Mного пъти “най-духовни”, така да се каже, са хората, които имат най-много проблеми в земния си живот, поради факта, че срещат трудност да приспособят психическите си средства, които са по-чувствителни, отколкото обикновено, към превратностите на нашата “цивилизация”.

Джон Бейнс

Advertisements

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

“Днешното представяне на истината е доста повърхностно, да не кажем, че практически отсъства. От една страна, критерият на истината за материалистите е практиката, забравяйки, че практиката може да докаже всичко, което е угодно. А това е необходим, но все още недостатъчен критерий за истината. От друга страна, религиозните лидери твърдят, че истината – това е Бог, на видно място поставили авторитета на Светите писания, които са дошли до нас изкривено и фалшифицирано (не без помощта на завоевателите) в полза на църквите, зад които също се забелязват контурите на “световното правителство” и неговите “господари”.”

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

“Болшинството хора преживяват промяната, която наричаме “смърт” без да осъзнават и след това даже не знаят, че са “умрели”. В пълно неведение за своето изменено жизнено положение, захванали се за лъжовни възгледи, те дълго остават на земен план. Такива несведущи духове много крепко се държат за своите религиозни представи, при което често въздействат негативно на хората, все още живеещи в земно тяло.
Религиозните проповеди, призоваващи към покаяние, могат лесно да предизвикат различни извращения, понеже те биват винаги посетени и от невидими религиозни фанатици. Те самите все още не знаят, че са умрели, а и не са търсили по-висши светове. Заради това те остават пленници на своите по човешки ограничени.представи за вярата, и със своето присъствие довеждат своите (все още живи) братя по вяра до пристъпи на лудост”

Карл Уикланд – “30 години сред мъртвите”

… Завесата се спуска.
И корабът вълшебен спира. Като уплашени
се връщаме в живота окръжаващ.
Но где е тоя, в чиито длани бяхме,
тоз, който там стоя – като звезда
над прилива от водопади на духа?
Нима от него покорените вълни
го свлякоха надолу в бездни? – Не!
Ето там – там си отива той, излиза,
изчезва – като сянка…

Стефан Цвайг

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Всяка нова научна хипотеза опровергава предишната. Вече е опровергана предъвкваната много години теория за Големия взрив. Днес вече може да се каже с пълна увереност, че Вселената не е възникнала случайно. Толкова сложна и прецизна система не би могла да се роди сама по себе си. Нито един взрив не би могъл да създаде баланс и уравновесеност, обратното, той ще засили хаоса. “Немислимо е един взрив да предизвика абсолютния ред и хармония, които царят в Космоса. Ако взривим на полигон дори милион снаряди, вероятността остатъците от тях да образуват на земята сложна геометрична фигура е равна на нула.” – казва астрофизикът Греъм Хенкок.

Из мушитрънчета в нета:

Един рибар си лежи в лодката под чадър и весело си подсвирква. Приближава се един господин и го пита “Защо лежиш и не отидеш да ловиш риба?” ” Вече хванах две риби, едната за мен, другата за продан.””Добре де, защо не хванеш повече риба? Така ще можеш да си купиш още една лодка, да наемеш рибари и да ловиш още повече риба.” ” Е за какво ми е всичко това?” “Е как за какво, така ще забогатееш и други ще ловят риба вместо теб, а ти само ще си лежиш.” ” А, това ли било, че аз и сега си лежа!!!”