Условията в земната сфера и магнитната аура – 4

Сеанс на 9 март 1921 г. Дух: г-н Малори

Духът влезе в медиума по времето, когато пеехме песента „Този красив морски бряг“ и се смяхме от сърце.
Доктор. Намерихте ли този „красив морски бряг“? Кажете ни какво знаете за него.
Дух. Всичко това е измислица!
Доктор. Наистина ли?
Дух. Да! (Смее се весело.) Глупаво е да се вярва в такива неща!
Доктор. Но сега вие сте от другата страна, от другата страна на живота; разкажете ни за това. Не намерихте ли нещо там? Ако не вярвате в живота след смъртта, тогава ни кажете защо. Изразете какво мислите. Ако се съмнявате във всичко, тогава ни кажете в какво всъщност вярвате?
Дух. Аз да вярвам? Глупости! (Смее се.)
Доктор. Кажете ни поне за това, на което се смеете.
Дух. Можеш също така да плачеш, докато се смееш – всичко е едно, всичко в крайна сметка е едно и също. Пеехте “Този красив морски бряг”; и когато я пеехте, вие самите добре знаехте, че лъжете.
Доктор. Значи твърдите, че животът изобщо не струва?
Дух. Сигурен съм, че не струва нищо! В него няма нищо реално! Всичко е лъжа. Всичко това е само верига от взаимовръзки на лъжи. Както животът, така и религията са само за измама; живот, религия и всичко, свързано с това!
Доктор. Мислили ли сте някога за живота си, опитали ли сте да проникнете в тайната му?
Дух. Моят живот? Измама, чиста измама! (Смее се.)
Доктор. Откъде знаете, че това е измама? Смеете ли се на собственото си невежество?
Дух. Може и да плача, както бих се смеел; никой не е по-лош или по-добър от другия. Всичко е лъжа, по дяволите … лъжа! Познавам и нуждата, и мизерията!
Доктор. Къде? Там или тук?
Дух. Навсякъде! (Смее се.)
Доктор. Щастлив ли сте?
Дух. Щастлив? Каква глупост! Щастието никога не е било и никога няма да бъде.
Доктор. Наистина ли знаете това със сигурност? Питали ли сте някога каква е истината, когато сте бил още жив?
Дух. Молех се на Бога и преминах през цялата тази глупост. И какво от това?
Доктор. И в резултат на това вие решихте за себе си, че всичко е измама. Но какво общо има това с реалността на живота?
Дух. Преди това аз също мислех, че съм чудо, чудесен човек. Но тогава разбрах, че всичко е само измама, измама, нищо друго освен измама. Като мъж ще разберете какво имам предвид. Говорите с мъж и сам ще разберете всичко.
Доктор. Вие сте невидим за нас. Виждали ли сте някога дух?
Дух. Какви глупости говорите? Вече не вярвам в такива глупости. Какъвто и вярващ да сте, но ако си въобразите, че можете да ходите по вода, ще се удавите толкова бързо, колкото всеки невярващ! Веднъж също така казах – вярата ми е толкова силна, че мога да ходя по вода, но все пак се удавих.
Доктор. Защото сте пренебрегнали благоразумието.
Дух. Благоразумието? Вие и с благоразумие не можете да ходите по вода.
Доктор. Но водата не съществува, за да се върви по нея. Водата е за пиене и къпане.
Дух. Защо ме държите толкова силно за ръцете?
Доктор. Аз държа ръцете на жена ми.
Дух. Не знаете какво казвате. Вярвате ли в това?
Доктор. Знам, че държа ръцете на жена си.
Дух. Някога също вярвах в това.
Доктор. И как стана така, че изгубихте вярата си?
Дух. Всичко това е измама!
Доктор. Познанието и осъзнаването започват с живота.
Дух. Досега нищо не опознах и не осъзнах.
Доктор. Но това ще стане, преди да ни напуснете.
Дух. Вярвах, бях вярващ човек. А сега какво?
Доктор. Какво беше в началото?
Дух. Какво за началото? Работил съм като роб за един “слуга на Господа”. Сега вече не на служба при него, това беше преди. Аз си тръгнах от там. Той ме прокле и аз започнах да имам проблеми и нещастия. Заклех се в името на Бог, че няма Бог, ако Той е толкова жалък, че е нарекъл такъв човек свой “служител”. И тогава загубих вяра.
Доктор. Но какво общо има това с реалността и живота след смъртта?
Дух. Когато умреш, просто си мъртъв.
Доктор. Защо не сте мъртъв, след като сте умрял?
Дух. Мъртъв? Но аз все още не съм мъртъв!
Доктор. Не, вие сте умрял – поне тялото ви е умряло.
Дух. Бях избягал от тези лицемери. Първо, те вземаха от мен всичките пари, които печелех. Ако Бог наистина го има, защо той, в името на всички светии, постоянно има нужда от пари? Те казваха през цялото време: само трябва да вярваш; просто вярвай и давай парите си на църквата, тогава твоите действия ще бъдат угодни за Бога! Работех усилено и упорито – от шест сутринта до късно през нощта. И всичко за Бога! Работих за Бог и често ми липсваше личен живот.
