Между другото – ако изобразим това числово движение като възходяща и пречупваща се линия, то тя ще заприлича на спирала (сн. 1), а при съединяване на центровете на малките квадрати от плоскостта в тази последователност (сн. 2), то ще получим несиметрична, 8-лъчева звезда, октограма. Явно това е още един факт от разбирането защо тварите в своите портални устройства прилагат именно октагона. (следва продължение)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s