Теософията – 12

Въпрос. Медиумът намира ли се под духовна закрила?
Дух. И в ежедневието винаги трябва внимателно да наблюдавате себе си, да сте готови да вземете решение, да преодолеете разочарованията и като цяло да не позволявате на нещо да ви дисбалансира. Човек не бива да допуска дразнене или скръб в сърцето си, защото те са резултат от отвъдни влияния от най-ниските сфери.
Затова всеки човек трябва да бъде бдителен. Ако отворим душите си за отвъдни влияния, духовете, привързани на Земята с тълпи ще се стичат към светлината на нашите души, светлината, която те могат да получат само от човешкото тяло. Тъй като те самите вече нямат тела, те са слепи, защото в земната сфера те вече не виждат никаква светлина. Но те все още не виждат и духовната светлина, защото все още не са осъзнали своето положение.
Въпрос. Може би медиумът трябва да бъде добре информиран за всички тези важни неща?
Дух. Да предположим, че един велик музикант трябва да свири нещо на лошо пиано. Той дори не може приблизително да възпроизведе музикалното произведение във всичките му тънкости. Имате нужда от добро средство за това. Същото е с медиума. Медиумът трябва, доколкото е възможно, да има представа за всички неща и явления, за всички спорни въпроси на живота. Необразованият медиум не е подходящ за съобщения по научни въпроси.
Въпрос. Къде е духът на медиума по времето, когато отвъдният дух използва тялото му?
Дух. Знаете, че в духа можем да станем произволно големи или малки. Духът на мисис Уикланд в момента е в нейната магнитна аура. Много голям брой духове могат едновременно да бъдат в аурата. Те идват и си отиват, но само един дух може да използва тялото в определен период от време.
В момента госпожа Уикланд е в безсъзнание. Сякаш отсъства от духовното ниво. Тя е жива жица, батерия. Тя е мотор и много проводници се отклоняват от този мотор. Ако тя напусне аурата, ние ще загубим електрическата енергия, необходима за контрол на тялото. В този случай медиумът е батерията, с която работим.
Въпрос. Теософията учи, че човек се развива психически и духовно по време на сън. Когато тялото почива, душата уж го напуска, като остава свързана с него с фина нишка и изживява различни преживявания и приключения на духовно или астрално ниво. Наистина ли е така?
Дух. Да, така е. Когато спите, често сънувате. Някои сънища нямат смисъл, но някои се превръщат в истинско събитие.
Практикуващите йога се научават да напускат телата си. Индусите практикуват интензивно йога и могат самоволно да напуснат телата си. Повечето хора дори не предполагат, че насън всички те напускат телата си и пътуват в света на духовете.
Въпрос. Как мислите, добре ли е или лошо да имате постоянно будно съзнание?
Дух. Ако хората имаха постоянно будно съзнание, това би било от голямо значение за благополучието на този свят.
Бог е всичко във всичкото, дори и в най-малките, микроскопични неща. Той е самият живот като цяло: ако всички хора бяха научени на тази проста истина, земният живот щеше да стане просто съвършен. Няма смърт, има развитие. Това трябва да се обясни на всички. Тогава егоизмът, невежеството и завистта биха изчезнали, а следователно и всички съмнения. Любовта и християнското състрадание ще бъдат приети за даденост.
Да предположим, че човек е излязъл от тялото си. Тогава той първо трябва да премине през долната сфера. Какво ще намери там? Само егоизъм! Но само с преминаването на тази долна сфера може да се стигне до следващото ниво. Невежеството, егоизмът, завистта и омразата трябва да бъдат преодолени, преди човек да може да се издигне на по-високи и по-добри нива на живот. Това е един от многото етапи на развитие.
Индусите са пълни с вътрешен мир, покой и уравновесеност. Те живеят за по-високи цели. Разбира се, не искам да кажа, че всички жители на Индия правят това. Но когато силно развитите йоги напускат тялото си, за да обикалят света, никой не може да проникне в тялото им, по някакъв начин да го използва и като цяло да го смущава.
Тази вечер бих искала специално да подчертая: трябва да се опитаме да изследваме живота такъв, какъвто е. Оставете мечтателите и бездействащите мислители да правят това, което не могат. Сега виждам, че около мен имаше много духове, привързани към Земята.
Никъде не съм виждала толкова религиозни движения, концентрирани в един град, колкото в Лос Анджелис. Хората минават от една църква в друга, без дори да знаят с какво една църква е различна от друга. Екзалтирани и простодушни, те пеят и се молят, и всеки обича Исус.
Исус е истината. Прочетете произведенията на Анна Кингсфорд, там ще намерите много забележителни неща. Тя не беше екзалтирана. Заедно с нея сме чели не една книга. Беше прекрасна жена.
Лекарят. Но тя не беше ли противник на медиумизма?
Дух. Самата тя беше медиум. Нейните произведения не са нейната интелектуална собственост. Писателите обикновено имат трудно време. Само като си помислят, че вървят напред бързо, и изведнъж всичките им мисли и идеи се променят. Те биват вдъхновявани от някакви духовни писатели. Всички творби на Анна Кингсфорд са написани с вдъхновение свише.
Въпрос. А какво ще кажете за Олскот?
Дух. Олскот намери истината. Той поддържа бистър ум и заобикаля всички глупости от километри! Търси простата начална истина!
Този разговор с вас ми достави много радост и със сигурност ще се радвам да дойда при вас отново. Направете всичко по силите си, за да продължите и развиете тази благородна кауза!
Стаята е пълна с духове, които слушаха разговора ни тази вечер. Тя помогна на много от тях и сега те ще отидат с нас в духовния живот.
Сила и крепкост на всички вас! Нека светлината Божия да се излее в душите ви. Не забравяйте да продължите това добро дело.
Лека нощ!

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”