Теософията – 9

Дух. Доведох със себе си около сто духа тази вечер. Отначало им изнесох лекция, опитвайки се да ги събудя. Но не успях. Тогава видях дама (той има предвид духа, завладял медиума преди него) и предположих, съдейки по поведението й, че тя ще изслуша това, което й се казва; но на нея не й трябваше.
И така, тя получи разрешение да влезе в госпожа Уиклънд и започна да служи като добър пример за невежите духове. Със странното си поведение тя привлече вниманието на други духове. Това събуди любопитството им и те се събудиха. Сега можех да говоря с тях.
Духовете, които водим със себе си, понякога могат да изглеждат странни. Но техните изяви служат, от една страна, за подпомагане на много други духове, а от друга, тези изяви трябва да отворят очите на заявилия за себе си дух за духовните проявления. Ще изтрием учението за прераждането от паметта ни, защото то виси на врата ни, като тежка торба с пясък. За привържениците на това учение то постоянно изпълва всичките им мисли и техните мисли постоянно се въртят около това учение. В такава ситуация човек вътрешно не се движи напред, а постоянно тъпче на място. И как човек може да напредне в развитието си, ако душата винаги се стреми към Земята! А онези порти, които се отвориха за тази английска дама, никога няма да се отворят за упорития привърженик на учението за прераждането.
С всяка мисъл за прераждане човек ослепява, приспива душата си с фалшиви надежди и самодоволство, така че просто няма място за други мисли; и тази жажда за връщане всъщност е само мисъл, насочена към себе си. Човек сам се заплита с тази мисъл и не може да се придвижи от мястото, на което стои.
Не можете да се въплътите отново. Аз самият наблюдавах фаталните последици от тези мисли и разговарях с хора, които вярват в прераждането.
Въпрос. Какво мисли мадам Блаватска сега за прераждането?
Дух. По време на моя земен живот аз говорих с нея няколко пъти за това и още по-често, когато се преместих тук, в другия свят. Тя също вече не вярва в това. Тя трябваше да се научи на друго. Вярно, отне доста време, но сега, ако тя би успяла да се върне за кратко, то ще е само с единствената цел е да поправи грешките на своето учение.
Лекарят. Това е трудно да се направи.
Дух. Имах и собствена прищявка. Мислех, че ще видя Христос. Но не Го видях и никога няма да видя. Христос е божествен принцип. Христос е най-висшето въплъщение на живота. Исус е истината, а Христос е прозрението и познанието. Ако сте намерили своето собствено „аз“ и сте разбрали, че то е едно с Бога-Създател, то това е единство с Бога. Чрез Исус стигаме до истината и Исус беше разпнат, за да може Христос да възкръсне към живота. Трябва да сме свободни от всички земни неща. Забийте егоизма си, ревността си на кръста. Истината е несъвместима с егоизма и ревността. Самолюбието и ревността са низши инстинкти на човешката природа.
Не позволявайте по никакъв начин да ви объркат с догмите на вярата, формулите на религиите или фалшивите учения, но търсете Бога в себе си и се грижете за вашата свобода. Поискайте да ви бъде позволено да чуете Бога, да Го видите, да го почувствате и да Го познаете, тогава очите ви ще видят духовните явления и никога повече няма да почувствате желанието да се върнете в този земен живот.
За нас, хората, няма повторение на земния живот, не и не! Ако свещта изгори, тя не може да бъде запалена отново. Животът е прогрес, а не регресия. Човек крачи от стъпка на стъпка.
В света на духовете времето ни е толкова изпълнено с важни задачи, че просто нямаме време да мислим за връщане. Искам да видя моите вече отвъдни приятели, искам да пътувам, искам да видя всичко, което душата желае, освен ако, разбира се, не сте свободен и готов да го приемете.
Някой може да попита: „А какво ще кажете за децата, които се преместиха в другия свят толкова рано, че почти нямаха време да трупат опит в земния живот?“ Те ще натрупат този опит. Майчината любов действа върху децата като вид притегателна сила; и те за дълго време са в непосредствена близост до майка си, като по този начин опознават, наред с други неща, и земния живот.
Децата получават образование и тук. В нашия свят на духовете има преподаватели по висшите явления, които провеждат визуални занятия. Изпращаме деца в различни училища и ги учим да познаят прекрасните дела на Бог. Обясняват им какво е истинският живот и се научават не само да четат и пишат. Те се учат на такива полезни науки като анатомия, астрология, астрономия и много други. Всички тези предмети се преподават на децата от истински майстори в занаята си.
Нашите училища учат децата как да се издигнат до по-висш живот. Иска ми се да видите колко бързо децата напредват в своето развитие чрез визуалното преподаване. И още нещо: аз с голямо удоволствие ви помагам в работата ви. За мен беше важно да ви информирам, че ви останах верен.
Хората умират, ако не могат да разберат истинския смисъл на живота. Обсебването е много страшно. Психичните болници са препълнени и лекарите не знаят как да спрат растежа на психичните заболявания.
Покажете повече любов един към друг; помогнете на слабите, надявайки се, че ще дойде време, когато всички хора ще станат братя и сестри.
Когато дойде това време, тогава всеки ще трябва да работи само наполовината от сегашното положение и хората ще имат повече време за себе си, за да се радват на живота. Сега половината от хората са безработни, тежест за себе си и всички останали.
Ако всички започнеха да работят един за друг и не бяха толкова капсуловани, ще е от полза за всички. Но времето ми изтече, трябва да тръгвам. Лека нощ!

Съвсем неочаквано бяхме посетени от духа на онази жена, чиито проповеди и писания направиха доктрината за прераждането известна в целия свят.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”