Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Всякакви наши представи за реалността и за нас самите не са окончателна и завинаги установена истина, тъй като са само отражение на съществуващото ниво на развитие на съзнанието. С всяко негово последващо развитие и с разширение възможностите на нашето възприятие неизменно ще се разширява и картината, описваща реалността!

Advertisements

Наблюдение:

Невъзможно е да стигнеш до истината, ако си представяш себе си само с физическите измерения, забравяйки за съкровените и висши страни на собствената си природа

Мушитрънчета:

Един достигнал до разумност човек е способен да преодолее страха от ирационалното и да премине от безразборното му отрицание към интелектуално разбиране и изследване!

Новини от последния час :

1. Познанията са много оскъдни. Което е по-добре отколкото никакви, а това все пак е една стартова позиция.

2. Все още преобладаващата насока на мисълта циркулира в кръга на същите оскъдни познания.

3. Тепърва ще се разкриват енерго-информационните механизми на холографската реалност, както и кои сили стоят зад тях.

Мушитрънчета:

Не ги мислете хората от типа “домашни любимци”. Те са хора на своето време, контролирани от системата от вярвания, програмирана у тях. Днес е същото с милиарди хора, които са обработени да мислят по начина, по който световните господари искат, и те осмиват, осъждат и дори убиват онези, които оспорят техните глупости и контрол

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Размислих се защо толкова много се набляга на сляпата вяра. Всъщност, тя е важна за колективното съзнание. То е в състояние да пречупи всякаква психика. То е мощен егрегор, силово поле, което чрез въздействието си може да застави дори много упорит човек да повярва в нещо…А ако човек е възприел нещо само на “вяра”, тогава се включва механизма на генетичните пермутации. По този начин човешкото тяло на нивото на ДНК се адаптира към информационното въздействие.4ea98011070e