Теософията – 12

Въпрос. Медиумът намира ли се под духовна закрила?
Дух. И в ежедневието винаги трябва внимателно да наблюдавате себе си, да сте готови да вземете решение, да преодолеете разочарованията и като цяло да не позволявате на нещо да ви дисбалансира. Човек не бива да допуска дразнене или скръб в сърцето си, защото те са резултат от отвъдни влияния от най-ниските сфери.
Затова всеки човек трябва да бъде бдителен. Ако отворим душите си за отвъдни влияния, духовете, привързани на Земята с тълпи ще се стичат към светлината на нашите души, светлината, която те могат да получат само от човешкото тяло. Тъй като те самите вече нямат тела, те са слепи, защото в земната сфера те вече не виждат никаква светлина. Но те все още не виждат и духовната светлина, защото все още не са осъзнали своето положение.
Въпрос. Може би медиумът трябва да бъде добре информиран за всички тези важни неща?
Дух. Да предположим, че един велик музикант трябва да свири нещо на лошо пиано. Той дори не може приблизително да възпроизведе музикалното произведение във всичките му тънкости. Имате нужда от добро средство за това. Същото е с медиума. Медиумът трябва, доколкото е възможно, да има представа за всички неща и явления, за всички спорни въпроси на живота. Необразованият медиум не е подходящ за съобщения по научни въпроси.
Въпрос. Къде е духът на медиума по времето, когато отвъдният дух използва тялото му?
Дух. Знаете, че в духа можем да станем произволно големи или малки. Духът на мисис Уикланд в момента е в нейната магнитна аура. Много голям брой духове могат едновременно да бъдат в аурата. Те идват и си отиват, но само един дух може да използва тялото в определен период от време.
В момента госпожа Уикланд е в безсъзнание. Сякаш отсъства от духовното ниво. Тя е жива жица, батерия. Тя е мотор и много проводници се отклоняват от този мотор. Ако тя напусне аурата, ние ще загубим електрическата енергия, необходима за контрол на тялото. В този случай медиумът е батерията, с която работим.
Въпрос. Теософията учи, че човек се развива психически и духовно по време на сън. Когато тялото почива, душата уж го напуска, като остава свързана с него с фина нишка и изживява различни преживявания и приключения на духовно или астрално ниво. Наистина ли е така?
Дух. Да, така е. Когато спите, често сънувате. Някои сънища нямат смисъл, но някои се превръщат в истинско събитие.
Практикуващите йога се научават да напускат телата си. Индусите практикуват интензивно йога и могат самоволно да напуснат телата си. Повечето хора дори не предполагат, че насън всички те напускат телата си и пътуват в света на духовете.
Въпрос. Как мислите, добре ли е или лошо да имате постоянно будно съзнание?
Дух. Ако хората имаха постоянно будно съзнание, това би било от голямо значение за благополучието на този свят.
Бог е всичко във всичкото, дори и в най-малките, микроскопични неща. Той е самият живот като цяло: ако всички хора бяха научени на тази проста истина, земният живот щеше да стане просто съвършен. Няма смърт, има развитие. Това трябва да се обясни на всички. Тогава егоизмът, невежеството и завистта биха изчезнали, а следователно и всички съмнения. Любовта и християнското състрадание ще бъдат приети за даденост.
Да предположим, че човек е излязъл от тялото си. Тогава той първо трябва да премине през долната сфера. Какво ще намери там? Само егоизъм! Но само с преминаването на тази долна сфера може да се стигне до следващото ниво. Невежеството, егоизмът, завистта и омразата трябва да бъдат преодолени, преди човек да може да се издигне на по-високи и по-добри нива на живот. Това е един от многото етапи на развитие.
Индусите са пълни с вътрешен мир, покой и уравновесеност. Те живеят за по-високи цели. Разбира се, не искам да кажа, че всички жители на Индия правят това. Но когато силно развитите йоги напускат тялото си, за да обикалят света, никой не може да проникне в тялото им, по някакъв начин да го използва и като цяло да го смущава.
Тази вечер бих искала специално да подчертая: трябва да се опитаме да изследваме живота такъв, какъвто е. Оставете мечтателите и бездействащите мислители да правят това, което не могат. Сега виждам, че около мен имаше много духове, привързани към Земята.
Никъде не съм виждала толкова религиозни движения, концентрирани в един град, колкото в Лос Анджелис. Хората минават от една църква в друга, без дори да знаят с какво една църква е различна от друга. Екзалтирани и простодушни, те пеят и се молят, и всеки обича Исус.
