Куриози в лъвски дози:

Правителството бе заявило, че ще има повишение на доходите за българите. Но повечето като пресметнат доходите си, стигат до единствено възможен извод – не са българи!

Мушитрънчета:

Целият умствен и разсъдъчен живот, проявяващ се в тялото, се отнася към духа, а не към тялото!

Куриози в лъвски дози:

Каквото и да се твърди за “скептицизма”, самото съществувание показва, че много по-полезно и ценно е умението да излизаш извън пределите на догмите и да виждаш по-надалеч от носа си!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Можем да отсеем три типа съзнание у хората, живеещи на Земята: материалистично (битово), религиозно (фанатично) и метафизично (трансцендентно)

Наблюдение:

Дали се боите от привидения? И защо? Ако например в течение на живота сте имали добър приятел, който е бил до вас, то няма никакви причини за него да ви бъде по-малко приятел и след като е преминал от другата страна на съществуване. А повечето се боят от привиденията, понеже това е нещо различно от нас, защото религията учи, че те не съществуват или могат да бъдат видени само ако си магьосник или си приближен на магьосници, или нещо от този род. Страхът е от това, което не се разбира и си струва да се позамисли човек над това – какво ли би било, ако нямаше паспорти и езикови бариери, ако имаше по-малко войни…

Мушитрънчета:

Страхът всъщност е енергийна астрална форма, която се внедрява в ума и го обхваща напълно в случай на “стеснено” съзнание. “Широкото” съзнание е по-високо от подобно отъждествяване, поради което страхът не намира почва там!

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Лишили сме се от много свои свободи, когато мнозинството наивно се съгласи да бъдем “защитени от тероризма”. В същото време хората продължават да заболяват от болестите, които световния елит и неговите фармацевтични картели отказват да лекуват!