Какви последици има една битка върху енергетиката на местността

Имах излет до Черепишкия манастир през 2003 г. Това бе прекрасно място като природни дадености, но още със слизането ми от влака долових в атмосферата нещо неприятно. Понеже вече бях напреднал с активирането на чакрите си, успях да фиксирам тъмен облак от енергия, обхващащ околността. Чак след като повървях , стигнах до място, където личеше надпис , според който в местността Рашов дол е имало сражение между Ботеви четници и турски войски.
Когато мисловните модели се излъчват от хората, те остават в същия район, докато се балансират от други мисловни модели. Духовете на мъртвите често също витаят там ( подобни случаи са разгледани в книгата на Франсоа Брюн “Мъртвите ни говорят” ). Объркването и болката от преживяното могат да им попречат да се върнат в “родните” си честоти. Ние ги наричаме “призраци” или “загубени души”. Когато отидете на мястото на полесражение, то може да ви се стори “зловещо”. Това са мисловните модели на страха, ужаса, агресията и болката, родени от участниците. Несъмнено това е физически механизъм, все още непознат, необяснен с общоизвестните понятия, но в никакъв случай фантастичен или свръхестествен. Чувствителните хора, които посещават такива места могат да чуят битките или да видят как протичат. Те се настройват към тези вълни на мисълта. Неслучайно в тези краища на България има силна отмъстителна енергия, тъй като подобните се привличат и отрицателната енергия привлича отрицателна енергия. Ако си представите, че говоря за последиците от една битка върху енергийното поле, ще разберете защо отрицателния дисбаланс се е разпрострял толкова бързо на планетата. Но той може да бъде отстранен също толкова бързо, ако променим начина си на мислене.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s