Доктор. Кажете ни откъде сте дошъл?
Дух. Не искам нищо друго освен свобода.
Доктор. Не искате да кажете откъде сте дошъл?
Дух. Вижте всички тези демони, събрани тук! (Невидимите.) Чуйте ги как се кълнат и се смеят? Казват: “Аз те познавам!” Вижте този, който седи насреща! Чувате ли как всичките се смеят? Те казват, че трябва да ви помоля да се молите за тях, защото те са в тъмнина.
Доктор. Готови сме да им помогнем да видят светлината.
Дух. Чуйте какви проклятия избълват!
Доктор. Те трябва да бъдат съжалени. Изглежда и вие не знаете какво е любовта към ближния.
Дух. Боже, погледнете този човек! Те казват, че не се нуждаят от милостиня.
Доктор. Не исках да кажа пари. Трябва да им дадем възможност да си помогнат сами. Знаете ли коя година сме?
Дух. Не ме интересува. За мен няма абсолютно никаква разлика, дори и да са минали сто години. Загубих всяка вяра в Бога, в хората, във всеки и във всичко! А вярата ми беше толкова силна! Но един от “Господните слуги” отне жена ми и децата ми от мен, а аз в крайна сметка работих за Бога от шест сутринта до дванадесет през нощта.
Доктор. Но вие никога не сте се замисляли сериозно или попитали дали е вярно всичко това, в което вярвате.
Дух. Аз вярвах в Светия Дух и в безсмъртието на душата.
Доктор. Защо никога не сте се опитвали да разберете дали вашата вяра има разумен смисъл?
Дух. Имах достатъчно вяра да преместя планините. Бяхме научени да вярваме само в Светия Дух. Вижте как всички седят тук (духовете). Вижте това! Хей, Каланго! Той и аз, ние многократно се бихме помежду си, но винаги го побеждавах. Сега мога да говоря толкова добре, колкото не съм говорил от дълго време. Ей, Каланго, приличаш на човек, който не е на себе си! Те ме изпратиха тук, и ето ме тук. Мислех, че ще се изплашите от мен, но все пак дойдох при вас.
Доктор. Как успяхте?
Дух. Да дойда тук? Как дойдох тук? Не знам.
Доктор. А откъде имате тази ръка? (Ръката на г-жа Уикланд.)
Дух. Тази ръка? Тя може да бъде само моята ръка, тя не може да бъде чужда ръка! Хей, Каланго, ела тук. Така момчета, сега мога да говоря с вас, както би следвало.
Доктор. Престанете да говорите така!
Дух. Смятате, че тук вие сте главен?
Доктор. Да, разбира се!
Дух. Не вярвам нито на вас, нито на някой друг.
Доктор. Исках само да ви обясня, че сте изгубил смъртното си тяло. В момента използвате тялото на жена ми, но за нас вие сте невидим. Вие ни казахте, че някакви мъже седят тук. Не можем да ги видим. Ние все още живеем в земните си тела, а вие вече сте загубил вашето смъртно тяло.
Дух. И затова не ме виждате?
Доктор. Не можем да видим духовете. Вие сте в тялото на жена ми. По-развити духове ви доведоха тук.
Дух. Бяха ми предложили да дойда тук. А всички тези дойдоха с мен от тъмнината. В края на краищата, ние бяхме поканени тук. (По време на концентрацията, която обхвана всички духове, обвързани със земята.)
Доктор. Вече казах, че трябва да се подчинявате на силно развитите духове, които виждате около себе си; те ще ви помогнат. Вие (всички останали) сте в тъмнина.
Дух. Да, но вие ни поканихте и ето ни тук. Искам само да кажа: ако не искате да сме тук, тогава не искам да говоря за нищо.
Доктор. Тук сте били поканени от по-висши духове и ви е позволено да използвате тялото на жена ми, за да можем да сведем до вашето съзнание, че вече нямате собствено тяло. Църквата няма истинска представа за Бога. И тъй като в църквата сте се сблъскал с измама, смятате всичко за измама. Вероятно отдавна сте загубил тялото си. Жена ми е медиум и в момента използвате тялото й. Огледайте се, може би ще видите някого, когото познавате.
Дух. Виждам Каланго.
Доктор. Трябва да се научите да разбирате, че има смисъл в живота.
Дух. Вярата ми беше твърде силна. Пожертвах парите и жена си и видяхте къде ме доведе това!
Доктор. Какво общо има това с фактите от живота? Виждал ли сте някога чудесата на природата?
Дух. Вече не вярвам в Бог, нищо подобно няма.
Доктор. Бог няма нищо общо с измамата. Замислено ли сте чел Библията? Всъщност Библията казва: “Бог е любов”. С всички измами, с които сте се сблъскал, пълноценният живот няма нищо общо. Но ние искаме да ви помогнем да видите всичко в правилната светлина.
Дух. Досега никой не ми помагаше.
Доктор. Знаете ли, че сте в Лос Анджелис, Калифорния?
Дух. Не.
