Човек вярва, страхува се, представя си, отделя своята енергия в информационното поле, а тази енергия бива използвана ефективно за реализирането на тези планове. Поради което един от най-важните способи да се наруши работоспособността на системата и да не й бъде позволено да реализира своите планове – това е минималното потопяване в онова, което транслира самата система, посредством СМИ, излизащи нови филми и книги; да се разбере къде в тях има скрит смисъл и този смисъл да не бъде приет от самия човек, тогава тези задачи няма да бъдат реализирани.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s