Исус е истината. Прочетете произведенията на Анна Кингсфорд, там ще намерите много забележителни неща. Тя не беше екзалтирана. Заедно с нея сме чели не една книга. Беше прекрасна жена.
Лекарят. Но тя не беше ли противник на медиумизма?
Дух. Самата тя беше медиум. Нейните произведения не са нейната интелектуална собственост. Писателите обикновено имат трудно време. Само като си помислят, че вървят напред бързо, и изведнъж всичките им мисли и идеи се променят. Те биват вдъхновявани от някакви духовни писатели. Всички творби на Анна Кингсфорд са написани с вдъхновение свише.
Въпрос. А какво ще кажете за Олскот?
Дух. Олскот намери истината. Той поддържа бистър ум и заобикаля всички глупости от километри! Търси простата начална истина!
Този разговор с вас ми достави много радост и със сигурност ще се радвам да дойда при вас отново. Направете всичко по силите си, за да продължите и развиете тази благородна кауза!
Стаята е пълна с духове, които слушаха разговора ни тази вечер. Тя помогна на много от тях и сега те ще отидат с нас в духовния живот.
Сила и крепкост на всички вас! Нека светлината Божия да се излее в душите ви. Не забравяйте да продължите това добро дело.
Лека нощ!

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

В контекста на разсъжденията ми за наночастиците и събраните на базата на тях схеми за въздействие вътре в телата на хората става ясно как ще се упражнява властта на тъмните хакери, и как техните верни слуги ще принудят хората да се подчинят на всичко това. Тук има съществена разлика с предишните манипулирани хора. Те са бивали принудени да се покланят на идолите, заплашени с различни мъки и изтезания. Сегашните хора ще почувстват тази принуда не отвън, а отвътре. Те ще трябва да се борят основно със себе си, само за да не се подчинят на тъмните хакери!

Теософията – 11

Защо тогава отново трябва да слезем от духовния свят на щастие и съгласие в земния живот, където условията могат да се нарекат просто адски? Тук имаме цяла тълпа духове, които пеят и се молят от сутрин до късна вечер и славят Бога. Те са толкова затънали във фанатизма си, че е невъзможно да се говори с тях.
А ето и още една тълпа духове; всички те са злобни. Техният Бог са парите и те са толкова заети да броят и преброяват пари, че просто не можете да се обърнете към тях.
А ето една група духове, които са загубили всичко в земния живот. Те са толкова озлобени и завистливи, че в мислите им има само отмъщение и не знаят нито добро, нито състрадание. Те са като гъби, потопени в кална вода, където дори не се вижда, че са гъби. Тяхната любов се е превърнала в омраза, така че е напълно невъзможно да им внушите дружелюбност и доброта. По-добре е да не се приближавате към тях: те плюят в лицето ви, смеят ви се, защото според техните идеи няма нито Бог, нито състрадание или любов към ближния, а само завист и егоизъм.
Но ние не се отказваме. Нашата задача е да им обясним, че грешат. Понякога ни е много трудно. Не можем просто да отидем при тях и да се молим за тях – не, не става! Те просто хлопват вратата в лицето ни, казвайки, че не им трябваме. Следователно не можем просто да отидем при тях, за да поговорим с тях и да им изнесем лекции.
Може да попитате как тогава изобщо можете да се обърнете към тях. Първо, ние психически се настройваме към тях. Тогава призоваваме на помощ музиката. Понякога се налага да свирим много тихо, така че музиката едва се чува и постепенно става малко по-силна. Няма значение колко са ядосани и подли, колко ниско са се спуснали тези души – те винаги слушат музика. Щом музиката привлече вниманието им, ние отново насочваме мислите си към тях, за да събудим съзнанието им и да насочим мислите им към по-висши явления.
Тогава художниците рисуват за тях картини със сцени от по-висшия живот. По този начин те получават визуално обучение, а след това ние им разказваме кратки истории. Можем да видим цялата история на техния живот, а на картините им представяме едно след друго събития от живота им, така че да осъзнаят какви грешки са направили. И тук обикновено започват да задават въпроси, и тогава ние идваме при тях малко по-близо.