Доктор. Помислете поне малко за смисъла на живота. Той има дълбок смисъл, въпреки че не го знаете. Бил ли сте някога в състояние да създадете едно цвете? Можете ли да поръчате тревата да расте или да спре живота на Земята? Гледал ли сте някога как растението расте?
Дух. Всичко това е творението на Господа.
Доктор. Може ли невежеството да донесе плодовете на знанието? Някога прониквал ли сте в такова прекрасно творение? Счупвайки яйце, няма да видите живот в него. Вземете друго яйце, дръжте го топло в продължение на двадесет и един дни, както прави кокошката и пилето ще се излюпи.
Дух. Всичко това е напълно естествено.
Доктор. Но благодарение на кое се появява пилето? Трябва да изясним за себе си и да се опитаме да разберем в какво вярваме! Библията казва, че “Бог е Дух” и тези, които Му се покланят, трябва да Му се покланят в истина. Няма да откриете това в църквите, те учат само на сляпа вяра.
Дух. Наистина вярвах.
Доктор. Библията казва: “И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.” Дори ако не наричате Библията “свята книга”, тя все пак съдържа чудесни истини.
Дух. Не вярвам в това. (Смее се.)
Доктор. Смеете се на невежеството си! Жена ми позволява на невежи духове да използват тялото й, за да можем да им изясним тяхното положение. Тя иска да се убедите, че от другата страна на гроба има истински живот! Дори не знаем откъде идвате, но въпреки това ви позволихме да използвате тялото на жена ми. От къде сте?
Дух. Откъде идвам? Роден съм в Канада, близо до Монреал.
Доктор. През 1881 г. бях там. Френски канадец ли сте?
Дух. Моят прадядо е френски канадец.
Доктор. Не можете ли да си спомните фамилното си име?
Дух. Наистина не мога да си спомня нищо.
Доктор. Сега ще ви помогнем да осъзнаете истинското състояние на нещата.
Дух. Аз бях роб.
Доктор. Но всичко това е в миналото.
Дух. Но през цялото време виждам само миналото и това ме подлудява. Вместо да плача, реших, че е по-добре да се смея на всичко. Когато не знам какво да правя от бяс и негодувание, което ме заобикаля, просто започвам да се смея. Изглежда, че ми носи повече облекчение, отколкото плача.
Голяма скръб ми се случи: жена ми бе отведена, къщата ми беше унищожена, а също загубих децата си. Жена ми беше много красива. Когато веднъж, смъртно уморен след тежък работен ден се прибрах у дома, жена ми и децата ги нямаше. Но след известно време Господният слуга не угоди на жена ми и тя го напусна. Но по това време вече се бях спуснал твърде надолу. Казах си, че църквата вече не съществува за мен. В крайна сметка, ако някой „Господен слуга” си позволи да унищожи дома ми, да отнеме жена ми и децата ми, тогава просто не може да има Бог. Заради този човек попаднах в истинския ад. Спусках се все по-ниско и по-ниско, но дори под оградата можете да намерите приятели и любов. Ако вие сами сте слезли, тогава и вашите приятели са същите. Всички останали хора гледат на вас отгоре. Но повярвайте ми, тези, които са паднали толкова, колкото и вие – те са истински приятели. Те винаги са готови да ви помогнат и да споделят помежду си всичко, което имат. И без значение колко ниско падате, дори и да нямате нито един цент, тези приятели ще продължат да ви помагат.
Един ден никога няма да забравя това, което видях тогава – никога! О, Боже! Ако Бог го има, защо тогава, по дяволите, допуска това? На този ден срещнах жена си. И къде? Там, под оградата! Намерих я в една от онези мерзки къщи – вие ги знаете – където този подлизурен „слуга на Господа“ я настани, когато му е омръзнала! Погледнах към нея, а тя – към мен.
“Ти – тук?” – попитах аз. А тя каза същото: “Ти – тук!”
“Как стигна дотук?” – попитах аз.
“А ти защо си тук?” – попита тя в отговор.
Аз отговорих: “Тук съм, вероятно по собствена воля”.
И тогава тя ми каза, че „слугата на Господа“ я довел тук, за да скрие срама си. Да скрие мръсното си дело, така че хората да не го питат за нищо. Той я изпратил в публичен дом и заръчал да бъде държана там; а на нея не й пукаше. Така че двамата слязохме на най-ниското, и всичкото това заради този дявол. Оттогава никога повече не съм ходил на църква. Проклех този човек и цялата тази религиозна дрога. Жена ми вече не искаше да има нищо общо с мен, както и аз. Тя лежеше почти като труп, много болна. Никое животно не може да падне толкова ниско, колкото жената, когато умира. Все още ли е възможно да повярваме, че има някакъв Бог, когато виждаш, че човек като моята невинна жена страда толкова много? Как е възможно това?

