Куриози в лъвски дози:

Когато останеш сам със себе си, тогава си най-истински и осъзнаваш за себе си всичко, което никога не си разказвал на някого от околните. Ето това вече може да се нарече “път към Бога” и възвръщане към своя източник!

Ако даден въпрос/проблем няма решение /което се случва изключително рядко/, това създава условия за създаване на нови варианти, с които се променя и основната матрица ! ( И една закачка в цялата картинка : на моменти може да се опише така : защо да пълзим, след като можем да летим )

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

“Днешното представяне на истината е доста повърхностно, да не кажем, че практически отсъства. От една страна, критерият на истината за материалистите е практиката, забравяйки, че практиката може да докаже всичко, което е угодно. А това е необходим, но все още недостатъчен критерий за истината. От друга страна, религиозните лидери твърдят, че истината – това е Бог, на видно място поставили авторитета на Светите писания, които са дошли до нас изкривено и фалшифицирано (не без помощта на завоевателите) в полза на църквите, зад които също се забелязват контурите на “световното правителство” и неговите “господари”.”

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Доста чужд ми е всякакъв стремеж към материално преуспяване и кариерен растеж. Интересите ми са извън пределите на тази матричка. И заради това в материален план съм удовлетворен само от минималните доходи, обезпечаващи съществувание на физически план!

Куриози в лъвски дози:

Препоръчително е замисляне над това, че светът, в който сме принудени да съществуваме е само отражение на съвършено различни събития, които произхождат извън общочовешката парадигма, наложена от разни “юнаци с накривени калпаци”!

Колко по-различно би било, ако с ясни и достъпни понятия се изложат и разтълкуват на хората като цяло същността на Бога и отвъдния живот. Но вместо това, чрез използването на страх, суеверия, догми на вярата и най-различни форми на вероизповедания, един кръг от заинтересовани държат човечеството в зависимост и то до ден-днешен все още не е постигнало освободеност, понеже няма и яснота по гореспоменатите въпроси!

Куриози в лъвски дози:

Както излиза, най-страшния жанр не са филмите на ужасите. Изпреварват ги светлите и добри измислени истории за любовта. Те заставят хората да вярват и да търсят това, което го няма!