Този комутатор е бил разбит, с което не дават на нашите души след физическата смърт да се върнат към непресекващия енергиен източник, заставяйки ни да се въртим в затворническото колело на Самсара с наложени лъжливи кармични задачи, прераждайки се в тази енергийна ферма отново и отново. 7-ца – всички числа има архитектурна активация в този зикурат (мавзолея на Ленин). Погледнете добре схемата: единствено 7-ми сектор е пуст. Съществува теория, че 7 е числото на човека, ето защо тварите в своя матричен код са анихилирали 7-цата. Сега ние само отдаваме, без да имаме възможност да върнем обратно. (следва продължение)

2,3,6,9 – тази поредица те са оставили без изменения, създавайки реверсивност на потока от гавах, потвърден от кодовете 23, 32, 69 и 96. За да се разбере това, което е станало с 8-цата и 7-цата – нека да съвместим магическия сатурнов квадрат с изображение на главния руски некротичен зикурат – мавзолея на Ленин. Дали всички числа са положени равнозначно на своето предопределение във Вселената? Отговорът е – не. 5 е действително на своето централно място, но именно в сектора на 8-цата ние виждаме прецизно изпълнената технология на 5-ти ъгъл, или втъкания повторно код 2332. Защо именно 8-цата, приличаща на спирала, е изпълнявала ролята на главен комутатор за движение на енергията, символизирайки неговия кръговрат в мирозданието? (следва продължение)

А сега – знаейки коректния изходен код, нека да видим какво и най-вече – защо са изменили в него завоевателите за нашия свят. Още на старта са удвоили 1-цата, т,е, разширили са енергийния поток от Създателя в посока към нашата планета. Е, а с безграничния апетит на завоевателите и отсъствието на такава енергийна връзка в техния “дом” това е напълно разбираемо. За това бе споменато в предишни постинги – галактиката NGC 1132 е блокирана от вселенските енергийни полета чрез огромен сферичен облак от тъмна материя. (следва продължение)

Между другото – ако изобразим това числово движение като възходяща и пречупваща се линия, то тя ще заприлича на спирала (сн. 1), а при съединяване на центровете на малките квадрати от плоскостта в тази последователност (сн. 2), то ще получим несиметрична, 8-лъчева звезда, октограма. Явно това е още един факт от разбирането защо тварите в своите портални устройства прилагат именно октагона. (следва продължение)

Мушитрънчета:

Манталитетът “бее-бее”, при който хората правят това, което им кажат малцината, а понякога дори и един-единствен човек, е в основата на контрола над човешкото съзнание. Разделяй и владей е велика всеизвестна истина. Непрекъснатото търсене на “водач” и “лидер” винаги довежда до положението, при което “широките народни маси” започват да търсят нов водач, който да ги поведе срещу онзи, когото са следвали сляпо преди това. Силите на дисбаланса постигат толкова голям успех, понеже хора, които не мислят, са убеждавани, че мислят. Нищо не е по-ограничено от ограничения ум, който мисли, че е непредубеден, и нищо не е по-манипулирано от манипулирания ум, който мисли, че е свободен. Това е пълна илюзия и при все това във всекидневието си аз срещам такива хора. Това е чистата истина за днешния свят.

И така – от центъра на Мирозданието (5-цата) чрез единния Създател, изразен чрез 1-цата, ние започваме изчислението на изходния код, движейки се обратно на часовниковата стрелка с намерения шахматен ключ. 1…2…3…6…9…8…7…4…1… Върнахме се в изходната точка, но вече на друго ниво: “Аз съм Алфа и Омега, Начало и Край, Първи и Последен…” (следва продължение)

Но да се върнем към главната цел – време е да се разчете изходния код. 5 – това е център. Да го наречем “числов център на нашата материална вселена”. Нашият свят е създаден от истински Творец, той е единен и безграничен, той е един такъв… Един, един, Один…. не са ли много намеците, че трябва да се започва с единицата? Но в коя страна? Цитат от научна статия от 2013 г.: “Учените предполагат, че симетрична и еднородна, изотропна (изразявайки се с научен език) вселена би се получила, ако бе възникнала и сферически симетрично на големия взрив, а щом тя не е такава, то нещо е нарушило симетрията по време на зараждането й. Най-вероятно е някакво начално въртене, обратно на часовниковата стрелка, което е съпровождало големия взрив. (следва продължение).

Такъв кръст са използвали кръстоносците, среща се и в символиката на тамплиерите. И до ден-днешен т. нар. “Йерусалимски кръст” се явява символ на рицарския католически орден на светия гроб господен в Йерусалим. Между другото – неговата щаб-квартира се намира във Ватикана, но кой ли би се усъмнил – нали всички пътища водят към Рим. А от 2004 г. някои от тях – и към Тбилиси, градът-столица на същия този злополучен 44-ти меридиан. Виждате добре сегашния грузински национален флаг. Към какво навежда всичко това? Че опитите за прилепване на християнството към този символ сега изглеждат доста нелепи, когато разбираме, че такъв графически код се е използвал много преди рождението на Христос. (следва продължение)

И още едно интересно наблюдение – в магическия квадрат от всички числа (освен 5-цата) е възможно да се направят два хода на коня в противопложни направления. При опит да се направи такъв ход от 5-цата, вие неизбежно излизате извън границите на квадрата, а след преценката за разположениетона четни и нечетни числа, при който нечетните формират правилен кръст, полученият резултат напълно съвпада с изображението на кръста на кръстоносците, където малките кръстове обозначават положението на четните числа, а големият кръст показва разположението на нечетните, а също и изход във всички възможни варианти извън пределите на магическия квадрат. (следва продължение)

Истинският сценарий на демиургичната система е да “заключи” планетата в една глобална дигитална матрица. И този сценарий е написан за много по-шокиращо шоу от това, което ни разиграват в момента. Битката за планетата навлиза в нов, по-рисков, а възможно и заключителен етап….