Ето още една група духове; те са потопени в дълбок сън, който самите те са си внушили. Приживе са били научени, че смъртта е сън, че ще спят до Страшния съд, при който милостивият Бог, седнал на престола си, ще съди всички. До тях е много трудно да се стигне, особено ако са заспали с истински смъртен сън. Понякога трябва първо да ги поставим в тялото на медиум, за да ги събудим. В крайна сметка духовете, привързани към Земята, с които по принцип е невъзможно да се влезе в контакт, ние трябва да върнем към земния живот в кръгове като този, където те, благодарение на тесния контакт със земната материя в тялото на медиума се събуждат от съня и им бъде обяснено тяхното положение.
В известен смисъл това може да се нарече превъплъщение, защото ние трябва да върнем тези духове в земния свят, в който те трябва да се преориентират.
Наистина бих искала да има повече кръгове като този, в който събуждаме такива духове от съня и можем да им дадем представа за другия свят.
Някой може би ще каже: „Та това изобщо не е мадам Блаватска“. Но не се заблуждавайте, това съм аз! Някой, разбира се, ще възрази: „Тя не би казала това или онова, не би казала това или онова“. Но все пак аз съм мадам Блаватска!
Ако искате да зададете въпроси, ще се радвам да се опитам да им отговоря.
Въпрос. Бихте ли казала нещо за „господарите“? Какво мислите за тях сега?
Дух. Говорим за “господари” – да! Всички сме господари, когато се опитваме да проумеем същността на висшите явления. Но един „господар”, както го представяме в теософията, е значителен и велик дух.
Господарят е този, който е способен да владее материята, изцяло да я подчинява на себе си, който води чист и добър живот, който може да се справи с всяка житейска ситуация.
Вземете природата за свой учител и се научете от нея как се развива всичко.
За съжаление трябва да се отбележи, че повечето от тези, които са тук на Земята, стремейки се да постигнат ранга на господар, се провалят. В интерес на истината, не те самите се провалят. Но в резултат на своите упражнения, те стават необичайно възприемчиви и придобиват медиумни качества, а след това духове, обвързани със Земята, които все още дори не знаят, че са умрели, лесно проникват в тях, поразяват ги с обсебване и ги унищожават.
Първо, трябва да се научим как да контролираме материята и себе си, преди да започнем да прилагаме нови идеи. Вземете ме за пример: какво наистина добро съм направила за човечеството?
Отговор. Вие сте освободили мнозина от инертната им вяра.
Дух. Да, но вместо това вложих в тях нови догми на вярата. О, колко повече бих могла да принеса полза, ако се бях задоволила да служа на човечеството с помощта на моя дар на медиум и да работя за установяване на връзка между този и онзи свят. Бях добър медиум и можех да направя много повече, но бях обсебена.
За съжаление трябва да призная, че броят на теософите постоянно намалява. Живеем във време, в което мнозина умират. Това е време на всеобщ прилив и огромна промяна във всички области. Различните учения ще изчезнат всички до едно, но духовната наука ще достигне своите висоти.
Лекарят. Хората трябва да се върнат към по-простия живот.
Дух. Това са много верни и правилни думи. Вие открихте истината. В другия свят имаш прекрасни помощници, поддържащи този медиум.
Не сте ограничени от утвърдените учения и мнения, нямате мистериозни обичаи, като тези на теософите. Те смятат, че колкото по-мистериозни изглеждат, толкова по-велики господари ще станат. Къде са те? Къде?
За съжаление трябва да призная, че чрез самовнушението те са толкова заклещени в идеите си, че тяхното въображение им прави лоша услуга.
Може би някой от тях ще иска да изследва миналото си и след това да обяви, че е Юлий Цезар!
Може би е прочел някоя книга за Юлия Цезар и се е вживял толкова много, че сега си представя, че е живял в тази епоха. Тук идват духове и го укрепват в представата му, че в предишния си живот той е бил Юлий Цезар.
Хората могат да бъдат накарани да повярват във всичко. Те не строят къщите си върху гранита на разума, така че още първият ураган може да ги събори.
Всички сектантски учения несъмнено носят някаква истина в себе си. Вие, разбира се знаете историята на слона? Слепецът усетил слона, за да разбере как всъщност изглежда този звяр. И без значение какво е чувствал – корем, крак или опашка, всички присъстващи го увериха, че под ръцете му има слон. Така всеки притежава частица от истината, но никой не я притежава изцяло.
Факт е, че не търсим пълната истина и единият усеща опашката, другият – корема и т.н.
Само когато се съберем, ще намерим „целия“ слон и, обединени, ще живеем в една Велика Истина.
