Теософията – 11

Защо тогава отново трябва да слезем от духовния свят на щастие и съгласие в земния живот, където условията могат да се нарекат просто адски? Тук имаме цяла тълпа духове, които пеят и се молят от сутрин до късна вечер и славят Бога. Те са толкова затънали във фанатизма си, че е невъзможно да се говори с тях.
А ето и още една тълпа духове; всички те са злобни. Техният Бог са парите и те са толкова заети да броят и преброяват пари, че просто не можете да се обърнете към тях.
А ето една група духове, които са загубили всичко в земния живот. Те са толкова озлобени и завистливи, че в мислите им има само отмъщение и не знаят нито добро, нито състрадание. Те са като гъби, потопени в кална вода, където дори не се вижда, че са гъби. Тяхната любов се е превърнала в омраза, така че е напълно невъзможно да им внушите дружелюбност и доброта. По-добре е да не се приближавате към тях: те плюят в лицето ви, смеят ви се, защото според техните идеи няма нито Бог, нито състрадание или любов към ближния, а само завист и егоизъм.
Но ние не се отказваме. Нашата задача е да им обясним, че грешат. Понякога ни е много трудно. Не можем просто да отидем при тях и да се молим за тях – не, не става! Те просто хлопват вратата в лицето ни, казвайки, че не им трябваме. Следователно не можем просто да отидем при тях, за да поговорим с тях и да им изнесем лекции.
Може да попитате как тогава изобщо можете да се обърнете към тях. Първо, ние психически се настройваме към тях. Тогава призоваваме на помощ музиката. Понякога се налага да свирим много тихо, така че музиката едва се чува и постепенно става малко по-силна. Няма значение колко са ядосани и подли, колко ниско са се спуснали тези души – те винаги слушат музика. Щом музиката привлече вниманието им, ние отново насочваме мислите си към тях, за да събудим съзнанието им и да насочим мислите им към по-висши явления.
Тогава художниците рисуват за тях картини със сцени от по-висшия живот. По този начин те получават визуално обучение, а след това ние им разказваме кратки истории. Можем да видим цялата история на техния живот, а на картините им представяме едно след друго събития от живота им, така че да осъзнаят какви грешки са направили. И тук обикновено започват да задават въпроси, и тогава ние идваме при тях малко по-близо.
Ето още една група духове; те са потопени в дълбок сън, който самите те са си внушили. Приживе са били научени, че смъртта е сън, че ще спят до Страшния съд, при който милостивият Бог, седнал на престола си, ще съди всички. До тях е много трудно да се стигне, особено ако са заспали с истински смъртен сън. Понякога трябва първо да ги поставим в тялото на медиум, за да ги събудим. В крайна сметка духовете, привързани към Земята, с които по принцип е невъзможно да се влезе в контакт, ние трябва да върнем към земния живот в кръгове като този, където те, благодарение на тесния контакт със земната материя в тялото на медиума се събуждат от съня и им бъде обяснено тяхното положение.
В известен смисъл това може да се нарече превъплъщение, защото ние трябва да върнем тези духове в земния свят, в който те трябва да се преориентират.
Наистина бих искала да има повече кръгове като този, в който събуждаме такива духове от съня и можем да им дадем представа за другия свят.
Някой може би ще каже: „Та това изобщо не е мадам Блаватска“. Но не се заблуждавайте, това съм аз! Някой, разбира се, ще възрази: „Тя не би казала това или онова, не би казала това или онова“. Но все пак аз съм мадам Блаватска!
Ако искате да зададете въпроси, ще се радвам да се опитам да им отговоря.
Въпрос. Бихте ли казала нещо за „господарите“? Какво мислите за тях сега?
Дух. Говорим за “господари” – да! Всички сме господари, когато се опитваме да проумеем същността на висшите явления. Но един „господар”, както го представяме в теософията, е значителен и велик дух.
