Мушитрънчета:

Най-честото деление на явленията по света е на “черно” и “бяло”, макар че акцентът би бил по-пълен, ако се разглеждат в цялата им многоаспектност…

Advertisements

Мушитрънчета:

Замисляли ли сте се какво е всъщност държавата? Но не е нужно да се привеждат за примери цитати от Уикипедията. Ще го кажа с малко думи – държавата е чисто и просто група от хора, които заставят всички останали да им се подчиняват под заплахата от насилие. В същността си държавното образувание е организирана групировка (банда), самоволно присвоила си монополното право на насилие в пределите на дадена територия!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Колективното съзнание може да пречупи почти всякакъв вид психика. Това е мощен егрегор, силово поле, чието въздействие може да застави дори много упорит човек да повярва… А ако човек вземе нещо на едната вяра, тогава се включва механизмът на генетичните пермутации. По този начин човешкото тяло на ниво на ДНК се адаптира към информационното въздействие.

Това, което някога бе писал Робърт Шекли и се приемаше като фантастика, всъщност се оказа самата истина. Не се ли вижда накъде са тласнати съзнанията на болшинството хора? Прочетете този откъс и няма нужда от многословия…

“-Нека поговорим за вас. – Усмивката стана по-
широка, щом Патис отвори куфарчето си. – Ето я и вашата сметка. Дължите ни двеста и три хиляди долара и двадесет и девет цента, мистър Керин,
включително последаната ви покупка. Толкова ли е?
– Да – отвърна Керин, припомняйки си сумата от своите собствени книжа. – Ето вноската ми.
Той подаде на мистър Патис плик, който агентът провери и пъхна в джоба си.
– И така. Както знаете, мистър Керин, вие не ще живеете достатъчно дълго, за да изплатите изцяло тези двеста хиляди долара, нали?
– Да, не предполагам, че ще живея толкова – отвърна Керин отново.
Той беше само на тридесет и девет, с цели сто години живот пред себе си благодарение на чудесата на медицинската наука. Но при годишна заплата
от три хиляди той пак не би могъл да изплати всичко и едновременно с това да има достатъчно да издържа и семейство.
– Естествено, ние не искаме да ви лишаваме от необходимите ви неща. Да не говорим за изключителните предмети, които ще бъдат произведени догодина.
Неща, които вие не бихте желали да пропуснете, господине!
Мистър Керин кимна. Разбира се, че той искаше нови вещи.
– Но да допуснем, че направим обичайното споразумение. Ако вие просто подпишете договор срещу това, което ще получава синът ви през първите
тридесет години след навършване на пълнолетието му, ние лесно можем да уредим кредита ви.
Патис измъкна книжката от куфарчето си и ги разпростря пред Керин.
– Ако обичате да подпишете тук, господине.

Робърт Шекли – “ЦЕНАТА НА ЖИВОТА”

Куриози в лъвски дози:

Всеки, който е недоволен от живота си, ще намери път към свободата … И винаги така ще бъде!

Дали ще отидат веднъж завинаги в коша за боклук всички пирамидално изградени парадигми, с които матричката е напълнила съзнанията? Невероятен пример е с икономиката. При положение, че имаме т. нар. Оптимум по Парето, който гласи: “Не може да се подобри благосъстоянието на субект Х, без да се влоши това на У” …. за какво да говорим повече ?