Мушитръчета:

Теорията на Чарлз Дарвин според мен обслужва определен интерес – да се внуши на хората, че те също са животни, само че разумни, поради което и законът на джунглата – “побеждава по-силния”, да стане за човешката общност напълно приемлив. Масоните имат основна роля за внедряването на тази идея в съзнанието на хората, създавайки масонската колективна запазена марка “Теория на Чарлз Дарвин”

Advertisements

Имам си едни познати от квартала, които при среща редовно ме осведомяват за съобщени по новините “масови трагедии с човешки жертви” . Слушал съм ги търпеливо , без да вземам отношение , но напоследък реших да им кажа поне в общи линии за тъмните хакери , които направляват и се възползват за зареждане от подобни случаи . Подчертах , че само масово осъзнаване на тези факти може да сложи началото за преобразяване на картинката. Репликата към мен след всичко това бе “Ми то тогава ако стане както казваш ще се срути целия ни свят!” … Нямам какво да добавя към това

С помощта на нашия ум, включващ мотивация и емоции, ние можем да повлияем на възможностите и да ги превърнем във вероятности. Всичко е взаимосвързано в тази цялостна система; разликата е само в силата на съзнаващото съзнание. В зоната на ума не съществуват пространство и време!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Да разгледаме следния пример: двама приятели седят в затвора и се намират в една килия; и двамата все някога ще излязат на свобода, но единият от тях излиза по-рано от другия. Приятелско отношение ли би било, ако останалия в затвора е печален от факта, че неговия приятел е излязъл на свобода преди него? Точно така стои положението и с близките по дух хора на земята: този, който си отива пръв, се освобождава по-рано и ние можем само да го поздравим и търпеливо да изчакаме да дойде и нашия ред

Мушитрънчета:

Нито един от нашите спомени не е фиксиран, непроменящ се фрагмент от живота като снимката или видеото. Всеки от тях през целия ни живот е непрекъснато обработван от нашето въображение, нашият променящ се светоглед, всички наши спомени са изкривени и коригирани от нашето съзнание, и особено от нашето подсъзнание до сегашното време, към сегашния ни “Аз”…

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Там, където са фанатизма и сляпата вяра, обезателно има слуги на тъмните господари, маскирани с различни религиозни и идеологически течения и действащи на принципите на тоталитарните секти, изискващи сляпа вяра в догмите и подчинение на волята на вожда (бил той гуру, учител, лидер) и на други овчари на “стадото”!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Често пъти съм се учудвал на наивността и ограничеността на срещаното в псевдоезотеричната литература понятие “Свят на душите”. Отвъден – това не е “свят на душите”, а астрален, ментален и т.н. планове на ефирния свят, където освен напусналите физическа обвивка хора (да не говорим за животни и растения), живеят и същности, които или още не са дорасли за въплъщение в материалното, или вече са го преминали успешно, или дори вървящи по друга еволюционна пътека, не изпитващи нужда от плътно тяло!