Въпрос. А тогава ще има ли повече медиуми, способни да продължат изследванията?
Дух. Когато дойде време и хората узреят за това, тогава ще има медиуми за по-нататъшни изследвания. Тогава можем да обединим нашите усилия и медиумните групи ще работят във всяка църква.
Въпрос. Защо изчезнаха вдъхновените свише оратори, способни да обявят истината?
Дух. Те ще се появят и ще изнасят публични лекции, вдъхновени свише. Ораторите или политиците обикновено възнамеряват да представят на публиката нещо много специфично, което са разработили предварително; но преди те самите да осъзнаят това, те ще говорят за нещо съвсем различно. Те ще говорят с вдъхновение, защото в другия свят духовете винаги са в готовност, внимателно наблюдават всичко, което се случва на Земята, и само чакат възможността да внушат мислите си на ораторите.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Теософията – 10

Сеанс от 1 ноември 1922г
Дух: мадам Блаватска

Благодаря ви, че ми позволихте да дойда при вас тази вечер. За мен това е много важно. Вярвам в работата в този малък кръг и съм много доволна от вашия успех. Би било хубаво, ако имахме повече помощници, които са разбрали, че няма смърт. Познавайки това, те щяха да извървят половината си път към нас. Колко по-добре би било, ако бях разпространявала тази истина сред хората и полагах повече усилия да проникна в нея.
Знаех за това и самата аз преживях многобройни доказателства, че тази истина е вярна.
Всъщност не знам защо, но когато истината се приближи до нас, ние се затваряме за нея: истината винаги е покрита с воал. Първо трябва да я потърсим, да я намерим. Изглежда, че всякакви учения и догми на вярата се признават от света много по-бързо, отколкото една-единствена истина. Може би всеки човек получава някакво потвърждение за истината за отвъдния живот, но го крие, вместо да го признае.
Някога най-силното ми желание беше – по един или друг начин – да стана лидер. Сега искам само да нося истината на света. Знаех за появата на духове и аз самата бях свидетел на някои от тях. В младостта си работех доста активно в тази посока, но след това започнах да изучавам теософия. Философията и теософията обикновено трябва да вървят ръка за ръка.
По време на следването си попаднах на въпрос за прераждането и за известно време тази мисъл доста ме занимаваше; обаче не постигнах пълна яснота по този въпрос. Считах за голяма несправедливост, че някои хора бяха богати и живееха за свое удоволствие, а други – бедни, изкарвайки нещастно съществуване в скръб и тревоги. А имаше и други, които не можеха да натрупат достатъчно земен опит – поне така ми се стори.
С такива чувства навлязох по-дълбоко в учението за прераждането, мислейки, че ще видя истината и справедливостта в него в смисъл, че ние хората отново и отново се връщаме към земния живот, за да се учим и да трупаме повече опит. В този смисъл преподавах на хората точно това – исках да провъзглася пред света и пред всички хора.
Струваше ми се, че мога да си спомня своето далечно минало, дори да си спомня всички минали животи. Но в това се заблуждавах.
Спомените за „минали животи“ се предизвикват от духове, които внушават на хората мисловни представи, в които те изобразяват неговия минал земен живот. Духът впечатлява човек със собствен опит от земния живот. Тези впечатления биват толкова дълбоко вградени в човек, сякаш самият той е преживял всичко това. И тогава той е твърдо убеден, че това са спомени от собственото му минало.
Благодарение на сериозните размисли, особено когато се задълбочите в теософията, душата се отваря, развива и живее в специална духовна атмосфера. Човекът се отдалечава – доколкото е възможно – от всичко земно. Естествено, тогава у него се пробуждат медиумни способности и той започва да усеща духовете в обкръжението си.
Те говорят с нас по свой начин, вдъхновяват ни с техните мисли и ние ясно виждаме тяхното минало. Емоционалното възприятие ни кара да преживеем миналото на духовете и лесно, разбира се, погрешно, започваме да приемаме тези съпреживявания като спомени от собствения си предишен живот на Земята.
Не знаех това, когато живеех на Земята. Бях твърдо убедена, че това са истински спомени. Но, преминавайки в духовния живот, видях всичко в различна светлина.
Работих много в научната област. Теософията е най-добрата и висша от науките за истинския вътрешен живот. Но основното навсякъде е да се намери истината; според нея трябва да изграждаме живота си, без да обръщаме внимание на научните мнения.
