Често пъти съм го споделял, че е нужно да бъде разбран този алгоритъм на действията на системната матрица, която действа на принципа “Колкото е по-зле за човека – толкова е по-добре за мен”. Така се получава и по-богат негативен енергиен урожай, който е нужен на окупантите ни, които дори не се намират на тази планета. Но нека не забравяме, че тук те имат голямо количество адепти на системата, които вярно й служат и много умело прехвърлят отговорността един другиму. А народите гледат, слушат тази пропаганда и вярват на всичко това!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s