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Advertisements

Наистина ли целият ни живот е сън ?

Това заглавие се появи във в-к “Сънди Таймс” през февруари 2005 г. Сюжетът на статията се въртеше около размислите на сър Мартин Рийс, член на Британското Кралско астрономическо дружество, който заяви следното : “Само за няколко десетилетия компютрите се развиха от обикновени машини, способни да симулират единствено прости зададени модели, до мозъци, които са в състояние да създадат виртуални светове с най-големи подробности. И ако тази тенденция продължи, в най-скоро време вероятно ще разполагаме с компютри, които ще могат да симулират светове, по-сложни дори от света, в който си мислим, че живеем. А тази вероятност поставя един важен философски въпрос : възможно ли е и ние самите да сме част от подобна симулация и възможно ли е онова, което си мислим, че е Вселената, да не е нищо повече от небесен свод, а не истинският Космос ? Нищо чудно и ние самите да сме симулирани ! “

Налага се да припомним и по-широкия контекст на тези размишления – факта, че все повече учени заповат да се дивят на степента на фина настройка, през която е трябвало да преминем през своята еволюция. А този факт ги кара да поставят под въпрос реалността и да се питат кое е истинско и кое – не е.
Изкуството се старае да не изостава от последния развой в науката. Налице са редица филми и романи, които допринасят за нашата аклиматизация към идеята за “виртуалната реалност”. Филип Дик, който е може би първият писател, хвърлил семената на подобна концепция в почвата на популярната култура, притежава редица умения в сферата на променените състояния на съзнанието и паралелните измерения. Неговият роман “Сънуват ли андроидите електрически овце?” бе филмиран. Сред другите филми на тази тема са : “Специален доклад”, също базиран на един от романите на Дик, “Зов за завръщане”, “Шоуто на Труман”. Ала култовият хит безсъмнено е “Матрицата”.