Нека развием истината в себе си – да търсим себе си. Не гледайте в далечината, не гледайте назад в миналото, както и в бъдещето. Както сме днес, трябва да намерим себе си и да останем верни на себе си. Ние отхвърляме всички научни мнения и догми на вярата, но ще се научим да бъдем по-близо до Бога, да Го чувстваме.
Учението за прераждането е фалшиво учение !!!
В началото не исках да повярвам. Духовете ми казаха тук, в духовния свят, че по никакъв начин не мога да бъда въплътена отново. Въпреки това, аз се опитвах отново и отново да се върна, да стана отново жив човек, но не успях. Не можем да се въплътим отново. Ние вървим напред, никога не се връщаме.
А и какво да правите отново на Земята, след като тук, в света на духовете, вече сте натрупали опит и сте придобили знания, които се разширяват безкрайно? Земният живот е само училище от по-ниско ниво.
Трябва да се научим да намираме себе си. Но, за мое дълбоко съжаление, трябва да призная, че толкова много хора не се намират. Затова нека съберем необходимите знания, така че, преминавайки към другата страна на живота, веднага да влезем в по-висше съществуване.
В земния живот имаме тромаво, масивно тяло, което ни пречи навсякъде. За да напишете например книга, първо трябва да съберете необходимите факти, подробности и заради това да отидете в библиотеката, за да намерите всичко това в книгите. Често се налага да пътувате от един град в друг и в резултат на това търсенето на необходимите материали може да бъде безполезно. Всичко това отнема много време, а винаги няма достатъчно време. Тоест навсякъде се сблъсквате с препятствия.
Ако в духовния свят са ви били нужни някакви материали за някаква работа, тогава просто трябва да помислите за тях – и всички те вече ще лежат пред вас. Тук не отделяме време за такива неща и нищо не ни пречи да ги получим.
Ако ние, бидейки в света на духовете, искаме да придобием някакъв земен опит, наистина ли смятате, че за това трябва да се превъплътим? Не, изобщо не ни трябва.
Ако някой например иска да задълбочи познанията си по медицина, тогава той влиза в специализирано училище като ученик, слуша лекции и вижда всичко, което е необходимо, директно се занимава с всичко това. Следователно той се учи много по-бързо, отколкото би бил на Земята, и с много по-голяма яснота.
На Земята трябва да се учи с години, а все още предметите не се усвояват добре, както тук.
Да предположим, че в света на духовете някой иска да експериментира с определени инструменти и машини. Подрежда се много лесно. Защото в света на духовете има всичко, защото всичко, което е измислено на Земята, първо трябва да бъде измислено в света на духовете. И ако изобретателят умре, преди да успее да довърши изобретението си, няма нужда да изоставя идеята си. Той ще продължи да работи върху нея в другия свят, защото там той работи много по-лесно и има много повече време. Завършил работата си, той намира чувствителен човек на Земята, на когото по телепатичен път въвежда идеята за своето изобретение в съзнанието му. Този човек започва да разработва изобретение, привежда го до практически образец и го дава на света.
Ако привлека някакъв чувствителен човек с някаква идея, тогава това също ще бъде акт на прераждане по някакъв начин. Не, няма да вляза в тялото му, просто ще го вдъхновя и той ще направи това, което аз самата бих искала да направя.
Ето как идваме и си отиваме, когато чувстваме, че сме привлечени от земния живот и искаме отново да отидем там.
Когато се озовете в света на духовете, където всички се разбират, където всичко е пълно с живот и блаженство, където няма ревност, завист, където всичко е в перфектна хармония, някога ще ви дойде ли наум да напуснете това прекрасно състояние, за да се върнете на Земята и да се превърнете отново в малко дете – с ограничен ум, без да знае нищо, дори просто да е лишено от съзнание?
Освен това можете да влезете в нечие болно, осакатено тяло и да се окажете в много по-лошо положение, отколкото в предишния, земен живот.
