Куриози в лъвски дози:

Достойнство и величие + крехкост и абсолютно знание: тази функция формира доблестта и дружбата, във връзка с единния източник, с центриране на волята. Дружбата премахва притежаването, болката и страха. А доблестта премахва пренебрежението, насилието и задоволството…

Мушитрънчета:

Добре е да си напомним: ако някой се опитва да ви внушава чувство на страх, вина или срам, със сигурност цели да ви манипулира! С това се занимават повечето хора, роднини, приятели, “духовни учители”, колеги, началници, президенти. Това е много стара игра, не й се хващайте!

Куриози в лъвски дози:

Всичко загубено може да се върне, независимо дали ще са пари, репутация, дори и телесни сили. Не се връщат само хората, които сме загубили. Умението да съхраниш човека, който е бил до теб, независимо какви обстоятелства са против това е може би най-великото изкуство в човешки облик!

Всички наши чувства, изблици на емоции и страдания не са нищо друго, освен голямо излъчване на енергия навън, която се събира от съществата (наричани “летачи”), които се хранят с нея, както ние ядем зеленчуци, плодове, зърнени култури и т.н.

Какво е синейдетика?

Синейдетиката (syneidetiks, от sin – “със”, “заедно”, “общо състояние или усилие на заедност”) + eidos (“образ”, “психическо, духовно явление”) + tiks (наставка в съвременната наука, използвана за обозначаване на на наличието на подредено и прецизно обосновано вътрешно единство от множество знания за определена област от действителността) е съвременно изкуствено словосъчетание от различни езикови единици, взети от старогръцкия език, които вкупом обозначават “наука за духовното общуване”.
За първи път думата се е появила през 80-те и 90-те години на 20-ти век като ключово научно понятие във връзка с философското осмисляне на комуникативния процес и неговата структура, и е получила семантичната натовареност да очертае предметното поле на възникващата нова наука за комуникацията и да облекчи интеграцията на знанията, постигнати в тази насока.
Така, вместо обичайното наблягане върху съставките на комуникативния процес, новата наука изтъква на преден план съприкосновението на съзнанията на участниците в него и съвместните усилия за постигане на едно или друго духовно състояние. В изследователския си параметър синейдетиката тръгва от наличието у даден субект на някаква духовност, която търси възможност да бъде споделена с другиго и така да събуди у съзнанието на другия същото духовно състояние.
Приема се, че са възможни два основни варианта: 1) осъщественият по инициатива на субекта комуникативен акт да завърши успешно, да се реализира като “акт на заедност” и така да “утихне” в едно “общо споделено духовно състояние”; и 2) комуникативния акт да е завършил неуспешно, без да е постигнал целения резултат, наречен “духовно съприкосновение”. В основната теза на синейдетиката е залегнало гледището, че независимо от резултата, и в двата случая изхждащият от субекта комуникативен акт се е разгърнал като “комуникативен процес”, като “духовно съприкосновение и общение на два Аз-а”, при което малко или много все пак е реализирано едно “духовно общуване”.

 

Куриози в лъвски дози:

Ако нещо не става, това не значи, че никога няма да стане, а само, че още не си готов за случването му!

Мушитрънчета:

Да постъпваш така, както те води интуицията, на пръв поглед изглежда много нелогично, а за някои направо плашещо, но резултатът от това не се поддава на обяснение с думите. Просто “магия”!