В “Матрицата” страховити, облечени в мрачни одежди злодеи, охраняват виртуалния свят, който наричаме реалност, за да ни контролират и направляват за свои си нечестиви цели. В известен смисъл концепцията за филма отразява постулатите на мистичните школи и тайните общества. Въпреки че всички същества, които живеят под воала на илюзията, са част от йерархията на Божиите мисловни еманации, някои от тях демонстрират смущаваща морална двойнственост.

ill

Това са същите онези същества, които хората от света на древността възприемат и рисуват като свои богове, духове и демони.

“Апокрифната история на света”

Imagination – Just An Illusion

Псевдоучените срещу живота след смъртта. Но научните изследвания показват друго

Продължавайки темата за „борбата с псевдонауката“, инициирана от истински псевдоучени, би било несправедливо да не споменем и апологетите на това течение, които не са просто старши ментори, а може би „велики учители“ на съвременните „бойци с псевдонауката“.
Така в края на 80-те години на миналия век “заблестя перото” на ръководителя на отдел „Наука“ на “Литературная газета” О. Мороз, чийто бестселър „От името на науката“ е издаден от Политиздат през 1989 г. Между другото, за разлика от колегата си от “Известия” П. Образцов, той не се нарича открито “научен сътрудник”, но, съдейки по заглавието на книгата, това се предполага. Между другото, всички традиционни факти, “изобличаващи псевдонауката”, с изключение на личните атаки срещу Е. Мулдашев, са копирани от П. Образцов именно от тази работа. В това се убеждаваме в хода на четене. Но има нещо в нея, което П. Образцов не споменава. Това са няколко случая на изобличаване на истински шарлатани, които се наричат екстрасенси. Има обаче такива и сред самите ортодоксални учени. Все пак, подробен анализ на други „доказателства“, цитирани от автора, ясно показва липсата на обективна оценка и предварително формулирано становище.
Така например, като опровержение на изследванията на Р. Муди за наличието на околосмъртен опит при състояния на клинична смърт, О. Мороз цитира мнението на двама негови познати, които, след като са преживели подобно състояние, „не са видели нищо”. Като пример трябва да се отбележи, че Р. Муди анализира опита на повече от 150 пациенти.
В същото време, научните изследвания на Муди далеч не са единствените. В средата на 70-те години американски изследователи направиха изумително откритие. Лекарите-реаниматори са установили, че много хора, които са били върнати към живота след клинична смърт, имат специален опит. Така те са успели да разкажат какво се случва в нашия свят след смъртта им и как събитията се развиват през това време, когато тялото им остава неподвижно. В същото време другият свят, в който са влезли, има свои обитатели и мистериозно е свързан с нашия свят.
Относно факта, че древните са имали сходни познания, показващи, че починалият може да се върне към живота, свидетелстват много митове, религиозни текстове, исторически хроники и биографии. Примерите включват „Републиката” на Платон, „Сравнителната биография” на Плутарх и “Естествената история” на Плиний Старши. Кант не само е преподавал предсъществуването и безсмъртието, познати от ученията за превъплъщението, но и е смятал раждането на човека за въплъщение на неговия трансцендентален субект, а отвъдния свят – за област от нашите възприятия, която лежи от другата страна на нашето съзнание.
Към подобна гледна точка се придържа и К. Дюпрел, който написа: „Тъй като нашето чувствено съзнание осветява само част от нашето съществуване, което е между нашето раждане и нашата смърт, само нашето земно съществуване, това обстоятелство трябва да доведе до илюзията, че нашето раждане е началото на нашето съществуване, а нашата смърт – краят му … “.
Първото сериозно проучване на опита след смъртта е направено през 19-ти век от известния швейцарски геолог Алберт Хайм, който събира наблюдения на хора, които са били на ръба на живота и смъртта. В резултат на тези проучвания той стигна до много категоричен извод относно състоянията на клиничната смърт: субективният опит, получен в състояние близо до смъртта е сходен при различните хора, независимо от конкретните обстоятелства. В началото работата на ума се ускорява и изостря. Времето е необичайно разтегнато и пред вътрешния поглед на умиращия преминават картини от живота му. В този случай човек вижда себе си от страни.
Обширни изследвания, проведени от група учени от Кеймбридж през втората половина на XIX век, разкриха много данни за необясними инциденти по време на смъртта, като спиране или неочакван старт на часовника, звънене на камбани, падащи снимки или картини от стената и много други подобни инциденти. Друг факт, привличащ ранните изследователи на околосмъртните състояния, се отнасяше до виденията на умиращите, които, както изглежда, техните мъртви роднини са ги поканили да се преместят в друга реалност. Както отбелязват изследователите, тези видения са много надеждни и убедителни. Те причиняват състояние на еуфория в умиращите и улесняват прехода им от живот към смърт. За първи път обръща внимание на този факт Ф. П. Коб през 1877 година. Нейни последователи, които развиват по-нататъшни изследвания в детайли, са Й. Хейслоп, У. Барет и Х. Харт.
По-късно такива проучвания са продължени от Е.Кюблер-Рос, Р.Муди, Дж.Ричи, Е.Харалдсон, С.Парнаи, М.Сабоб, К.Ринг, П.Калиновский, М.Сейбом, Г.Шварц, М.Кин, Дж.Майерс, Б.Малц, К.Осис, Б.Грейсон, Ф.Етуотър, Б.Харис-Уитфилд и много други. Установено е, че историите на свидетели или временно починали са фантастично сходни. Независимо от религиозните, културните, цивилизационните различия, те разказват за странна двойственост на съзнанието, при която те възприемаха и нашия свят, и другия, в който влизали в контакт с роднините си, които са вече били умрели. Но в същото време те не могат да влязат в контакт с обитателите на нашия свят и не могат да контролират физическото си тяло. Връщайки се към живота, те споделяха такива тънки подробности за това, което се случвало наоколо по време на тяхната „смърт”, които е невъзможно да се измислят и които наистина са се случили.
Един от най-необичайните аспекти на тези състояния е бил излизането отвъд границите на телесната обвивка, по време на което те можеха да видят отгоре техните тела и усилията на лекари да спасят живота им, както и свободно да пътуват до други стаи и дори да се движат достатъчно далеч от телата си. Американският психиатър С.Гроф отбелязва изключителното сходство на такива състояния с описанията от тибетската “Книга на мъртвите” и някои други езотерични източници.
Обширните изследвания, проведени от К. Ринг, показаха, че дори хората, които са били слепи от раждането след такива състояния, правилно описват какво се случва по време на тяхната реанимация. В същото време, най-разнообразните детайли на заобикалящото пространство се възприемат от слепите много прецизно, от елементите на електрическото оборудване на тавана на операционната зала до детайлите на пейзажа около болницата, наблюдавани от птичи поглед.
К.Осис и неговият персонал въз основа на мащабни анкети на лекари и медицински сестри в смъртното отделение на пациенти регистрираха широк спектър от явления, които се случват с умиращите. Извършен е подробен анализ на върнатите 640 въпросника, на които отговорилите заявяват, че са били свидетели на 35540 случая на видения на смъртния одър.
Академикът на Руската академия на науките Н. Бехтерева твърди, че феноменът „извънтелесно виждане” е отбелязан, макар и не във всички случаи на реанимация, но не и изключително рядко. В същото време, не само общите черти, но дори и детайлите на тези „видения“ са много сходни при хората от различни националности и социални групи.
Както можем да видим, данните от научното изследване на феномена “клинична смърт”, което дава представа за съществуването след смъртта, се оказаха доста близки до древните религиозни представи за отвъдната реалност и обитаването в нея на душите на мъртвите хора. И те не се основават на мнението на двама познати, които „нищо не видяха“, преживявайки състоянието на клиничната смърт.