Няма прераждане – не и не! Повярвах в него, учех и другите за това и бях сигурна, че ще се върна и отново ще живея на Земята като някакъв човек. Но това няма да се случи. Освен това, тук мога да направя много повече добро. И ако изпитвам желание да обърна някого към истинска вяра или да направя нещо друго добро, тогава се спускам към земната сфера, където духовете пребивават във всякакви неприятности и нещастия. Аз им проповядвам, просветлявам ги и се опитвам да ги освободя от лъжливите идеи. Тази дейност ми носи голямо удовлетворение.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Конфиденциалността на имплантирания човек изчезва до края на живота му. Може да се манипулира по много начини. Използвайки различни честоти, тайният контролер на това оборудване може дори да промени емоционалния живот на човек. Той може да стане агресивен или летаргичен. На сексуалността може да се повлияе изкуствено. Мисловните сигнали и подсъзнателното мислене могат да бъдат прочетени, сънищата се виждат и дори се предизвикват, всичко това – без знанието или съгласието на имплантирания човек.
По този начин можете да създадете перфектния кибер-войник. Тази секретна технология се използва от военните в някои страни от НАТО от 80-те години на миналия век, когато цивилни и учени изобщо не чуват нищо за нея.

Теософията – 9

Дух. Доведох със себе си около сто духа тази вечер. Отначало им изнесох лекция, опитвайки се да ги събудя. Но не успях. Тогава видях дама (той има предвид духа, завладял медиума преди него) и предположих, съдейки по поведението й, че тя ще изслуша това, което й се казва; но на нея не й трябваше.
И така, тя получи разрешение да влезе в госпожа Уиклънд и започна да служи като добър пример за невежите духове. Със странното си поведение тя привлече вниманието на други духове. Това събуди любопитството им и те се събудиха. Сега можех да говоря с тях.
Духовете, които водим със себе си, понякога могат да изглеждат странни. Но техните изяви служат, от една страна, за подпомагане на много други духове, а от друга, тези изяви трябва да отворят очите на заявилия за себе си дух за духовните проявления. Ще изтрием учението за прераждането от паметта ни, защото то виси на врата ни, като тежка торба с пясък. За привържениците на това учение то постоянно изпълва всичките им мисли и техните мисли постоянно се въртят около това учение. В такава ситуация човек вътрешно не се движи напред, а постоянно тъпче на място. И как човек може да напредне в развитието си, ако душата винаги се стреми към Земята! А онези порти, които се отвориха за тази английска дама, никога няма да се отворят за упорития привърженик на учението за прераждането.
С всяка мисъл за прераждане човек ослепява, приспива душата си с фалшиви надежди и самодоволство, така че просто няма място за други мисли; и тази жажда за връщане всъщност е само мисъл, насочена към себе си. Човек сам се заплита с тази мисъл и не може да се придвижи от мястото, на което стои.
Не можете да се въплътите отново. Аз самият наблюдавах фаталните последици от тези мисли и разговарях с хора, които вярват в прераждането.
Въпрос. Какво мисли мадам Блаватска сега за прераждането?
Дух. По време на моя земен живот аз говорих с нея няколко пъти за това и още по-често, когато се преместих тук, в другия свят. Тя също вече не вярва в това. Тя трябваше да се научи на друго. Вярно, отне доста време, но сега, ако тя би успяла да се върне за кратко, то ще е само с единствената цел е да поправи грешките на своето учение.
Лекарят. Това е трудно да се направи.
Дух. Имах и собствена прищявка. Мислех, че ще видя Христос. Но не Го видях и никога няма да видя. Христос е божествен принцип. Христос е най-висшето въплъщение на живота. Исус е истината, а Христос е прозрението и познанието. Ако сте намерили своето собствено „аз“ и сте разбрали, че то е едно с Бога-Създател, то това е единство с Бога. Чрез Исус стигаме до истината и Исус беше разпнат, за да може Христос да възкръсне към живота. Трябва да сме свободни от всички земни неща. Забийте егоизма си, ревността си на кръста. Истината е несъвместима с егоизма и ревността. Самолюбието и ревността са низши инстинкти на човешката природа.
Не позволявайте по никакъв начин да ви объркат с догмите на вярата, формулите на религиите или фалшивите учения, но търсете Бога в себе си и се грижете за вашата свобода. Поискайте да ви бъде позволено да чуете Бога, да Го видите, да го почувствате и да Го познаете, тогава очите ви ще видят духовните явления и никога повече няма да почувствате желанието да се върнете в този земен живот.
За нас, хората, няма повторение на земния живот, не и не! Ако свещта изгори, тя не може да бъде запалена отново. Животът е прогрес, а не регресия. Човек крачи от стъпка на стъпка.
В света на духовете времето ни е толкова изпълнено с важни задачи, че просто нямаме време да мислим за връщане. Искам да видя моите вече отвъдни приятели, искам да пътувам, искам да видя всичко, което душата желае, освен ако, разбира се, не сте свободен и готов да го приемете.
