Наблюдение:

На моменти ти става тясно и задушно в този свят на шаблони и мними авторитети. И съвсем естествено се устремяваш към гората, край реката и други такива местенца – там, където няма всезнайковци от “Уикипедия”, където няма електронни изкушения, където няма задушаващия твоята душа комфорт. Разбираш и осъзнаваш, че не ти трябва да бъдеш на друго място, освен на такова. И не трябва да бързаш за никъде. А ако почувстваш , че това място не е там, стани и тръгни в посоката, където те води “вътрешния глас”…

Advertisements

Мушитрънчета:

Дали някога сте се замисляли защо в казармата стрижат “НУЛА НОМЕР”?
Жокер 1
в Европа за пръв път това подстригване е въведено от римския император Нерон. Мотивът му, изказан пред консула, командващ чуждестранните легиони : “Не желая те да мислят, достатъчно е само да изпълняват моите заповеди и разпореждания”

Жокер 2
правени са фотографии по метода на Кирлиан. Първо е сниман човек с дълги коси, а после – след подстригване. Забелязан е спад в приемането и предаването на сигнали от и към околната среда след подстригването

Винаги се радвам при общуване с тези, на които публикуваната от мен информация е интересна, но далеч не винаги имам възможност за он-лайн общуване и бързи отговори. Все пак, освен този, съществува и друг живот с присъщото му “живо общуване”. И това е особено полезно да се напомни на всеки, който с часове се захласва в интернет, напълно излизайки от “живия живот” в полза на виртуалния! Всякакви крайности са признак за фанатизъм и липса на свободно съзнание. А само неговият полет е в състояние да разруши стените на “затвора”, в който прекарваме голяма част от живота си!

Мушитрънчета:

Историята на света ? Ако я разгледаме от гледна точка на противоборството между религиозните вярвания, то не остава място за съмнение : една вяра преследвала друга заради прочита на няколко дефектни и до голяма степен измислени книги, претендиращи за “Божие слово” !!!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Масоните са подкрепили такива псевдонаучни “истини” като “еволюционната теория” на Дарвин и “теорията на относителността” на Айнщайн, които в най-добрия случай могат да бъдат третирани като недоказани хипотези. Главната задача на тези хипотези е да отдалечат хората от истинските знания за произхода на човечеството и от теорията за етера и възможността за създаване и развитие на екологично чисти технологии с евтина енергия!

С всяка степен от развитието на съзнанието не само се разширяват неговите възможности за възприятие на реалността (или матрицата), но и се разкриват потенциалните “свръхестествени” способности за въздействие над нея, присъщи на тези с по-развито съзнание!