7930g9uR12QzDPcRWRjrYYwNM-c7IQ7SLpCqA-ytQBlp6e6_RmsGFa6uheSBzYf_Ye_hEPTPqe7RizxA9W3C8gAiF4Etem6L9VkXPdHelx4

Мушитрънчета:

Всички нано, био, инфо технологии ще бъдат насочени именно към промяна на самия човек като личност, като творец. Творците вече не са нужни, има нужда от роботи. Образованият човек е много труден за управление, за внушаване на лъжливи цели. Лесно се управлява и контролира биообект, в който се превръща човек, натъпкан с определени „компетенции“, вместо със знанието.

Условията в земната сфера и магнитната аура – 3

Дух: Уилям Дей

Простете ми! Простете ми! Не знаех какво правя! Не исках да те убия, Мини! Бях много раздразнен, а децата винаги правят такава суматоха. Аз бях тъжен за смъртта на жена ми. Имайте милост към мен! Иска ми се да го поправя! Страдах толкова много! О, ако бях още жив! Блуждаех толкова дълго в мрака и вероятно вече не може да ми се помогне; дори не мога да отида при собственото си дете, тя се страхува от мен. Много пъти се опитвах да го направя, исках да я помоля за прошка; но тя е толкова уплашена, когато се приближа до нея, че не ме допуска до себе си.
Никога не бийте дете; ще трябва да изкупите тази грешка за много години. Не исках да я нараня; обичах я толкова много, а все пак я убих! Господи, ако наистина те има, избави ме от това страдание, тази скръб, която ме гложди! Дай ми малко светлина и утеха в нещастието! Не намирам мир, не намирам мир! Пред очите ми постоянно стои моето престъпление, което извърших в пристъп на гняв. Бъдете нащрек, дръжте се в ръцете си, когато гневът закипи в вас, за да не страдате по-късно, като мен! Бог да ми помогне! О, боже! Смили се над мен, само веднъж смили се над мен!
Доктор. Знаете ли, че сте мъртъв?
Дух. Не, аз избягах, когато убих детето си и някой се втурна след мен. Нещо ме удари по главата и аз паднах. (Вероятно са го убили.) Аз отново станах и бягах, и оттогава бягам и бягам, както ми се струва, от много години! Често се срещах със съпругата си, която жестоко ме упрекваше, че съм убил собственото си дете. Аз я убих! Бог да ми помогне! Искам да намеря малко утеха и светлина!
Доктор. Няма да откриете светлина, докато не сте наясно с настоящето си положение.
Дух. Боже, дай ми светлина и ми кажи какво да правя. През цялото време виждам главата на моето бедно момиче със зейналата рана. Аз й нанесох тази рана! Опитах се да се извиня на Мини, но тя винаги ме избягваше, не можех да се доближа до нея; и жена ми ме прокле за това, което направих!
Доктор. Сега тя няма да ви упреква за нищо.
Дух. Ще ми прости ли?
Доктор. Да! Как се казвате?
Дух. Уилям Дей.
Доктор. Помните ли коя година сме?
Дух. В главата ми е хаос. Бягах и бягах толкова дълго, за да се откъсна от хората, които ме преследваха. От всеки, когото видях, бягах с наведена глава, защото знаех, че някой може да ме предаде на полицията заради убийството на Мини. През нощите съпругата ми идваше при мен и ме обсипваше с ужасни проклятия, а след това отново и отново виждах дъщеря си със счупена глава, покрита с кръв! Наистина ли няма как да ми се помогне? Молех се непрестанно, но това не помогна.
Доктор. Знаете ли, че сте в Калифорния сега?
Дух. В Калифорния? Как попаднах тук? Дошъл съм от Сан Луис до Калифорния пеша?
Доктор. Разбирате ли, че вие, духовете, можете да говорите с нас само, защото използвате тялото на друг човек?
Дух. Искате да кажете, че съм умрял?
Доктор. Както и да е, вие сте загубили вашето смъртно тяло.
Дух. Но не трябва ли тогава да лежа в гроба, докато всички мъртви не бъдат възкресени?
Доктор. Но сега сте тук; как успяхте да излезете от гроба?
Дух. Не мога да намеря мир, не знам колко години.
Доктор. Няма никаква “смърт”! Когато човек напусне смъртното си тяло, той губи петте си физически органа на усещане. Но докато починалият не знае нищо за духовния живот или не иска да знае нищо за него, сетивата на душата му не могат да се отворят и той остава в тъмнина.
Той може да го види само в случай, че той, както вие сега, е в тясна връзка с тялото на жив човек.
Дух. Хората могат да докарат човек до пълно изтощение.
Доктор. Сега трябва първо да се опитате да постигнете мир с жена си и дъщеря си.
Дух. Наистина ли мислите, че те някога ще ми простят? Прости ми, скъпа съпруго! Бях недостоен за теб! Ти беше ангел, а аз бях много жесток човек. Може би ще ми простиш? Ако само веднъж се съжалиш над мен, ще направя всичко, за да се променя. Много страдах, Кари, Кари! Това е самата истина. Готова ли си да ми простиш? Вярно ли е това? Винаги си била толкова търпелива и се опитваше толкова много да ми помагаш, но аз бях непоправим! Аз наистина обичах децата си, но бях избухлив и никога не можех да задържа гнева си. Заведох жена си в гроба, като оставих всичките притеснения за семейството върху раменете й. Печелех прилични пари, но всеки път позволявах на моите приятели да се убедят да изляза с тях на едно питие и не успявах дори да се огледам, докато пропия цялата заплата. После залитайки, се връщах обратно у дома и сам на себе си приличах на дявола!
Доктор. Може би не сте бил единствен виновник за всички тези нещастия, може би сте бил обсебен. Когато по-късно отидете със съпругата си, ще откриете един прекрасен духовен свят.
Дух. Не съм достоен да отида с жена си, но искам да се опитам да върша добро. О, Кари, само никога не ме оставяй! (Плаче) Мини, можеш ли да простиш на баща си? Скъпо мое дете, аз те убих, но не исках. Прости на баща си! Не сънувам ли всичко това? Може би ще се събудя след известно време и отново ще се окажа в тъмнина? Аз спя, сънувам всичко това? Мини, не бягай от баща си! Моля те, прости ми!
Доктор. Вие не спите, всичко това не е сън, просто започвате да разбирате положението си.
Дух. Вероятно бях убит, когато почувствах този удар в задната част на главата ми! Бях застрелян!
Доктор. Не можем да кажем със сигурност, но най-вероятно е така.
Дух. Ако отново имах шанс, щях да направя всичко, за да спася семейството си.
Доктор. Ще имате и други възможности да правите добро, когато напълно осъзнаете себе си и положението си. Можете да си поставите задачата да помагате на нещастните духове, които поразяват хората с обсебване, превръщайки някои в истински демони. Когато все още сте живял в земното си тяло, може да сте бил обсебен от такива духове.
Дух. Бях безразличен към уискито, само вида му ми беше отвратителен. Но веднага щом го подушвах, някаква сила ме обхващаше, превръщайки ме в дявол и вече не можех да се противопоставя на пиенето. Вече не се владеех. Господи, помогни ми и дай поне малко облекчение!
Доктор. Ако си тръгнете оттук, отново ще се съберете със семейството си.
Дух. Сигурен ли сте в това?
Доктор. Съвсем сигурен, но определено ще трябва да се подчинявате на по-висшите духове.
Дух. Ако мога по някакъв начин да ви помогна, аз съм готов, защото ми върнахте семейството. Нямате представа какво беше на душата ми, когато се прибрах у дома пиян и видях, че жена ми умира. Бях толкова пиян, че отначало дори не разбрах какво става. Осъзнах това едва на следващата сутрин, когато се събудих, а жена ми вече беше мъртва! Не се вместваше в главата ми. Какво трябваше да направя? Какво да правя с децата? Жена ми е мъртва! Съпругата ми и Мини, и двете казват, че са готови да ми простят. Сега жена ми и децата ми отново са с мен и искам отново да започна живота си. Бог да ви благослови за всичко, което сте направили за мен и моето семейство.