Някой може да попита: „А какво ще кажете за децата, които се преместиха в другия свят толкова рано, че почти нямаха време да трупат опит в земния живот?“ Те ще натрупат този опит. Майчината любов действа върху децата като вид притегателна сила; и те за дълго време са в непосредствена близост до майка си, като по този начин опознават, наред с други неща, и земния живот.
Децата получават образование и тук. В нашия свят на духовете има преподаватели по висшите явления, които провеждат визуални занятия. Изпращаме деца в различни училища и ги учим да познаят прекрасните дела на Бог. Обясняват им какво е истинският живот и се научават не само да четат и пишат. Те се учат на такива полезни науки като анатомия, астрология, астрономия и много други. Всички тези предмети се преподават на децата от истински майстори в занаята си.
Нашите училища учат децата как да се издигнат до по-висш живот. Иска ми се да видите колко бързо децата напредват в своето развитие чрез визуалното преподаване. И още нещо: аз с голямо удоволствие ви помагам в работата ви. За мен беше важно да ви информирам, че ви останах верен.
Хората умират, ако не могат да разберат истинския смисъл на живота. Обсебването е много страшно. Психичните болници са препълнени и лекарите не знаят как да спрат растежа на психичните заболявания.
Покажете повече любов един към друг; помогнете на слабите, надявайки се, че ще дойде време, когато всички хора ще станат братя и сестри.
Когато дойде това време, тогава всеки ще трябва да работи само наполовината от сегашното положение и хората ще имат повече време за себе си, за да се радват на живота. Сега половината от хората са безработни, тежест за себе си и всички останали.
Ако всички започнеха да работят един за друг и не бяха толкова капсуловани, ще е от полза за всички. Но времето ми изтече, трябва да тръгвам. Лека нощ!

Съвсем неочаквано бяхме посетени от духа на онази жена, чиито проповеди и писания направиха доктрината за прераждането известна в целия свят.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Теософията – 8

Сеанс от 4 октомври 1922г
Дух: д-р Дж. М. Пийбълс

Дух. Добър вечер, мили приятели! Благодаря ви, че ми отворихте вратата. Благодарение на това успях да доведа няколко страдащи хора и да им дам представа за истината. Толкова много ми харесва да съм сред вас и много бих искал да ви помогна в работата ви.
Лекарят. Който и да сте, искрено ви се радваме.
Дух. Знаете кой съм – познавате ме. Аз съм д-р Пийбълс. Сега отново съм млад. Духовно винаги бях млад, но тялото ми започна да остарява и вече не можех да живея така, както бих искал. Бих се радвал да отпразнувам стотния си рожден ден; но не ми беше дадено. Но тук, в духовния свят, в кръга на приятелите си, забележително отпразнувах столетието.
С удоволствие се преместих в другия свят. Озовавайки се в света на духовете, се зарадвах, когато видях такова великолепие там, толкова щастие и красота. Вярно, вече имах представа за света на духовете, но не мога да го опиша. И не мога да ви обясня какво е да разбираш и да виждаш всичко това в действителност.
Въпреки че бях спиритуалист много, много години, все още не можех да се откажа от догмите на вярата на християнската църква – те бяха с мен.
Като направих пет пътувания по света, получих представа за най-разнообразните условия на живот и чух как истината се обявява по най-различни начини. Няма да се отдаваме на най-различни вероизповедания! По-добре да се опитаме да добием правилна представа за величието на Бога.
Разберете, че тази малка Земя е просто нещо като начално училище. Тя не е университет или дори ВУЗ; тук учат само наченките на живота; и много от тях изобщо не учат нищо в това училище.
Лекарят. (Който точно по това време говореше с един от участниците в сеанса за прераждането, с усмивка.) Но те отново ще се въплътят!
Дух. (Сериозно.) Не, това няма да им се случи. И защо, всъщност, човек трябва толкова много да иска да бъде натикан в тялото на малко дете, лишавайки го от свободна воля?
В духовния свят всеки е свободен и може да отиде, където иска; нито някой има нужда от смъртното си тяло. Защо да се върнем в този затвор? Защо например дете, което вече е готово да премине към висше образование, трябва отново да премине през шести, седми или осми клас?
Скъпи мои, наистина ли бихте искали да се върнете още веднъж към мъничкото тяло и безсмисленото съществуване на новородено, след като успешно усвоите началото на знанията за истинския живот?
