М. Пийбълс

Дух. Добър вечер, мили приятели! Благодаря ви, че ми отворихте вратата. Благодарение на това успях да доведа няколко страдащи хора и да им дам представа за истината. Толкова много ми харесва да съм сред вас и много бих искал да ви помогна в работата ви.
Лекарят. Който и да сте, искрено ви се радваме.
Дух. Знаете кой съм – познавате ме. Аз съм д-р Пийбълс. Сега отново съм млад. Духовно винаги бях млад, но тялото ми започна да остарява и вече не можех да живея така, както бих искал. Бих се радвал да отпразнувам стотния си рожден ден; но не ми беше дадено. Но тук, в духовния свят, в кръга на приятелите си, забележително отпразнувах столетието.
С удоволствие се преместих в другия свят. Озовавайки се в света на духовете, се зарадвах, когато видях такова великолепие там, толкова щастие и красота. Вярно, вече имах представа за света на духовете, но не мога да го опиша. И не мога да ви обясня какво е да разбираш и да виждаш всичко това в действителност.
Въпреки че бях спиритуалист много, много години, все още не можех да се откажа от догмите на вярата на християнската църква – те бяха с мен.
Като направих пет пътувания по света, получих представа за най-разнообразните условия на живот и чух как истината се обявява по най-различни начини. Няма да се отдаваме на най-различни вероизповедания! По-добре да се опитаме да добием правилна представа за величието на Бога.
Разберете, че тази малка Земя е просто нещо като начално училище. Тя не е университет или дори ВУЗ; тук учат само наченките на живота; и много от тях изобщо не учат нищо в това училище.
Лекарят. (Който точно по това време говореше с един от участниците в сеанса за прераждането, с усмивка.) Но те отново ще се въплътят!
Дух. (Сериозно.) Не, това няма да им се случи. И защо, всъщност, човек трябва толкова много да иска да бъде натикан в тялото на малко дете, лишавайки го от свободна воля?
В духовния свят всеки е свободен и може да отиде, където иска; нито някой има нужда от смъртното си тяло. Защо да се върнем в този затвор? Защо например дете, което вече е готово да премине към висше образование, трябва отново да премине през шести, седми или осми клас?
Скъпи мои, наистина ли бихте искали да се върнете още веднъж към мъничкото тяло и безсмисленото съществуване на новородено, след като успешно усвоите началото на знанията за истинския живот?
Когато пътувате, научавате много. Докато пътувате за един ден, можете да научите повече от десет или дванадесет дни, изживяни на Земята. Щом се появи желанието да видите нещо, просто отивате там.
По време на земния живот изучих подробно учението за прераждането и също работех върху „Прераждането” на г-жа Кора Ричмънд.
Въпрос. Какво се разбира под това вторично въплъщение?
Лекарят. Връщането на лишеното от тяло “аз” към земния живот с цел придобиване на определен опит.
Дух. Г-жа Ричмънд вярваше, че човек трябва да придобие голямо разнообразие от опит, например през живота си да стане дори убиец, крадец, търговец, шивач и т.н. Накратко, самият той трябва да изпробва всякакви дейности и всички житейски ситуации.
Защо този опит не може да бъде придобит за сметка на други хора? Ако влезете в контакт с някой човек, дори той да не е най-добрият специалист в своята професия, тогава можете да се възползвате от общия му житейски опит. Можете да научите нещо, само ако гледате как действат другите. Всъщност за децата ние сме добър пример, а и наистина човек се учи през целия си живот.
Например, ако в духовния свят някой иска да се захване с голяма автомобилна фабрика, тогава, бидейки дух, той просто трябва да си го представи в мислите си и ще му бъде показано мястото, където иска да я изгради.
Ако някой от нас иска да знае какво се случва в други региони на Земята, независимо дали в Русия, Германия, Англия, Индия или Австралия, тогава той трябва само да се движи в мислите си и да види със собствените си очи какво се случва там. Всичко, което разбираме през целия си земен живот в света на духовете, можем да научим за един ден. Нямам предвид, че всички веднага ще разберат всичко. Но, във всеки случай, вече няма пречки пред познанието, когато сте свободни! Помислете само колко е прекрасно да си свободен дух – свободен и любознателен!
Лекарят. Ако тук например искаме да знаем какво пише в книга, трябва да я прочетем от корица до корица. Както предполагам, в света на духовете съдържанието на книгата може да се усети веднага и напълно.
Дух. Да, просто усещаме какво пише в книгата. Докато човек живее в земното тяло, всичките му действия се контролират от мозъка, а това е много трудно. Но в света на духовете човекът е свободен и не се нуждае от посредничеството на мозъка.
Животът никога не свършва. Всичко, което сме научили в земния си живот, остава в душата и се съхранява в паметта. Но ако живеете в материално тяло дълго време, мозъчните клетки сякаш се покриват със слой лепило. С течение на времето паметта отслабва, защото в напреднала възраст духът вече не може активно да влияе на мозъчните клетки, както е било в младостта. Мозъчните клетки вече са полумъртви и в крайна сметка паметта се проваля.
Но в самия край човек понякога се чувства като удавник – всички събития, които отдавна е забравил, изведнъж се появяват пред вътрешния му поглед.
Като духове ние напълно притежаваме паметта си; но, след като се върнем на земното ниво и овладеем някакъв медиум, ние дори забравяме това как се казвахме на Земята. След това влизаме в друго тяло – много прилича на обсебване.
Лекарят. Но това е една форма на обсебване.
Дух. Не, това е нещо друго. В случай на истинско обсебване, духът практически се слива с тялото и е много трудно да се откъсне от това тяло.
Почти съм готов да се закълна, че няма нито един човек на Земята, който под една или друга форма да не е бил обсебен. Знаете, че в стари времена, в детството ми, животът беше напълно различен от сега. Не се суетехме, както сега, защото нямаше нищо, което да си струва суетата.
Сега животът е чиста суета. Хората живеят във вечно преследване на нещо. Ако човек не работи достатъчно бързо, веднага го уволняват; ако няма време да направи нещо, той бива уволнен. В днешно време хората трябва внимателно да наблюдават нервите си, в противен случай не могат да избягат от неврози, които заплашват човека да загуби контрол над себе си; и тогава духовете на обсебването веднага ще се втурнат в него. Ако бяхте ясновидци и просто се разходите по оживена улица, ще се изненадате да видите колко хора са придружени от невидими „събратя“.
Само малка част от хората, особено измежду спиритуалистите, които говорят толкова много за това, след като са влезли в другия свят, се вписват в условията на висшия живот.
Лекарят. Обикновено те се занимават само с външни явления; дълбокият смисъл и обяснението на вътрешните взаимоотношения не ги интересуват.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”