Объркването на съзнанието и умствените страдания в земната сфера бяха много ярко изобразени безброй пъти от духове, които бяха доведени при нас в кръга, за да можем да им помогнем!

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Кой стои зад растежа на природните бедствия?

През 1996 г. ООН предложи да се забранят всякакви ядрени опити. Този договор бе подписан от 183 държави, но САЩ отказаха да го ратифицират. Позицията на Белия дом не се промени и 10 години по-късно, когато ООН обсъди отново тази тема. И не е тайна за никого, че след като братята Кенеди са били убити, всички американски президенти безпрекословно следваха указанията на глобалистите от така нареченото “световно правителство”. Но какво общо имат ядрените опити с това? И въпреки всичко, съвременните учени все повече стигат до заключението, че увеличаването на броя и силата на природните бедствия на нашата планета е “създадено от човека” и това са подземни ядрени експлозии, които предизвикват тектонична и вулканична дейност.
Така например, руският учен, кандидат на техническите науки А. Кутовой по този повод каза: “Всеки от тези тестове води до факта, че изригват вулкани, т.е. 70% от сегашната вулканична активност са подземни ядрени опити и просто е невъзможно да се изчисли реакцията на планетата от тези експлозии … Пукнатините в земята са свързани с това, че планетата също е болна, а и с факта, че американците продължават своите ядрени опити”.
Но не само подземните ядрени експлозии водят до увеличаване на природните бедствия, а и американската система HAARP, чиито компоненти са разпръснати по целия свят, а в допълнение към стационарните станции има и плаващи платформи, които могат да бъдат транспортирани до която и да е точка на океана. Не е чудно все пак, че А. Кутовой, говорейки за промените в климата на планетата, ясно посочва американската система HAARP: “Падането на снега в пустинята недвусмислено показва, че климатичните условия на Земята се нарушават. А кой е този, който неусетно се намесва в климата на Земята със своите установки? Съединените американски щати и според мен всичко е ясно”.
Но аз не разбирам всичко. Например, защо САЩ се нуждаят от това, ако самата Америка е най-тежко засегната от природни бедствия? И точно такива варианти на бъдещето са били видяни от Е. Кейси, Ванга и някои други ясновидци и пророци. В същото време, ако разгледаме внимателно самите САЩ, оказва се, че те просто седят не на едно, а на две “прахови бъчви” под формата на Йелоустоун и Сан Андреас. Това означава, че целият въпрос изобщо не е в националните “елити”, към които принадлежи Тръмп, опитвайки се да измъкне страната си от появата на разпад и деградация. Става въпрос за “дълбочинно образувание” – паразитната структура на глобалистите, която пороби всички страни чрез доларовата финансова система на Фед.
За да разберем кой е зад ръкотворните (предполагаеми “естествени”) природни катастрофи, първо трябва да разберем кой има полза от това? А то е благоприятно за онези сили, които преди 2012 г. също пускаха “страшилища” за предстоящия “край на света”, подготвяйки ни за ядрен апокалипсис и се надяваха да се втурнем към подземни градове-убежища. Същите сили се опитаха да организират “малък апокалипсис” в Русия с помощта на плазмоиди от своите господари – още през 2013 г. Но тогава бяхме спасени от сили, които не са свързани с Русия.
А сега виждаме как в медиите и чрез социалните мрежи започнаха да се пускат следващите “страшилища” за новия “край на света”. А в края на краищата, в религиите на “библейския проект” има и пророчество за “Апокалипсиса”, който е много харесван от определени тайни общества. И те са готови да ни го уредят, за да се изпълни пророчеството за идването на техния “Месия”. Но всички тези тайни общества са само част от паразитната сила, която стои зад подготовката на ръкотворните “краища на света”. И зад тези общества стоят точно управленските структури на “дълбочинното образувание” – глобалистите.
Ако внимателно изучаваме “Комитет 300” и други интересни книги, разкриващи плановете на глобалистите, можем да намерим в тях желанието да намалят населението на Земята до 500 милиона души и опитите да внесат хаос и унищожение в света, така че самите изчерпани хора да помолят “Световното правителство” в лицето на 300 най-богати банкови клана и управляващи династии, да възстанови “законите и реда на Земята”. Оказва се, че и причинените от човека катастрофи са необходими за глобалистите, както за намаляване на броя на човечеството, така и за получаване на напълно “легитимна” власт над него. Така паразитите-сатанисти от “световното правителство” стоят зад провокацията на природните бедствия и климатичните промени.
И кой знае, може би всички информационни материали за “планетата Нибиру” бяха направени, за да ни отконят от истинските виновници за измененията, които се случват на Земята? Но не може да се изключи и това, че всъщност всичко може да е точно обратното. В този случай опитите за обвинение към САЩ за промените на планетата може да са само “прикритие” и “завеса”, предназначени да отвлекат жителите от приближаването на “планетата Нибиру”.