Господарят е този, който е способен да владее материята, изцяло да я подчинява на себе си, който води чист и добър живот, който може да се справи с всяка житейска ситуация.
Вземете природата за свой учител и се научете от нея как се развива всичко.
За съжаление трябва да се отбележи, че повечето от тези, които са тук на Земята, стремейки се да постигнат ранга на господар, се провалят. В интерес на истината, не те самите се провалят. Но в резултат на своите упражнения, те стават необичайно възприемчиви и придобиват медиумни качества, а след това духове, обвързани със Земята, които все още дори не знаят, че са умрели, лесно проникват в тях, поразяват ги с обсебване и ги унищожават.
Първо, трябва да се научим как да контролираме материята и себе си, преди да започнем да прилагаме нови идеи. Вземете ме за пример: какво наистина добро съм направила за човечеството?
Отговор. Вие сте освободили мнозина от инертната им вяра.
Дух. Да, но вместо това вложих в тях нови догми на вярата. О, колко повече бих могла да принеса полза, ако се бях задоволила да служа на човечеството с помощта на моя дар на медиум и да работя за установяване на връзка между този и онзи свят. Бях добър медиум и можех да направя много повече, но бях обсебена.
За съжаление трябва да призная, че броят на теософите постоянно намалява. Живеем във време, в което мнозина умират. Това е време на всеобщ прилив и огромна промяна във всички области. Различните учения ще изчезнат всички до едно, но духовната наука ще достигне своите висоти.
Лекарят. Хората трябва да се върнат към по-простия живот.
Дух. Това са много верни и правилни думи. Вие открихте истината. В другия свят имаш прекрасни помощници, поддържащи този медиум.
Не сте ограничени от утвърдените учения и мнения, нямате мистериозни обичаи, като тези на теософите. Те смятат, че колкото по-мистериозни изглеждат, толкова по-велики господари ще станат. Къде са те? Къде?
За съжаление трябва да призная, че чрез самовнушението те са толкова заклещени в идеите си, че тяхното въображение им прави лоша услуга.
Може би някой от тях ще иска да изследва миналото си и след това да обяви, че е Юлий Цезар!
Може би е прочел някоя книга за Юлия Цезар и се е вживял толкова много, че сега си представя, че е живял в тази епоха. Тук идват духове и го укрепват в представата му, че в предишния си живот той е бил Юлий Цезар.
Хората могат да бъдат накарани да повярват във всичко. Те не строят къщите си върху гранита на разума, така че още първият ураган може да ги събори.
Всички сектантски учения несъмнено носят някаква истина в себе си. Вие, разбира се знаете историята на слона? Слепецът усетил слона, за да разбере как всъщност изглежда този звяр. И без значение какво е чувствал – корем, крак или опашка, всички присъстващи го увериха, че под ръцете му има слон. Така всеки притежава частица от истината, но никой не я притежава изцяло.
Факт е, че не търсим пълната истина и единият усеща опашката, другият – корема и т.н.
Само когато се съберем, ще намерим „целия“ слон и, обединени, ще живеем в една Велика Истина.
Въпрос. А тогава ще има ли повече медиуми, способни да продължат изследванията?
Дух. Когато дойде време и хората узреят за това, тогава ще има медиуми за по-нататъшни изследвания. Тогава можем да обединим нашите усилия и медиумните групи ще работят във всяка църква.
Въпрос. Защо изчезнаха вдъхновените свише оратори, способни да обявят истината?
Дух. Те ще се появят и ще изнасят публични лекции, вдъхновени свише. Ораторите или политиците обикновено възнамеряват да представят на публиката нещо много специфично, което са разработили предварително; но преди те самите да осъзнаят това, те ще говорят за нещо съвсем различно. Те ще говорят с вдъхновение, защото в другия свят духовете винаги са в готовност, внимателно наблюдават всичко, което се случва на Земята, и само чакат възможността да внушат мислите си на ораторите.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s