Когато пътувате, научавате много. Докато пътувате за един ден, можете да научите повече от десет или дванадесет дни, изживяни на Земята. Щом се появи желанието да видите нещо, просто отивате там.
По време на земния живот изучих подробно учението за прераждането и също работех върху „Прераждането” на г-жа Кора Ричмънд.
Въпрос. Какво се разбира под това вторично въплъщение?
Лекарят. Връщането на лишеното от тяло “аз” към земния живот с цел придобиване на определен опит.
Дух. Г-жа Ричмънд вярваше, че човек трябва да придобие голямо разнообразие от опит, например през живота си да стане дори убиец, крадец, търговец, шивач и т.н. Накратко, самият той трябва да изпробва всякакви дейности и всички житейски ситуации.
Защо този опит не може да бъде придобит за сметка на други хора? Ако влезете в контакт с някой човек, дори той да не е най-добрият специалист в своята професия, тогава можете да се възползвате от общия му житейски опит. Можете да научите нещо, само ако гледате как действат другите. Всъщност за децата ние сме добър пример, а и наистина човек се учи през целия си живот.
Например, ако в духовния свят някой иска да се захване с голяма автомобилна фабрика, тогава, бидейки дух, той просто трябва да си го представи в мислите си и ще му бъде показано мястото, където иска да я изгради.
Ако някой от нас иска да знае какво се случва в други региони на Земята, независимо дали в Русия, Германия, Англия, Индия или Австралия, тогава той трябва само да се движи в мислите си и да види със собствените си очи какво се случва там. Всичко, което разбираме през целия си земен живот в света на духовете, можем да научим за един ден. Нямам предвид, че всички веднага ще разберат всичко. Но, във всеки случай, вече няма пречки пред познанието, когато сте свободни! Помислете само колко е прекрасно да си свободен дух – свободен и любознателен!
Лекарят. Ако тук например искаме да знаем какво пише в книга, трябва да я прочетем от корица до корица. Както предполагам, в света на духовете съдържанието на книгата може да се усети веднага и напълно.
Дух. Да, просто усещаме какво пише в книгата. Докато човек живее в земното тяло, всичките му действия се контролират от мозъка, а това е много трудно. Но в света на духовете човекът е свободен и не се нуждае от посредничеството на мозъка.
Животът никога не свършва. Всичко, което сме научили в земния си живот, остава в душата и се съхранява в паметта. Но ако живеете в материално тяло дълго време, мозъчните клетки сякаш се покриват със слой лепило. С течение на времето паметта отслабва, защото в напреднала възраст духът вече не може активно да влияе на мозъчните клетки, както е било в младостта. Мозъчните клетки вече са полумъртви и в крайна сметка паметта се проваля.
Но в самия край човек понякога се чувства като удавник – всички събития, които отдавна е забравил, изведнъж се появяват пред вътрешния му поглед.
Като духове ние напълно притежаваме паметта си; но, след като се върнем на земното ниво и овладеем някакъв медиум, ние дори забравяме това как се казвахме на Земята. След това влизаме в друго тяло – много прилича на обсебване.
Лекарят. Но това е една форма на обсебване.
Дух. Не, това е нещо друго. В случай на истинско обсебване, духът практически се слива с тялото и е много трудно да се откъсне от това тяло.
Почти съм готов да се закълна, че няма нито един човек на Земята, който под една или друга форма да не е бил обсебен. Знаете, че в стари времена, в детството ми, животът беше напълно различен от сега. Не се суетехме, както сега, защото нямаше нищо, което да си струва суетата.
Сега животът е чиста суета. Хората живеят във вечно преследване на нещо. Ако човек не работи достатъчно бързо, веднага го уволняват; ако няма време да направи нещо, той бива уволнен. В днешно време хората трябва внимателно да наблюдават нервите си, в противен случай не могат да избягат от неврози, които заплашват човека да загуби контрол над себе си; и тогава духовете на обсебването веднага ще се втурнат в него. Ако бяхте ясновидци и просто се разходите по оживена улица, ще се изненадате да видите колко хора са придружени от невидими „събратя“.
Само малка част от хората, особено измежду спиритуалистите, които говорят толкова много за това, след като са влезли в другия свят, се вписват в условията на висшия живот.
Лекарят. Обикновено те се занимават само с външни явления; дълбокият смисъл и обяснението на вътрешните взаимоотношения не ги интересуват.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”