Условията в земната сфера и магнитната аура – 2

Сеанс 15 януари 1918
Дух: Мини Дей. Пациент: г-жа Л.У.

Дух. (Истерично плаче.) О, главата ме боли толкова много! Не се нуждая от тези игли (електротерапията на болната), те причиняват такава болка, о, главата ми! Загубих се, не знам къде съм! Това бяха хиляди и хиляди игли; крещях от болка!
Доктор. Къде живееш?
Дух. Не знам.
Доктор. Може би си малко дете?
Дух. Още съм малка, казвам се Мини Дей.
Доктор. Къде живееше? На колко години си?
Дух. Не знам. Попитайте мама.
Доктор. Знаеш ли в кой град сте живели?
Дух. В Сан Луис. О, идва баща ми! Той удари главата ми толкова силно! А ето го и Уили!
Доктор. Кой е този Уили?
Дух. Брат ми. А това е баща ми, толкова съм уплашена! Казва, че трябва да отида с него. О, мамо, главата ме боли толкова много! Мама казва, че трябва да отида с тях; за мен и за Уили тя има нов дом.
Доктор. Ще отидете в дома й в духовния свят.
Дух. Какъв е светът на духовете? Какво имате предвид?
Доктор. Това е невидимият свят около Земята. Знаеш ли, че си умряла?
Дух. Как така – умряла?
Доктор. Това означава, че си загубила своето смъртно тяло. Какво правиш напоследък?
Дух. Продължавах да тичам, исках да намеря поне някой. Мама умря преди много време, когато бях много малка. Когато мама умря, татко започна да се отнася зле с мен и Уили и често ме биеше. Чувствам се толкова зле и имам главоболие. Посещавах различни места, а майка ми умря и не знам къде съм.
Доктор. Била си толкова развълнувана и напълно объркана, че не си забелязала какво се е случило с теб. Ти си загубила своето смъртно тяло, така че твоите приятели мислят, че си мъртва.
Дух. Наистина ли съм мъртва? Понякога ми се струваше, че съм в кутия. Имаше много от нас (духове, обсебили пациентката), постоянно ме блъскаха и бутаха. Имаше един голям възрастен мъж, той се отнасяше много зле с нас, все ни гонеше. Но един ден той изчезна. (Този духовен мъчител бе изгонен от пациентката преди два дни.) Бях много доволна, че се отървахме от него и си помислих, че сега ще ме оставят на мира. Но тогава започнаха тези инжекции с игли.
Доктор. Дотолкова си досаждала на една дама, че тя постоянно крещеше.
Дух. Как така?
Доктор. Ти си духът и си попаднала в аурата на тази дама. Когато я третирахме с електричество, ти го почувства и я напусна. Сега си в тялото на жена ми. Погледни ръцете си: това ли са твоите ръце?
Дух. Еха! Имам пръстен на пръста си! Той не е мой, но не съм го откраднала! (С вълнение.) Вземете го! Аз не съм откраднала този пръстен!
Доктор. Това не е твоето тяло и това не е твоят пръстен. Най-вероятно си умряла, когато си получила удар по главата. Но твоят дух продължава да живее, въпреки че тялото е мъртво!
Дух. Но аз съм жива.
Доктор. Разбира се, ти си жива, но нямаш земно тяло. Ти си влязла в контакт с много чувствителна личност, тази дама, която сега е наблизо в къщата. Тя се държеше точно като теб сега, оплакваше се от болка в главата на същото място, където и ти. Тя се държеше като луда, но само нейният дух-мъчител беше виновен за всичко.
Дух. Човекът, който беше с нас, е много лош; но сега той си отиде и ние сме много щастливи! Ние всички се страхувахме от него, той хапеше, драскаше и проклинаше през цялото време.
Доктор. Той беше много упорит. Съвсем наскоро той, както и ти, беше в това тяло. Ние провеждаме такива срещи тук, където духовете могат да влязат, за да получат помощ.
Дух. Духове? Аз не знам нищо за духовете. Имам главоболие.
Доктор. Тялото, в което се намираш, принадлежи на жена ми. Но главата й не я боли.
Дух. Тези игли, те ме нараниха толкова много.
Доктор. Когато днес лекувахме болната дама с електричество, ти явно успя да се измъкнеш от нея. И сега можеш да използвате тялото на жена ми, за да получиш помощ от нас. Ти каза, че баща ти и майка ти са тук. Все още ли са тук?
Дух. Не виждате ли мама? Тя стои ето там!
Доктор. Не искаш ли да отидеш с майка си?
Дух. Но тя е мъртва!
Доктор. Но ти също си „мъртва“! Но в действителност няма „смърт”! Ние просто напускаме нашето смъртно тяло и ставаме невидими за хората.
Дух. О, вземете ме оттук! Вземете ме! Баща ми идва тук, толкова се страхувам от него! Той отново ще ме бие! Скрийте ме!
Доктор. Баща ти може би иска да те помоли за прошка.
Знай, че той няма да напредне в развитието си в света на духовете, докато не му простиш. Попитай го какво иска да ти каже.
Дух. Той не казва нищо, плаче. Сега отива при мама.
Доктор. Изглежда ли много разстроен?
Дух. Той казва, че много съжалява за това, което е направил.

Духът на детето се оттегли и на негово място нещастният баща зае място в тялото на медиума. Той ридаеше, изпълнен с отчаяние, и разпервайки ръце, падна на колене.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”