Много важни промени настъпват в приоритетите на ценностната система, осъзнавайки, че материалното ни тяло не е нашата истинска същност, а само един временен инструмент на нашето съзнание. Своята голяма ценност загубват всички условия за поддържането на това тяло: трупането на пари, дрехи, коли, къщи и т.н. Ценно става само това, което е неразделна част от съзнанието, и което можем да ползваме извън това ограничение : знания, умения, мъдрост, енергийни и волеви възможности.

Advertisements

Наблюдение:

Мнозина са свикнали да приемат за истина не това, което е истинно, а това, което е понятно за възприятията им. Ако изложена истина не се покрива с понятийните им апарати, бива приета за фантасмагория или лъжа. Извод: достъпността на изложение е от решаващо значение за прием или отхвърляне!

Куриози в лъвски дози:

Американски психолози провели уникален експеримент – студенти били разделени на две групи, едните – затворници, а другите – надзиратели. Експериментът се провел в затворнически условия и бил достатъчно дълъг. Отначало “надзирателите” и “затворниците” запазили дружеския тон и приятелските отношения едни към други, но после “надзирателите” започнали да проявяват строгост, “затворниците” възроптали – нали все пак това е само експеримент! В отговор надзирателите започнали да прилагат сила, а след това дори да бият и даже да издевателстват над затворниците. Те самите се чудели на тези свои реакции, но продължили с издевателствата над своите другари-студенти. След това групите сменили местата си вече бившите “затворници” започнали с издевателства над бившите “надзиратели”.
Какви изводи може да си направим? Попадайки в определени условия, човек действа по напълно предсказуем начин. Ако искаш да измениш някак себе си – промени обстоятелствата, в които живееш. Ако не е по силите ти да ги измениш – премести физически себе си на друго място, с други обстоятелства. Ако не можеш да направиш и това – оставаш си такъв, какъвто си и в крайна сметка ще заприличаш на тези хора около тебе, живеещи отдавна в дадените обстоятелства.

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Мисловният контрол тук е направо “бетон-картон”! И юдеи, и мюсюлмани, и християни се кланят на едно изкуствено създадено, егрегориално богче, което всъщност е един психичен механизъм за промяна на нормалната човешка психика в дегенеративна и ограничена!

Всеки съзнателен субект е единен с фундаменталната първооснова на действителността – или глобалния субект. И ето защо ти винаги си бил, си и ще бъдеш!G3icodFupUg

Хитро скроена игра от страна на малките юзърчета с пирамидалната система на съществуване. Привидно здравия в основата си пирамидален фундамент всъщност постоянно се рони и подмазва от новопостъпващите в човешка роля съзнания. Този процес на разпад и възобновяване осигурява и тяхната “печалба” от цялата схема.

Загубвайки себе си – човек губи душата си – той поставя душата в колата, в компютъра, вместо да я насочи към творчеството, изкуството, знанията за себе си и душата