Цивилизация е възможна само там, където има свобода на личността. А и за да има наистина интелектуална база, са нужни свободни хора, само те знаят как да творят…304864428

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Тялото е инструмент на болката; дори това да не е основната причина, то поне е важна причина. Душата има възприятие за тази болка; това възприятие е следствие от тази важна причина. Спомнянето на пренесената болка, което тя запазва, може да бъде много болезнено, но не може да има физическо действие. Наистина нито студ, нито топлина не могат да разклатят елементите, които оформят душата; Душата не може да замръзне или да изгори.

Мушитрънчета:

Всеки може да определи влечението си към собствената истина за ново познание само с усета си за комфорт или дискомфорт (или както е прието да се тълкува – с интуицията)!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Самоубедил съм се, че в хода на духовната си практика е добре на моменти да се посмееш над себе си, да поиграеш на клоун, което от своя страна изкоренява чувството за собствената значимост. Важно е и да усещаш кога е на място да го правиш. Увлечението в противен случай води само до голо позьорство и енергийно изтощение!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Моите ценности са от извън материален характер. Не се привързвам към вещи и явления от физическия свят. И поради това ми е леко, когато дойде момент да го напусна. От друга страна, пред мен с цялата си острота е стоял проблема с т. нар. “заземяване”. За да има поне известен успех пребиваването тук е нужно поне някакво закотвяне в плътната реалност, което при отсъствие на привързаност към материята никак не е лека задача. Поради това, изключително в рамките на “контролирана глупост” някак се стиковам с определени елементи от света, което да подсигури минималния комфорт, необходим за ситуацията. Разбира се, в точното време симулираните привързвания биват лесно отхвърляни и се устремяваш към истинските си ценности!0bsU6q4XH9I

Душата е много неща, събрани в едно – съзнание, импулс за развитие, Наблюдател и Творец!

Мушитрънчета:

Все повече си мисля: може би е кодирана идеята, че да полетиш е възможно само, след като преди това си бил овъргалян до уши в калта и си изстрадал безчислените падения!